Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thống kê nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy in Diên Hồng chương I + II

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thống kê nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy in Diên Hồng chương I + II

  Tên đề tài
  Thống kê nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy in Diên Hồng chương I + II
  LỜI MỞ ĐẦU

  Đất nước ta đang từng bước CNH -HĐH với những bước đi đầy triển vọng trên con đường hội nhập với nền kinh tế khu vực và trên thế giới. Không như cơ chế kế hoạch hoá tập trung với nền kinh tế thị trường đầy cạnh tranh bên cạnh việc tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển hết mình song ở đó cũng chứa đựng không ít khó khăn buộc các doanh nghiệp phải tự vượt qua, tự khẳng định mình, nâng cao khả năng cạnh tranh nhằm tồn tại và phát triển trên thương trường.
  Để đạt được những mục đích đó thì điều kiện cần là phải có kết quả hoạt động kinh doanh tốt mà nền tảng của nó là phải có hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất vấn đề thống kê và phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh mang một ý nghĩa quan trọng cần đặt lên hàng đầu. Nó giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp có những quyết định đúng đắn nhất trong việc đưa doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh.
  Nhận thức được sự quan trọng của vấn đề trên trong thời gian thực tập em đã chọn đề tài “Nghiên cứu thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh ở nhà máy in Diên Hồng “.

  Ngoài lời mở đầu và kết luận kết cấu bài viết chia làm 3 phần :
  - Những vấn đề lý luận chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  - Phương pháp thống kê nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh
  - Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhà máy in Diên Hồng.

  Do hiểu biết chuyên môn và thời gian thực tập có hạn nên bài viết này không trách khỏi thiếu sót, Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô trong khoa Thống Kê , các cô chú cnv nhà máy in Diên Hồng và các bạn để bài viết được hòan thiện hơn.
  Em xin cảm ơn thầy giáo TS. Nguyễn Công Nhự đã tận tình hướng dẫn giúp em hoàn thành tốt chuyên đề này.

  CHƯƠNG I
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN SUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .

  I. TỔNG QUAN HIỆU QUẢ SẢN SUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

  1.1 Khái niệm về hiệu quả hoạt động sản suất kinh doanh
  Hiệu quả của sản suất kinh doanh là một phạm trù kinh tế đã và đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm đến. Thật vậy, khi bàn về hiệu quả sản suất kinh doanh một số tác giả đã đưa ra khái niệm như sau:
  - Hiệu quả sản suất kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn nhân tài vật lực của doanh nghiệp để đạt được kết quả cao nhất trong quá trình kinh doanh với tổng chí phí thấp nhất. (Phạm Thị Gái – Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh – NXB Giáo dục 1997, tr 219)
  - Về bản chất hiệu quả sản suất kinh doanh là mức độ tiết kiệm chí phí và mức tăng kết quả kinh tế.
  - Hiệu quả sản suất kinh doanh được xác định bằng tỉ lệ so sánh giữa kết quả (tính theo đơn vị giá trị ) với chí phí sản suất kinh doanh.
  Định nghĩa này chưa nói lên ý niệm của vấn đề mà chỉ đề cập cách xác lập các chỉ tiêu.
  - Hiệu quả sản suất kinh doanh là mức tăng của kết quả sản suất kinh doanh trên mỗi lao động hay mức doanh lợi của vốn sản suất kinh doanh về một chỉ tiêu tổng hợp cụ thể nào đó.
  Bởi vậy phải có một khái niệm bao quát hơn.
  Hiệu quả sản suất kinh doanh là một phạm trù kinh tế biểu hiện tập trung của sự phát triển kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác các nguồn lực và trình độ chí phí các nguồn lực đó trong quá trình tái sản suất nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh. Nó là thước đo ngày càng trở nên quan trọng của sự tăng trưởng kinh tế và là chỗ dựa cơ bản để đánh giá việc thực hiện mục tiêu kinh tế của doanh nghiệp trong từng thời kỳ.

  2. Bản chất của hiệu quả sản suất kinh doanh
  Bản chất của hiệu quả sản suất kinh doanh là nâng cao năng suất lao động xã hội và tiết kiệm lao động xã hội. Đây là hai mặt có mối quan hệ mật thiết của vấn đề hiệu quả kinh tế, gắn liền với 2 quy luật của nền sản suất xã hội là quy luật tăng năng suất lao động và quy luật tiết kiệm thời gian lao động. Chính việc khan hiếm nguồn lực và việc sử dụng chúng có tính cạnh tranh nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của xã hội đặt ra yêu cầu phải khai thác tận dụng triệt để và tiết kiệm các nguồn lực để đạt được mục tiêu kinh doanh các doanh nghiệp buộc phải chú trọng các điều kiện nội tại, phát huy năng lực hiệu năng của các yếu tố sản suất và tiết kiệm mọi chí phí.
  Vì vậy yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh là phải đạt kết quả tối đa với chí phí tối thiểu hay chính xác hơn là đạt kết quả tối đa với chí phí nhất định hoặc ngược lại đạt kết quả nhất định với chí phí tối thiểu. Chí phí ở đây được hiểu theo nghĩa rộng. Chi phí tạo ra nguồn lực và chí phí sử dụng nguồn lực; đồng thời phải bao gồm cả chí phí cơ hội. Chi phí cơ hội là giá trị của việc lừa chọn tốt nhất đã bị bỏ qua, hay giá trị của sự hi sinh công việc kinh doanh khác để thực hiện việc kinh doanh này. Cách tính như vậy sẽ khuyến khích các nhà kinh doanh lựa chọn phương hướng kinh doanh tốt nhất các mặt hàng sản suất có hiệu quả hơn.

  3. Các nguyên tắc xác định hiệu quả sản suất kinh doanh của doanh nghiệp
  Các nguyên tắc xác định hiệu quả sản suất kinh doanh của doanh nghiệp là các quy tắc chỉ đạo tiêu chuẩn hành vi mà các chủ thể xác định hiệu quả kinh doanh phải tuân thủ trong quá trình phân tích hiệu quả kinh doanh.
  Khi xác định hiệu quả sản suất kinh doanh của doanh nghiệp cần tuân thủ các nguyên tắc sau :
  * Nguyên tắc về sự thống nhất giữa các lợi ích
  Theo nguyên tắc này đòi hỏi trong tính toán, phân tích hiệu quả kinh doanh phải dựa trên lợi ích của chủ doanh nghiệp và lợi ích của xã hội, lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, lợi ích vật chất và lợi ích phi vật chất , .
  * Nguyên tắc tính giản đơn và tính thực tế
  Theo nguyên tắc này thì những cách thức và phương pháp phải tính tính toán hiệu quả kinh doanh phải dựa trên cơ sở cc số liệu thông tin thực tế, đơn giản và dễ hiểu, không nên sử dụng các phương pháp quá phức tạp khi chưa có đầy đủ các thông tin cần thiết hoặc những thông tin không đảm hỏi độ chính xác.
  * Nguyên tắc xác định giữa mục tiêu và tiêu chuẩn hiệu quả :
  Theo nguyên tắc này thì tiêu chuẩn hiệu quả được định ra trên cơ sở của mục tiêu. Mục tiêu khác nhau thì tiêu chuẩn của hiệu quả sẽ là khác nhau.
  * Nguyên tắc về tính chính xác, tính khoa học.
  Muốn phân tích và đánh giá hiệu quả thì cần phải dựa trên một hệ thống chỉ tiêu có thể lượng hoá được và không lượng hoá được tức là phải kết hợp phân tích định tính và phân tích định lượng. Khi phân tích định lượng chưa đủ đảm bảo chính xác chưa cho phép phản ánh được mọi lợi ích cũng như mọi chí phí mà chủ thể quan tâm. Theo nguyên tắc này thì nó cũng đòi hỏi những căn cứ tính toán hiệu quả phải được xác định chính xác, tránh chủ quan, tuỳ tiện.

  4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản suất kinh doanh của doanh nghiệp
  Trong cơ chế thị trường hiện nay quá trình hoạt động sản suất kinh doanh của các doanh nghiệp diễn ra trong môi trường kinh doanh có thể nói là “khắc nghiệt “. Các doanh nghiệp luôn có sự cạnh tranh nhau khốc liệt cho sự tồn tại và phát triển của mình. Sự thành bại đó phụ thuộc rất lớn vào môi trường kinh doanh.
  Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp là một tập hợp bao gồm tất cả các yếu tố, các mối quan hệ bên trong cũng như bên ngoài của doanh nghiệp, chúng tác động không chế lẫn nhau trong suốt quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, do đó môi trường kinh doanh có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
  Nói đến các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản suất kinh doanh của doanh nghiệp thì có rất nhiều nhưng nhìn một cách tổng thể thì chúng có thể

  Xem Thêm: Thống kê nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy in Diên Hồng chương I + II
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thống kê nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy in Diên Hồng chương I + II sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status