Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tìm hiểu kênh phân phối hàng hóa Của chi nhánh công ty CP Dược phẩm Vimedimed

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tìm hiểu kênh phân phối hàng hóa Của chi nhánh công ty CP Dược phẩm Vimedimed

  CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NĂM 2012

  Lời mở đầu

  Đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, mục tiêu lớn nhất mà họ đặt ra là tối đa hoá lợi nhuận. Để có thể tồn tại và phát triển phù hợp với yêu cầu đổi mới kinh tế trong cơ chế thị trường ngày nay, thì doanh nghiệp cần phải nỗ lực cố gắng từ việc cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm được chi phí, giảm giá thành và tổ chức tốt công tác bán hàng . Có như vậy, doanh nghiệp mới có khả năng tăng doanh thu, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy quá trình sản xuất được liên tục và thực hiện tái sản xuất. Một trong những cơ sở để đánh giá khả năng trình độ tổ chức quản lý và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là việc thúc đẩy tiêu thụ bán hàng. Việc xác định đúng đắn hoạt động này sẽ giúp doanh nghiệp nhìn nhận được hướng đi hợp lý trong thời gian tiếp theo. Nắm rõ được tầm quan trọng của công tác bán hàng và kết quả bán hàng, việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp luôn là vấn đề sống còn đối với mỗi doanh nghiệp trong thời buổi thương trường là chiến trường như hiện nay. Từ đó giúp nhà quản lý, người điều hành doanh nghiệp có thể đưa ra các chiến lược kinh doanh hợp lý và đúng đắn với doanh nghiệp của mình.
  Với những kiến thức đã được trau dồi qua quá trình học tập, nghiên cứu tại trường, qua thời gian thực tập tại chi nhánh công ty CP Dược Phẩm VIMEDIMED, dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Tuyết Nhung, cùng sự chỉ bảo tận tình của các cô chú, anh chị trong chi nhánh công ty CP Dược Phẩm VIMEDIMED, em đã chọn đề tài: Tìm hiểu kênh phân phối hàng hóa Của chi nhánh công ty CP Dược phẩm vimedimed. Nội dung của đề tài gồm có ba chương chính sau:
  Chương I: Lí luận cơ bản về hoạt động phân phối hàng hóa của doanh nghiệp.
  Chương II: Thực trạng hoạt động phân phối hàng hóa của chi nhánh công ty CP Dược Phẩm Vimedimed.
  Chương III: Một số biện pháp thúc đẩy phân phối hàng hóa tại chi nhánh công ty CP Dược Phẩm Vimedimed.
  Do nhận thức của bản thân có hạn nên báo cáo chắc chắn còn nhiều sai sót và hạn chế. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Th.s Nguyễn Tuyết Nhung cũng nhu các thầy cô trong trường và ban lãnh đạo cụng ty CP Dược Phẩm Vimedimed giúp em hoàn thiện đề tài của mình.

  MỤc lục
  Lời mở đầu 1
  Chương 1:Lý Luận Chung Về Hoạt Động phân phối hàng hóa của doanh nghiệp 3
  I. Khái niệm và vai trò của phân phối hàng hóa trong doanh nghiệp. 3
  1. Khái niệm về ph hàng hóa. 3
  2. Vai trò của tiêu thụ hàng hóa. 3
  2.1. Đối với doanh nghiệp: 3
  2.2. Đối với nền kinh tế quốc dân: 5
  II. Nội dung của tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp: 6
  1. Nghiên cứu thị trường: 6
  2. Chiến lược sản phẩm hàng hoá: 7
  3. Chiến lược giá cả: 8
  3.1. Phân loại chiến lược giá: Doanh nghiệp có thể áp dụng nhiều chiến lược giá khác nhau để thực hiện mục tiêu của mình như sau: 9
  3.2. Nội dung chiến lược giá: 9
  3.3. Chiến lược phõn phối hàng hóa 10
  3.4. Chiến lược giao tiếp khuếch trương. 11
  3.5. Chiến lược yểm trợ phân phối hàng hóa 11
  III. Sự cần thiết đẩy mạnh phân phối hàng hóa trong doanh nghiệp. 11
  Chương 2:Thực Trạng Hệ Thống kênh Tiêu Thụ Hàng Hóa Của Công Ty CP Dược Phẩm Vimedimed 13
  I. Giới thiệu khỏi quỏt về công ty CP Dược Phẩm Vimedimed. 13
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP Dược Phẩm Vimedimed. 13
  2. Một số đặc điểm chủ yếu của Công ty CPDP Vimedimed. 15
  2.1. Lĩnh vực hoạt động của công ty: 15
  2.2. Nhiệm vụ chính của công ty: Sản xuất kinh doanh đúng các mặt hàng và ngành nghề đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh. 15
  2.3. Đặc điểm về lao động 18
  2.4. Vốn kinh doanh của công ty: 19
  2.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy Công ty 21
  II. Thực trạng hoạt động phân phối hàng húa của chi nhánh công ty CP Dược Phẩm Vimedimed. 25
  1. Tình hình chung về tiêu thụ tại công ty CPDP Vimedimed. 26
  1.1. Doanh thu tiêu thụ của công ty qua các năm 26
  1.2. Cơ cấu các nhóm sản phẩm tiêu thụ công ty 27
  1.3. Danh mục khách hàng 28
  1.4. Những biện pháp Công ty CPDP Vimedimed đã thực hiện để thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa của công ty 32
  2. Đánh giá hoạt động bán hàng của Công ty CPDP Vimedimed. 38
  2.1. Những thành tựu đạt được. 38
  2.1.1. Thị trường 39
  2.1.2. Doanh thu bán hàng 39
  2.1.3. Đội ngũ bán hàng 39
  2.1.3. Tạo việc làm cho người lao động 39
  2.1.4. Đóng góp vào sự phát triển ngành dược Việt Nam 39
  2.2. Tồn tại cần khắc phục và nguyên nhân. 40
  2.2.1. Hạn chế về nguồn nhân lực 40
  2.2.2. Hoạt động xúc tiến bán hàng chưa đạt hiệu quả cao 40
  I. Xu hướng phát triển thị trường dược phẩm Việt Nam. 41
  II. Một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá ở Cụng ty CPDP Vimedimed. 43
  1. Giải pháp nguồn nhân lực. 44
  2. Giải pháp đối với hoạt động xúc tiến bán hàng. 46
  2.1. Giải pháp Marketing 46
  2.3. Cần đa dạng hoá sản phẩm sản xuất. 52
  2.4. Đối với hoạt động thương mại. 52
  3. Những kiến nghị với nhà nước. 53
  3.1. Nhà nước cần có những chính sách cho vay vốn với mức lãi suất hợp lí 53
  3.2. Nhà nước hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật tạo môi trường sản xuất kinh doanh cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp 53
  Danh mục tham khảo 56

  DANH MụC BảNG Và SƠ Đồ

  Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Dược Thảo Phúc Vinh năm 2008 và 2009 . 12
  Bảng 2: Số lượng lao động của Công ty TNHH Dược Thảo Phúc Vinh năm 2007, 2008 và 2009 . 15
  Bảng 3: Vốn của công ty TNHH Dược Thảo Phúc Vinh từ năm 2004 đến năm 2009 17
  Bảng 4: Bảng kết quả doanh thu tiêu thụ của công ty TNHH Dược Thảo Phúc Vinh năm 2007, 2008 và 2009 22
  Bảng 05: Các sản phẩm tiêu thụ tại công ty TNHH Phúc Vinh . 24
  Bảng 06: Một số khách hàng lớn của công ty TNHH Phúc Vinh 25
  Bảng 07: Bảng các sản phẩm quảng cáo trên VTV3 của công ty TNHH Dược Thảo Phúc Vinh 27
  Bảng 08: Bảng khung chiết khấu bán hàng công ty 29
  Bảng 09: Bảng giá một số sản phẩm tiêu thụ tại công ty TNHH Phúc Vinh . 30

  Sơ đồ 01: Quy trình công nghệ sản xuất chung . 14
  Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH Dược Thảo Phúc Vinh 18

  Xem Thêm: Tìm hiểu kênh phân phối hàng hóa Của chi nhánh công ty CP Dược phẩm Vimedimed
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu kênh phân phối hàng hóa Của chi nhánh công ty CP Dược phẩm Vimedimed sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status