Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

    LUẬN VĂN Phân tích hoạt động tài chính và một số giải pháp nâng cao năng lực tài chính cho công ty trách nhiệ

    Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
    .:: Silver Member ::.
  1. Gửi tài liệu
  2. Bình luận
  3. Chia sẻ
  4. Thông tin
  5. Công cụ
  6. Phân tích hoạt động tài chính và một số giải pháp nâng cao năng lực tài chính cho công ty trách nhiệ

    LỜI NÓI ĐẦUTrong mọi nền kinh tế dù là bao cấp hay kinh tế thị trường thì hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp đều rất quan trọng bởi đó là thước đo để đánh giá được hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp. Điều này không chỉ có ý nghĩa với nhà đầu tư, nhà cung cấp, ngân hàng mà còn có ý nghĩa với những nhà quản trị doanh nghiệp bởi đánh giá được thực trạng cũng như hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp giúp các nhà quản trị đưa ra được những quyết định đầu tư, tài trợ và quản lý tài sản của công ty, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, phân tích tài chính thường xuyên được các doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư sử dụng để hỗ trợ việc ra quyết định của mình.
    Được tiếp cận với nền tảng kiến thức về phân tích tài chính doanh nghiệp trong quá trình học tập tại trường nên trong thời gian thực tập thực tế tại công ty TNHH Nhật Đức Auto – một doanh nghiệp thường xuyên quan tâm tới hoạt động tài chính của mình, em càng nhận thức được rõ hơn tầm quan trọng của hoạt động này. Vì vậy mà em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Phân tích hoạt động tài chính và một số giải pháp nâng cao năng lực tài chính cho công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Đức Auto” cho bài báo cáo thực tập của mình.
    Bằng những hiểu biết của mình cùng với việc vận dụng kiến thức đã được học ở trường, em đã tiến hành tổng hợp, tính toán và phân tích số liệu trên phần mềm Excel dựa trên báo cáo tài chính mà công ty cung cấp, từ đó đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp và đề xuất một số giải pháp kiến nghị để nâng cao năng lực tài chính của công ty TNHH Nhật Đức Auto.
    Kết cấu của chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận thì gồm có 3 chương chính sau:
    Chương 1: Cơ sở lý luận vầ phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp .
    Chương 2: Phân tích hiệu quả hoạt động tài chính của công ty TNHH Nhật Đức Auto.
    Chương 3: Một số giải pháp nâng cao năng lực tài chính của công ty TNHH Nhật Đức Auto.
    MỤC LỤCMỤC LỤC i
    DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. ii
    DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU iii
    DANH MỤC BIỂU ĐỒ iv
    LỜI NÓI ĐẦU 5
    CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1
    1.1. Khái niệm, mục đích, phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp. 1
    1.1.1. Khái niệm 1
    1.1.2. Mục đích phân tích tài chính. 2
    1.1.3. Phương pháp phân tích tài chính. 3
    1.2. Tài liệu dùng phân tích tài chính. 5
    1.2.1. Bảng cân đối kế toán. 5
    1.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh. 6
    1.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 7
    1.2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính và những báo cáo nội bộ khác. 8
    1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiêp. 8
    1.3.1. Các chỉ số về khả năng thanh khoản. 8
    1.3.2. Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động. 10
    1.3.3. Nhóm chỉ tiêu quản lý nợ. 11
    1.3.4. Nhóm chỉ số khả năng sinh lời 12
    CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẬT ĐỨC AUTO 13
    2.1. Giới thiệu chung về công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Đức Auto. 13
    2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 13
    2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của công ty. 15
    2.1.3. Mô hình cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Đức Auto. 15
    2.2. Khái quát tình hình tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Đức trong những năm gần đây 16
    2.2.1. Đặc điểm cơ cấu tài sản của công ty TNHH Nhật Đức Auto. 16
    2.2.2. Cơ cấu nguồn vốn của công ty. 18
    2.2.3. Tình hình kết quả kinh doanh trong những năm gần đây. 19
    2.3. Phân tích tình hình tài chính công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhật Đức. 22
    2.3.1. Phân tích khả năng thanh toán. 22
    2.3.2. Chỉ số hiệu quả hoạt động. 25
    2.3.3. Chỉ tiêu quản lý nợ. 29
    2.3.4. Nhóm chỉ số khả năng sinh lời 32
    CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẬT ĐỨC 35
    3.1. Đánh giá tình hình tài chính công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhật Đức. 35
    3.2. Mục tiêu của công ty trong những năm tới 37
    3.3. Một số giải pháp và kiến nghị nâng cao năng lực tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Đức Auto 38
    3.3.1. Xây dựng chính sách tài trợ, cơ cấu vốn hợp lý. 38
    3.3.2. Quản lý hàng tồn kho, các khoản phải thu và khả năng thanh toán của công ty. 40
    3.3.3. Đào tạo đội ngũ công nhân viên. 41
    3.4. Một số kiến nghị với cơ quan nhà nước. 42
    KẾT LUẬN 45
    DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO v
    PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2009-2011. vi
    PHỤ LỤC 2: BẢNG BÁO BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2009-2011. vii

    Xem Thêm: Phân tích hoạt động tài chính và một số giải pháp nâng cao năng lực tài chính cho công ty trách nhiệ
    Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hoạt động tài chính và một số giải pháp nâng cao năng lực tài chính cho công ty trách nhiệ sẽ giúp ích cho bạn.
    #1
  7. Đang tải dữ liệu...

    Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
    Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

    Gửi bình luận

    ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
DMCA.com Protection Status