Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số vấn đề nhằm hoàn thiện chính sách tiền lương tại Công ty Xây lắp số 3 Quảng Nam

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số vấn đề nhằm hoàn thiện chính sách tiền lương tại Công ty Xây lắp số 3 Quảng Nam

  Một số vấn đề nhằm hoàn thiện chính sách tiền lương tại Công ty Xây lắp số 3 Quảng Nam


  PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN

  I.CÁC KHÁI NIỆN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ HỆ THỐNG
  TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

  1. Khái niệm về tiền lương
  2. Các quan điểm khác nhau về tiền lương
  3. Các khái niệm liên quan đến tiền lương
  4. Tiền lương trong nền kinh tế thị trường
  5. Vai trò quan trọng của tiền lương trong doanh nghiệp

  II. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG CƠ BẢN ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG NỀN KINH TẾ.

  A. Trả lương cho bộ phận trực tiếp
  1. Trả lương theo thời gian hay theo giờ
  2. Trả lương sản phẩm
  3. Trả lương khoán

  I. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIỀN LƯƠNG

  1. Môi trường của công ty
  2. Thị trường lao động
  3. Bản thân nhân viên
  4. Phân tích đánh giá công việc

  II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG

  1. Xác định tổng quỹ lương trong kỳ
  2. Xác định tổng quỹ lương
  3. Xác định đơn giá lương
  4. Xác dịnh mức lương
  5. Xây dựng phương án trả lương cho bộ phận gián tiếp

  PHẦN II: PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

  A. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XÂY LẮP SỐ 3 QUẢNG NAM
  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

  1. Quá trình hình thành và phát triển
  2. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của công ty
  3. Tổ chức sản xuất và quản lý của công ty

  II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

  1. Môi trường vĩ mô
  2. Môi trường vi mô

  III. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC CỦA CÔNG TY

  1. Mặt bằng kinh doanh
  2. Cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc thiết bị
  3. Tình hình sử dụng lao động

  IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XÂY LẮP SỐ 3

  1. Phân tích tình hình tài chính của công ty
  2. các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán
  3. Kết quả hoạt động kinh doanh
  4. Phân tích bảng cân đối kế toán

  V. MỘT SỐ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

  Công tác quản trị sản xuất
  2.Công tác quản trị tài chính
  3.Công tác quản trị tồn kho
  4.Công tác quản trị nguồn phải thu
  5.Công tác cán bộ
  6.Công tác quản trị MarketinG
  7.Công tác quản trị dự án đầu tư
  8.Công tác quản trị hành chính văn phòng
  9.Công tác chiến lược

  B. THỰC TRẠNG VỀ LAO ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY XÂY LẮP SỐ 3

  1. Công tác quản lý lao động
  2. Xác định đơn giá tiền lương tại công ty
  3. Phương pháp phân phối lương tại công ty
  4. Nhận xét về chính sách tền lương của công ty

  PHẦN III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY

  I. NHỮNG TIỀN ĐỀ CƠ SỞ CHO HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG

  1. Mục tiêu kinh doanh của công ty trong thời gian tới
  2. Nghiên cứu môi trường trả lương
  3. Mục tiêu của việc thiết lập chính sách tiền lương tại công ty
  4. Phân tích đánh giá chi tiết và xác định mức điểm cho các yếu tố công việc
  5. Trả lương cho bộ phận gián tiếp trong công ty
  6. Trả lương cho bộ phận trực tiếp trong công ty
  7. Thiết lập chính sách khen thưởng tại công ty

  II CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY

  A. Chính sách nhân sự
  1. Các phương pháp đào tạo cấp quản trị
  2. Các phương pháp đào tạo công nhân
  B. Chính sách mở rộng thị trường

  C. Các phương pháp thúc đẩy động cơ

  1. Nguyên tắc thúc đẩy
  2. Phương pháp kích thích

  PHẦN KẾT LUẬN

  Xem Thêm: Một số vấn đề nhằm hoàn thiện chính sách tiền lương tại Công ty Xây lắp số 3 Quảng Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số vấn đề nhằm hoàn thiện chính sách tiền lương tại Công ty Xây lắp số 3 Quảng Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status