Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giáo trình kế toán quản trị

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giáo trình kế toán quản trị

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 5
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ . 6
  I. THÔNG TIN KẾ TOÁN VÀ VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC . 8
  1. Cấu trúc và hoạt động của tổ chức . 8
  2 Bản chất của kế toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh . 9
  3. Thông tin kế toán cần cho những người sử dụng khác nhau 10
  4. Thông tin của kế toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh 10
  II. VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 11
  III. PHÂN BIỆT KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 12
  1. Những điểm giống nhau giữa kế toa ùn quản trị và kế toán tài chính 14
  2 Những điểm khác nhau giữa kế to án quản trị và kế toán tài chính 15
  IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIỆP VỤ CƠ SỞ DÙNG TRONG KẾ TOÁN
  QUẢN TRỊ 18
  1. Thiết kế thông tin thành dạng so sánh được 18
  2. Phân loại chi phí . 18
  3. Trình bày mối quan hệ giữa các thông tin kế toán dưới dạng 18
  phương trình . 18
  4. Trình bày thông tin dưới dạng đồ thị 18
  CHƯƠNG II: CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ
  A. KHÁI QUÁT VỀ CHI PHÍ 19
  B. PHÂN LOẠI CHI PHÍ 19
  I. PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG . 19
  1. Chi phí sản xuất . 19
  2. Chi phí ngoài sản xuất 22
  3. Phân loại chi phí theo mối quan h ệ với thời kỳ hạch toán lợi tức 23
  II. PHÂN LOẠI CHI PHÍ SỬ DỤNG TRONG KIỂM TRA VÀ RA QUYẾT ĐỊNH
  1. Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp 26
  2. Chi phí chênh lệch (differential costs) . 26
  3. Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được . 27
  4. Chi phí chìm (Sunk costs) 27
  III. PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÁCH ỨNG XỬ CỦA CHI PHÍ . 28
  2. Chi phí bất biến (Fixed sosts) . 31
  3. Chi phí hỗn hợp (Mixed costs) 34
  IV. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOA NH THEO KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ
  KẾ TOÁN QUẢN TRỊ . 40
  1. Báo cáo kết quả kinh doanh theo Kế toán tài chính .40
  2. Báo cáo kết quả kinh doanh theo kế toán quản trị 41
  CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN
  I. Ý NGHĨA . 43
  II. NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA QUAN HỆ CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG -
  LỢI NHUẬN . 43
  1. Số dư đảm phí ( Contribution Margin) . 43
  2. Tỷ lệ số dư đảm phí 44
  3. Kết cấu chi phí 45
  4. Đòn bẩy kinh doanh (Operating Leverage) . 48
  II. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA QUAN HỆ CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG - LỢI
  NHUẬN ( CVP ) . 49
  1. Chi phí bất biến , sản lượng thay đổi 50
  2. Chi phí khả biến và sản lượng thay đổi 50
  3. Chi phí bất biến, giá bán và sản lượng thay đổi 50
  4. Chi phí bất biến, Chi phí khả biến và sản lượng thay đổi . 51
  5. Chi phí bất biến, Chi phí khả bi ến, giá bán và sản lượng thay đổi . 51
  6. Quyết định trong trường hợp đặc biệt 52
  III. PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN . 52
  1. Xác định điểm hòa vốn . 52
  2. Đồ thị điểm hòa vốn . 54
  3. Phân tích lợi nhuận thuần . 55
  4. Số dư an toàn ( Margin of safety) . 56
  5. Phân tích kết cấu hàng bán và hòa vốn . 57
  CHƯƠNG IV: DỰ TOÁN NGÂN SÁCH . 59
  I. KHÁI NIỆM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH . 59
  1. Khái niệm Dự toán ngân sách 59
  2. Mục đích của Dự toán ngân sách . 59
  II. TRÌNH TỰ LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 59
  III. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH . 60
  1. Dự toán tiêu thụ sản phẩm . 61
  2. Dự toán sản xuất . 62
  3. Dự toán tồn kho thành phẩm 62
  4. Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 62
  5. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp . 63
  6. Dự toán chi phí sản xuất chung 63
  7. Dự toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 63
  8. Dự toán tiền mặt . 64
  9. Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 64
  10. Bảng cân đối kế toán dự toán . 64
  IV. VÍ DỤ MINH HỌA . 65
  CHƯƠNG V: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ . 73
  I. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ 73
  II. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 75
  1. Phương pháp thay thế liên hoàn . 75
  2. Phương pháp số chênh lệch 77
  III. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ . 78
  1. Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực
  tiếp, chi phí sản xuất chung khả biến . 78
  2. Phân tích sự biến động các khoản chi phí 78
  IV. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG . 83
  1. Kế hoạch linh hoạt 83
  2. Phân tích chi phí sản xuất chung 84
  3. Chi phí bất biến và kế hoạch linh hoạt 86
  CHƯƠNG VI: ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM
  I. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CHỦ YẾU ĐẾN CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ
  1. Một số lý thuyết kinh tế căn bản trong quá trình định giá sản phẩm . 89
  2. Vai trò của chi phí trong các quyết định về giá . 90
  II. ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM SẢN XUẤT HÀNG LOẠT . 91
  1. Phương pháp định giá toàn bộ 91
  2. Phương pháp định giá trực tiếp . 92
  3. Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư . 93
  4. xác định tỷ lệ số tiền tăng thêm . 95
  III. ĐỊNH GIÁ TRONG TRƯỜ NG HỢP ĐẶC BIỆT 97
  IV. ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ . 99
  V. ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM MỚI 101
  1. Thực nghiệm tiếp thị sản phẩm mới . 101
  2. Các chiến lược định giá 101
  VI. ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO 102
  1. Các phương pháp định giá chuyển giao . 102
  2. Nguyên tắc định giá sản phẩm chuyển giao 103
  CHƯƠNG VII: THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH
  I. NHẬN DIỆN THÔNG TIN THÍCH HỢP 105
  1. Khái quát về quyết định kinh doanh ngắn hạn 105
  2. Phân tích thông tin thích hợp 106
  3. Chi phí chìm ( lặn, ẩn) là thông tin không thích hợp . 106
  4. Chi phí không chênh lệch là thông tin không thích hợp 108
  II. ỨNG DỤNG THÔNG TIN THÍCH HỢP TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH
  1. Quyết định loại bỏ hay tiếp tục kinh doanh . 109
  2. Quyết định nên làm hay nên mua 110
  3. Quyết định nên bán hay tiếp tục sản xuất . 112
  4. Quyết định trong điều kiện năng lực sản xuất giới hạn 113

  Xem Thêm: Giáo trình kế toán quản trị
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giáo trình kế toán quản trị sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status