Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình kết quả kinh doanh ở Chi nhánh Công ty CP tập đoàn Hoa Sen Trà Vinh

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình kết quả kinh doanh ở Chi nhánh Công ty CP tập đoàn Hoa Sen Trà Vinh

  LUẬN VĂN GỒM 101 TRANG (CÓ FILE WORD)
  ĐƯỢC THỰC HIỆN 20/06/2011

  MỤC LỤC
  PHẦN 1: MỞ ĐẦU PHẦN 2: NỘI DUNG ĐỀ TÀI
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 4
  1.1. KHÁI NIỆM
  1.2. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  1.3. KẾ TOÁN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
  1.3.1. Khái niệm . 4
  1.3.2. Kế toán doanh thu 5
  1.3.3. Kế toán giá vốn . 7
  1.3.4. Kế toán chi phí bán hàng . 7
  1.3.5. Kế toán chi phí quản lý 8

  1.4. KẾ TOÁN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH .9
  1.4.1. Khái niệm . 9
  1.4.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 9
  1.4.3. Kế toán chi phí hoạt động tài chính . 10

  1.5. KẾ TOÁN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHÁC 11
  1.5.1. Kế toán thu nhập khác . 11
  1.5.2. Kế toán chi phí khác 12

  1.6. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 13
  1.6.1. Công thức . 13
  1.6.2. Định khoản . 13
  1.6.3. Sơ đồ hạch toán 15

  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI TRÀ VINH

  2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI TRÀ VINH 16
  2.1.1. Giới thiệu về Công ty . 16
  2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển . 17
  2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty . 18
  2.1.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 19
  2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty . 22
  2.1.6. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập Đoàn
  Hoa Sen tại Trà Vinh . 24
  2.1.7. Tổ chức công tác Kế toán 25
  2.1.8. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của Công ty Hoa Sen Trà
  Vinh trong tương lai 28

  2.2. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2010 .28
  2.2.1. Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh . 28
  2.2.2. Kế toán hoạt động tài chính . 49
  2.2.3. Kế toán hoạt động khác khác . 51


  2.2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 55

  2.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI TRÀ VINH QUA 3
  NĂM 2008, 2009, 2010 .61
  2.3.1. Phân tích tình hình doanh thu qua 3 năm 2008, 2009, 2010 62
  2.3.2. Phân tích tình hình chi phí . 70

  2.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP .77
  2.5. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA 3
  NĂM CỦA CÔNG TY .80

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI TRÀ VINH .81
  3.1. NHẬN XÉT CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  CỦA CÔNG TY .81
  3.1.1. Ưu điểm . 81
  3.1.2. Nhược điểm . 82
  3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY .83
  3.2.1. Mở rộng thị trường tiêu thụ . 83
  3.2.2. Chính sách quảng cáo, tiếp thị . 84
  3.2.3. Quản lý và sử dụng nguồn nhân lực 85
  Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .86
  KẾT LUẬN .86
  KIẾN NGHỊ 87


  MỞ ĐẦU

  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các Doanh nghiệp Việt Nam đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ cả về hình thức cũng như quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. Cho đến nay, cùng với chính sách mở cửa các Doanh nghiệp đã góp phần quan trọng trong việc bình ổn và phát triển nền kinh tế thị trường.
  Mỗi Doanh nghiệp dù kinh doanh bất kỳ mặt hàng nào cũng đều quan tâm đến hiệu quả kinh tế, tối ưu hoá lợi nhuận được đặt lên hàng đầu. Bởi khi kinh doanh có hiệu quả, họ có thể đứng vững trên thị trường, đủ sức cạnh tranh với các Doanh nghiệp khác trong và ngoài nước, vừa có đủ điều kiện tích luỹ mở rộng, nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo nâng cao đời sống cho người lao động. Bên cạnh đó, các Doanh nghiệp còn có thể làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ đối với Nhà nước, có điều kiện thực thi các công tác xã hội, chia sẽ lợi nhuận với xã hội. Để làm được điều trên, Doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ chính xác mọi diễn biến cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Việc làm đó giúp họ thấy rõ nguồn gốc của các vấn đề phát sinh, phát hiện những tiềm tàng, khai thác các tiềm năng của mình để kịp thời có những biện pháp quản lý phù hợp hơn với tình hình mới.
  Tuy thời gian không quá dài không đủ để em học tất cả những gì nơi đây nhưng đủ để em cảm thấy ấm lòng hơn khi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người. Do thời gian có hạn nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của quý Thầy, Cô để chuyên đề này được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!

  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

  2.1. Mục tiêu chung

  Tìm hiểu về thực trạng kế toán và đánh giá tình hình xác định kết quả kinh doanh ở Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Trà Vinh. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm giúp cho công tác kế toán tại Công ty hoàn thiện và phù hợp với tình hình mới hiện nay cũng như góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty.
  2.2. Mục tiêu cụ thể

  2.2.1. Mục tiêu thứ nhất
  Việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn về phương pháp hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp.
  2.2.2. Mục tiêu thứ hai
  Xem xét việc hạch toán kế toán nói chung và kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty có gì khác so với những kiến thức đã học ở nhà trường và ở sách hay không?
  2.2.2. Mục tiêu thứ ba
  Để từ đó có thể đánh giá tình hình xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp và đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện hơn hệ thống kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
  3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  3.1. Không gian
  Đề tài được thực hiện ở Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen tại Trà Vinh.
  3.2. Thời gian

  Từ ngày 04/04/2011 đến ngày 20/06/2011. Việc phân tích được lấy số liệu các năm 2008, 2009, 2010.

  Xem Thêm: Phân tích tình hình kết quả kinh doanh ở Chi nhánh Công ty CP tập đoàn Hoa Sen Trà Vinh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình kết quả kinh doanh ở Chi nhánh Công ty CP tập đoàn Hoa Sen Trà Vinh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status