Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và hạ thấp giá thành sản phẩm của công ty c

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và hạ thấp giá thành sản phẩm của công ty c

  LỜI NÓI ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1 . 3
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH, GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TIẾT KIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT . 3
  I. Khái niệm, nội dung, phạm vi và phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất . 3
  1. Khái niệm, nội dung về chi phí trong doanh nghiệp sản xuất 3
  2. Phạm vi của chi phí sản xuất kinh doanh : . 5
  3.Phân loại chi phí SXKD 7
  3.1. Phân loại chi phí SXKD 8
  3.2 Căn cứ vào các khâu kinh doanh của doanh nghiệp . 8
  3.3 Căn cứ vào cơ chế quản lý tài chính và chế độ hạch toán hiện hành, chi phí SXKD của doanh nghiệp . 9
  3.4. Phân loại chi phí SXKD theo tính chất biến đổi của chi phí so với sự biến đổi của doanh thu 10
  II. Giá thành sản phẩm: 11
  1. Khái niệm giá thành sản phẩm: 11
  2. Phân loại giá thành sản phẩm 12
  2.1. Phân loại giá thành theo các giai đoạn của quá trình SXKD trong doanh nghiệp. 12
  2.2. Theo nguồn gốc số liệu chi phí để tổng hợp giá thành . 13
  2.3. Xác định giá thành sản xuất của sản phẩm 14
  3.Tính giá thành toàn bộ của sản phẩm đã tiêu thụ . 16
  III. Quản lý chi phí và giá thành 17
  1.Ý nghĩa và yêu cầu của công tác quản lý chi phí và giá thành 17
  2. Cơ sở của công tác quản lý chi phí và giá thành . 19
  3. Nội dung chủ yếu của công tác quản lý chi phí và giá thành 19
  3.1. Quản lý chi phí SXKD . 19
  3.2. Quản lý giá thành toàn bộ của sản phẩm, dịch vụ đã tiêu thụ . 21
  4. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá tình hình chi phí và giá thành sản phẩm : 21
  4.1. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá tình hình chi phí sản xuất kinh doanh: 21
  4.2. Các chỉ tiêu cơ bản về giá thành sản phẩm: . 22
  IV. Các biện pháp nhằm tíêt kiệm chi phí SXKD và hạ thấp giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp: . 23
  1. Ý nghĩa của việc giảm chi phí SXKD và hạ thấp giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp: 23
  2. Các nhân tố tác động đến chi phí SXKD và hạ thấp giá thành sản phẩm trong các doanh nghịêp sản xuất: . 24
  3. Các biện pháp chủ yếu nhằm tiết kiệm chi phí SXKD và hạ thấp giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 26
  CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HƯNG YÊN 29
  I. Khái quát chung về công ty Cổ phần Giầy Hưng Yên 29
  1. Quá trình hình thành và phát triển . 29
  2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh . 30
  2.1. Hội đồng thành viên . 31
  2.2. Chủ tịch hội đồng thành viên (Giám đốc) 31
  2.3. Phòng hành chính nhân sự . 31
  2.4. Phòng kế toán tài vụ 32
  2.5. Phòng kỹ thuật 32
  2.6. Các phân xưởng (px chuẩn bị, px dán bồi, px cắt, px may, px gò ráp, px đế, được trình bày trong mục 3) 32
  3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm chủ yếu . 33
  3.1. Phân xưởng chuẩn bị . 34
  3.2. Phân xưởng dán bồi . 34
  3.3. Phân xưởng cắt . 34
  3.4. Phân xưởng may 34
  3.5. Phân xưởng gò ráp 34
  3.6. Bộ phận đóng gói 34
  3.7. Phân xưởng KCS và QCS . 35
  4. Tình hình chung về công tác kế toán 35
  4.1. Kế toán trưởng 35
  4.2. Kế toán tổng hợp . 36
  4.3. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ . 36
  4.4. Kế toán bán hàng và theo dõi công nợ 36
  4.5. Kế toán thanh toán tiền mặt 36
  4.6. Kế toán tiền lương và BHXH 36
  4.7. Thủ quỹ 36
  5. Một số chỉ tiêu về tình hình kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp 44
  II. Tình hình quản lý và thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Giầy Hưng Yên qua các năm 2006-2007 . 45
  1. Công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Giầy Hưng Yên 45
  1.1. Quản lý chi phí sản xuất kinh doanh . 45
  1.2. Quản lý giá thành sản phẩm 51
  2. Tình hình thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong 2 năm 2004 - 2005 52
  2.1. Phân tích tình hình chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 52
  2.2. Tình hình thực hiện giá thành thành phẩm của Công ty Cổ phần Giầy Hưng Yên năm 2004 - 2005 59
  3. Đánh giá chung về tình hình chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Giầy Hưng Yên 64
  CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢ PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT ƯKINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HƯNG YÊN 68
  I. Những thuận lợi và khó khăn đối với Công ty trong những năm gần đây: 68
  1. Những thuận lợi của Công ty 68
  2. Những khó khăn của Công ty . 69
  II. Mục tiêu và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 71
  1. Mục tiêu và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm tới 71
  2. Biện pháp tổ chức thực hiện . 73
  III. Biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty . 74
  1. Quản lý chi phí về nguyên vật liệu . 74
  2. Quản lý nhân công trực tiếp sản xuất . 75
  3. Mở rộng quy mô kinh doanh 76
  4. Nâng cao trình độ cán bộ quản lý . 76
  5. Biện pháp hoàn thiện quy trình công nghệ của công ty . 76
  IV: Một số đề xuất nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ phần Giầy Hưng Yên 77
  1. Nâng cao chất lượng người lao động . 77
  2. Quản lý chi phí ở từng phân xưởng . 78
  3. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu . 78
  4. Tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp . 78
  5. Áp dụng kế toán quản trị
  Luận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Quản Trị Kinh Doanh
  vào doanh nghiệp . 79
  6. ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh 79
  7. Biện pháp tổ chức công tác tài chính doanh nghiệp . 80
  8. Một số biện pháp thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm của công ty nhằm rút ngắn vòng quay vốn, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và hạ thấp giá thành sản phẩm cho công ty. 81
  KẾT LUẬN 82

  Xem Thêm: Các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và hạ thấp giá thành sản phẩm của công ty c
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và hạ thấp giá thành sản phẩm của công ty c sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status