mục lục
trang
phần 1: mở đầu 1
phần 2:quảng cáo truyền hình 3
i. chức năng của quảng cáo truyền hình 3
ii. so sánh hiệu năng truyền thông của truyền hình với các phương tiện khác 4
iii. những trọng điểm tâm lý khách hàng mà quảng cáo mời mọc 7
iv. tiến hoá của thương phẩm thị trường và hình thức cạnh tranh 11
v. chi phí quảng cáo truyền hình 12
vi. các hình thức quảng cáo truyền hình 13
vii. tiêu chuẩn lựa chọn một tiết mục truyền hình, khung quảng cáo 15
viii. tác dụng tức khắc của phim quảng cáo truyền hình: điều tra hiệu quả thương mại 16
phần 3:kết luận 20
[charge=150]http://up.4share.vn/f/5869616b686d6b6e/DA275.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Quảng cáo trên truyền hình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quảng cáo trên truyền hình sẽ giúp ích cho bạn.