Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoạt dộng Marketing - Mix tại công ty du lịch VIETHOLIDAY TOURS

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạt dộng Marketing - Mix tại công ty du lịch VIETHOLIDAY TOURS

  LỜI MỞ ĐẦU

  v Lý do chọn đề tài:
  Chính sách mở cửa, hội nhập vào nền kinh tế và ngoại giao thế giới cùng với việc chuyển sang hệ thống kinh tế mới đã đem lại sự hoà nhập của nước ta với thế giới sau một thời gian dài khép kín. quan hệ kinh tế, ngoại giao Việt Nam muốn làm bạn với " Tất cả các nước trên thế giới" đã làm cho du khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng để tìm hiểu về phong tục tập quán văn hoá, thưởng ngoạn phong cảnh, nghỉ ngơi giải trí và tìm kiếm cơ hội đầu tư. Mặt khác, từ kết quả của cuộc đổi mới nền kinh tế làm cho mức sống người dân tăng lên rõ rệt, đã làm xuất hiện nhu cầu du lịch ngày càng tăng. Chính những điều này thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam phát triển với tốc độ cao. Và tạo ra một thị trường kinh doanh du lịch đầy sôi động và gay gắt.

  Trong nền kinh tế thị trường với những quy luật riêng có của nó đòi hỏi những nhà kinh doanh phải nắm bắt vận dụng một cách đa dạng và linh hoạt các triết lý, thủ pháp, nghệ thuật kinh doanh mới có thể đứng vững và phát triển. Những triết lý quản trị, thủ pháp nghệ thuật kinh doanh đó là Makerting.

  Makerting là tác nhân quan trọng kết nối một cách có hiệu quả giữa nguồn lực của công ty và thị trường. Kết quả của việc kết nối này là tăng cường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường với khả năng của mình. Đặc biệt đối với kinh doanh lữ hành thì thu hút khách hàng là điều kiện sống còn của công ty do vậy hoạt động Makerting là vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty. Tuy vậy hiểu đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ và vận dụng một cách có hiệu quả Makerting còn là một vấn đề. Và đó cũng là một nhân tố cơ bản quyết định thành công hay thất bại của một doanh nghiệp nói chung và một công ty lữ hành nói riêng. Nâng cao hiệu quả của hoạt động Makerting chính là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.  Thực tế hiện nay các cơ sở kinh doanh lữ hành của Việt Nam đã có sự ứng dụng Makerting trong kinh doanh nhưng phần lớn các công ty mới chỉ dừng ở mức độ ứng dụng các chiến lược bộ phận và hoạt động lẻ tẻ ở một vài chính sách như tuyên truyền, quảng cáo, giá cả, . Những hoạt động này nhiều khi rời rạc không đồng bộ và dẫn đến hiệu quả Makerting chưa cao, dẫn đến chi phí tốn kém.

  Xuất phát từ những suy nghĩ như vậy, qua thời gian thực tập, tìm hiểu và nghiên cứu ở Công ty TNHH TM DV du lịch VietHoliday Tours, em đã chọn đề tài: “Hoạt động marketing – Mix tại Công ty du lịch VietHoliday Tours”.

  v Đề tài gồm có 3 chương:
  Chương 1: Những vấn đề cơ bản về Makerting - Mix trong hoạt động kinh doanh lữ hành.
  Chương 2: Thực trạng hoạt động Makerting - Mix tại Công ty du lịch VietHoliday Tours.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Makerting - Mix tại Công ty du lịch VietHoliday Tours.

  v Phạm vi nghiên cứu:
  - Đề tài nghiên cứu trong phạm vi Công ty du lịch VietHoliday Tours.
  - Phân tích thực trang hoạt động marketing - Mix, đưa ra những vấn đè còn tồn tại và nguyên nhân.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động marketing - Mix của công ty trong thời gian tới.

  v Phương pháp nghiên cứu:
  - Nghiên cứu sơ cấp: thu thập số liệu trong công ty, quan sát thực tế, phỏng vấn nhân viên trong công ty, khảo sát du khách.
  - Nghiên cứu thứ cấp: giáo trình tài liệu về du lịch và chất lượng dịch vụ du lịch, sách báo tài liệu từ internet.

  MỤC LỤC i
  DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG v
  DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ vi
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MAKERTING – MIX TRONG HOẠT ĐỘNG kinh doanh LỮ HÀNH 4
  1.1 Một số lý luận cơ bản về hoạt động kinh doanh lữ hành 4
  1.1.1 Khái niệm về công ty lữ hành 4
  1.1.1.1 Ngành kinh doanh lữ hành 4
  1.1.1.2 Công ty lữ hành 4
  1.1.2 Phân loại công ty lữ hành 5
  1.1.3 Hệ thống sản phẩm của các công ty lữ hành 6
  1.1.3.1 Các dịch vụ trung gian 6
  1.1.3.2 Các chương trình trọn gói 7
  1.1.3.3 Các hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành tổng hợp 7
  1.2 Vận dụng hoạt động Makerting-Mix trong hoạt động kinh doanh lữ hành 7
  1.2.1 Khái niệm chung về Makerting và Makerting du lịch 7
  1.2.1.1 Makerting 7
  1.2.1.2 Makerting du lịch 9
  1.2.2 Vận dụng các chính sách Makerting-Mix vào kinh doanh lữ hành 10
  1.2.2.1 Chính sách sản phẩm. 11
  a. Sản phẩm và sản phẩm du lịch 11
  b. Vị trí của chính sách sản phẩm 12
  c. Nghiên cứu chu kỳ sống của sản phẩm 12
  d. phát triển các sản phẩm mới 14
  1.2.2.2 Chính sách giá cả 14
  a. Mục tiêu của chính sách giá cả 14
  b. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách 15
  c. Các nguyên tắc xác định giá 15
  d. Các phương pháp định giá trong kinh doanh lữ hành 16
  e. Các chiến lược điều chỉnh giá 17
  1.2.2.3 Chính sách phân phối 18
  a. Khái niệm 18
  b. Hệ thống các kênh phân phối trong kinh doanh lữ hành 18
  1.2.2.4 Chính sách giao tiếp khuyếch trương 19
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MAKERTING-MIX TẠI CÔNG TY DU LỊCH VIETHOLIDAY TOURS 22
  2. 1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty VietHoliday Tours 22
  2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 23
  2.1.1.1 Chức năng 23
  2.1.1.2 Nhiệm vụ 23
  2.1.2 Mô hình tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty 24
  2.1.2.1 Mô hình tổ chức của công ty 24
  2.1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 24
  2.1.3 Cơ cấu lao động tại công ty 27
  2.1.4 Đặc điểm cơ sở vật chất của công ty 28
  2.1.5 Đặc điểm về vốn của công ty 29
  2.1.6 Đặc điểm nguồn khách chính của công ty hôm nay và trong tương lai 29
  2.1.7 Kết quả kinh doanh của công ty 30
  2.2 Phân tích hoạt động nghiên cứu marketing - Mix tại Công ty VietHoliday Tours 34
  2.2.1 Thị trường mục tiêu và khách hàng mục tiêu 35
  2.2.2 Chính sách sản phẩm 36
  2.2.2.1 Tính đa dạng của sản phẩm 36
  2.2.2.2 Tính thời vụ của sản phẩm 38
  2.2.2.3 Quản lý chất lượng sản phẩm 38
  2.2.3 Chính sách giá 44
  2.2.3.1 Việc xây dựng giá 44
  2.2.3.2 Các chính sách giá khác 44
  2.2.4 Chính sách phân phối 45
  2.2.5 Chính sách giao tiếp – khuyếch trương 45
  2.3 Những điểm mạnh – yếu, cơ hội – thách thức của công ty VietHoliday Tours 46
  2.3.1 Điểm mạnh – yếu 46
  2.3.1.1 Điểm mạnh 46
  2.3.1.1 Điểm yếu 47
  2.3.2 Cơ hội – thách thức 47
  2.3.2.1 Cơ hội 47
  2.3.2.2 Thách thức 48
  2.4 Chiến lược kinh doanh của công ty 48
  2.4.1 xây dựng chiến lược kinh doanh ngắn hạn (6 tháng) 48
  2.4.2 Xu hướng phát triển của thị trường du lịch ở Việt Nam trong thời gian tới 49
  2.4.2.1 Thị trường du lịch quốc tế 49
  2.4.2.2 Thị trường khách nội địa và khách du lịch ra ngước ngoài 50
  2.4.3 Thị trường mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 51
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẮM HOÀN THIỆN MAKERTING MIX TẠI CÔNG TY VIETHOLIDAY TOURS 52
  3.1 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện Makerting – Mix tại công ty VietHoliday Tours 52
  3.1.1 Hoàn thiện chính sách sản phẩm 52
  3.1.1.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ 52
  3.1.1.2 Nâng cao chất lượng hướng dẫn viên 53
  3.1.2 Hoàn thiện chính sách giá 55
  3.1.3 Hoàn thiện chính sách phân phối 55
  3.1.4 Hoàn thiện chính sách giao tiếp – khuyếch trương 56
  3.1.4.1 Quảng cáo trên tài liệu in ấn 57
  3.1.4.2 Quảng cáo trên Internet 57
  3.1.4.3 Quảng cáo qua các cuộc triển lãm, hội nghị khách hàng, hộ thảo 58
  3.1.4.4 quan hệ công chúng 58
  3.1.4.5 Tổ chức sự kiện 58
  3.2 Một số kiến nghị 59
  KẾT LUẬN 60
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Hoạt dộng Marketing - Mix tại công ty du lịch VIETHOLIDAY TOURS
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt dộng Marketing - Mix tại công ty du lịch VIETHOLIDAY TOURS sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status