Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Nông Sản Thực Phẩm Trà Vinh

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Nông Sản Thực Phẩm Trà Vinh

  LUẬN VĂN GỒM 121 TRANG ( Có phụ lục) FILE WORD
  THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: 20-06-2011

  MỤC LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
  2.1 Mục tiêu chung 2
  2.2 Mục tiêu cụ thể 2
  3. Phạm vi nghiên cứu 2
  3.1 Phạm vi không gian . 2
  3.2 Phạm vi thời gian . 2
  3.3 Đối tượng nghiên cứu 2
  4. Phương pháp nghiên cứu 3
  4.1 Phương pháp thu thập số liệu . 3
  4.2 Phương pháp phân tích số liệu . 3
  5. Kết cấu bài báo cáo . 3

  PHẦN NỘI DUNG 4

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN . 4
  1.1 Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh . 4
  1.1.1 Khái niệm phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 4
  1.1.2 Đối tượng và mục đích của phân tích hoạt động kinh doanh 4
  1.1.3 Sự cần thiết khách quan của phân tích hoạt động kinh doanh . 4
  1.1.4 Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh . 5  kinh doanh 5
  1.1.6. Phương pháp kỹ thuật sử dụng trong phân tích . 6
  1.2 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh . 8
  1.2.1. Phân tích doanh thu 8
  1.2.2 Chi phí kinh doanh . 11
  1.2.3 Lợi nhuận của doanh nghiệp . 12
  1.2.4 Các tỷ số tài chính 14
  1.2.5 Một số đánh giá chung về phân tích tỷ số tài chính . 19

  Chương 2: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM TRÀ VINH . 21
  2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty Nông Sản Thực Phẩm Trà Vinh 21
  2.1.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển công ty Nông sản thực phẩm
  Trà vinh . 21
  2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động . 22
  2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý . 23
  2.1.4 Tổ chức công tác kế toán . 27
  2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 4 quý năm 2010 31
  2.1.6 Thuận lợi và khó khăn của công ty Nông Sản Thực Phẩm Trà Vinh 34
  2.1.7 Chiến lược và phương hướng phát triển công ty 35
  2.2 Phân tích kết quả hoạt động tại công ty Nông Sản Thực Phẩm Trà Vinh . 36
  2.2.1 Phân tích tổng doanh thu . 36
  2.2.2 Phân tích tổng chi phí . 47
  2.2.3 Phân tích các tỷ số tài chính 51
  2.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty Nông Sản Thực Phẩm Trà Vinh thông qua phân tích ma trận SWOT . 73
  2.3.1 Những yếu tố cấu thành nên ma trận SWOT 73
  2.3.2 Phân tích ma trận SWOT 75

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM TRÀ VINH . 77
  3.1 Những mặt tồn tại . 77
  3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 77


  3.2.1 Biện pháp nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp . 77
  3.2.2 Giải pháp nguồn nhân lực . 79
  3.2.3 Thực hiện quy trình Global GAP (Quy trình nuôi cá khép kín) . 80
  3.2.4 Quản lý tài sản 81
  3.2.5 Những biện pháp chủ yếu nhằm hạ thấp chi phí kinh doanh 81

  PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 83
  1. Kết luận . 83
  2. Kiến nghị . 84
  Tài liệu tham khảo . 85
  Phụ lục 86


  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

  Tình hình tài chính doanh nghiệp lành mạnh là một trong những điều kiện quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra một cách nhịp nhàng, đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Sự lành mạnh đó có được hay không phụ thuộc vào khả năng phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
  Trong nền kinh tế hội nhập toàn cầu hiện nay, mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều nằm trong thế tác động liên hoàn với nhau. Bởi vậy, chỉ có thể tiến hành phân tích kinh doanh một cách toàn diện mới có thể đánh giá đầy đủ và sâu sắc mọi hoạt động kinh tế trong trạng thái của nó. Trên cơ sở đó, nêu lên một cách tổng hợp về trình độ hoàn thành các mục tiêu biểu hiện bằng hệ thống chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời, phân tích sâu sắc các nguyên nhân hoàn thành hay không hoàn thành các chỉ tiêu trong sự tác động lẫn nhau giữa chúng.
  Điều này nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của kế toán phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh là xem xét, đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp, từ đó giúp nhà quản trị có những chiến lược đúng đắn khi ra quyết định và khai thác mọi tìm năng để đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Qua thời gian tìm hiểu thực tế tại công ty Nông Sản Thực Phẩm Trà Vinh tôi nhận thấy rằng, tuy chỉ là doanh nghiệp mới hoạt động trong thời gian ngắn nhưng tập thể nhân viên đã không ngừng phấn đấu đẩy mạnh kết quả hoạt kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động công ty cũng gặp không ít những khó khăn như chưa khai thác tối đa công suất máy móc, thị trường tiêu thụ của công ty còn hạn chế, tình hình kiểm soát chi phí chưa khả quan Vì vậy việc phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty là một vấn đề rất cấp thiết được ví như là một bộ não rất quan trọng tại doanh nghiệp cần được thực hiện. Chính vì vậy tôi quyết định chọn chủ đề “Kế toán phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Nông Sản Thực Phẩm Trà Vinh” để nghiên cứu đề tài luận văn của mình nhằm nghiên cứu thực trạng và đóng góp một số giải pháp giúp công ty hạn chế được những khó khăn.  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  2.1 Mục tiêu chung
  Nghiên cứu thực trạng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Nông Sản Thực Phẩm Trà Vinh. Trên cơ sở đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu. Từ đó đề xuất một số giải pháp để giải quyết các vấn đề.

  2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Khái quát một số lý thuyết có liên quan đến phân tích hoạt động kinh doanh và các tỷ số tài chính.
  - Phân tích những thực trạng còn tồn tại và xác định những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Nông Sản Thực Phẩm Trà Vinh giai đoạn từ quý 1 đến cuối quý 4 năm 2010.
  - Đánh giá kết quả phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Nông Sản Thực Phẩm Trà Vinh giai đoạn từ quý 1 đến cuối quý 4 năm 2010 thông qua ma trận SWOT.
  - Đề xuất một số giải pháp hiệu quả để khắc phục những vấn đề còn tồn tại nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty Nông Sản Thực Phẩm Trà Vinh.

  3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  3.1 Phạm vi không gian
  Địa bàn nghiên cứu tại Công ty Nông Sản Thực Phẩm Trà Vinh.
  3.2 Phạm vi thời gian
  Thời gian nghiên cứu đề tài từ quý 1 năm 2010 đến quý 4 năm 2010. Thời gian thực hiện đề tài từ ngày 04/4/2011 đến ngày 20/6/2011.

  Xem Thêm: Kế toán phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Nông Sản Thực Phẩm Trà Vinh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Nông Sản Thực Phẩm Trà Vinh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status