Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ và Đào tạo Phát Trí giai đoạn 2008- 2012

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ và Đào tạo Phát Trí giai đoạn 2008- 2012

  MỤC LỤC


  Lời cam đoan .
  Lời cảm ơn .
  Nhận xét của đơn vị thực tạp
  Nhận xét của giáo viên hướng dẫn .
  Nhận xét của khoa kinh tế & QTKD
  LỜI MỞ ĐẦU : 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. đối tượng và pham vi nghiên cứu 3
  4. Phương pháp nghiên cứu 3
  5. Kết cấu đề tài 3
  Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
  1.1 Khái quát chung về chiến lược và chính sách kinh doanh . 4
  1.1.1 Khái niệm về chiến lược kinh doanh 4
  1.1.2 Khái niệm và đặc điểm của chính sách kinh doanh 4
  1.1.3 Khái niệm và vai trò của quản trị chiến lược . 4
  1.1.4 Mục tiêu của quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh . 7
  1.1.5 Khái niệm, đặc điểm và caùc chính sách Marketing . 7
  1.2 Các ma trận trong hoạt động kinh doanh 9
  1.2.1 Ma trận SPACE . 9
  1.2.2 Ma trận EFE 9
  1.2.3 Ma trận IFE 9
  1.2.4 Ma trận SWOT . 10
  1.3 Môi trường kinh doanh . 11
  1.3.1 Môi trường bên ngoài (vĩ mô) . 11
  1.3.1.1 Khái niệm về môi trường bên ngoài trong quản trị chiến lược . 11
  1.3.1.2 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích môi trường bên ngoài . 11
  1.3.1.3 Yêu cầu của việc phân tích môi trường bên ngoài 13
  1.3.2 Môi trường bên trong 14
  1.4 Các chiến lược áp dụng tại các doanh nghệp Việt nam . 15
  1.4.1 Chiên lược thâm nhập thị trường 15
  1.4.2 Chiến lược phát triển thị trường 15
  1.4.3 Chiến lược phát triển sản phẩm 15
  1.4.4 Chiến lược phát triển đa dạng hóa kinh doanh . 16
  1.4.5 Chiến lược trọng điểm 17
  1.4.6 Chiến lược Marketing . 18
  Chương II: PHÂN TÍCH CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CTY TNHH DV& ĐT PHÁT TRÍ . 19
  2.1 Tổng quan về công ty 19
  2.1.1 Vị trí địa lý . 19
  2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển . 19
  2.1.3 Nguyên tắc quản lý và tổ chức 20
  2.1.4 Chức năng và nhiệm vụ của công ty 20
  2.1.5 Tổ chức sản xuất và kinh doanh của công ty 21
  2.1.6 Bộ máy tổ chức, quản lý của công ty . 22
  2.1.6.1 Bộ máy quản lý của công ty . 22
  2.1.6.2 Tổ chức quản lý phân xưởng 23
  2.1.6.3 Bộ máy kế toán của công ty . 24
  2.1.7 Tình hình hoạt động của công ty (2005-2007) . 25
  2.1.7.1 Tình hình sản xuất kinh doanh 25
  2.1.7.2 Tình hình hoạt động Marketing . 25
  2.1.7.3 Phân tích kết quả hoạt đông kinh doanh (2005-2007) 26
  2.1.7.4 Đánh giá các chỉ tiêu tài chính 30
  2.1.8 Khái quát các chiến lược công ty đang áp dụng . 32
  2.1.8.1 Chiến Marketing 32
  a. Chiến lược sản phẩm 32
  b. Chiến lược chiêu thị . 32
  c. Chiến lược giá . 33
  d. Chiến lược phân phối . 34
  2.1.8.2 Chiến lược xây dựng hệ thống nhận diện ADONEX 38
  2.1.8.3 Chiến lược thâm nhập thị trường . 39
  2.1.8.4 Chiến lược kéo và đẩy 41
  2.2 Môi trường hoạt động của công ty . 41
  2.2.1 Môi trường bên trong (vi mô) 41
  2.2.1.1 Tầm nhìn . 41
  2.2.1.2 Sứ mệnh . 41
  2.2.1.3 Mục tiêu 43
  2.2.1.4 Nhiệm vụ . 46
  2.2.1.5 Các vấn đề kinh tế, chính trị, pháp luật, xã hội, công nghệ và môi trường tự nhiên 46
  2.2.2 Môi trường bên ngoài (vĩ mô) . 50
  2.2.3 Môi trường nội bộ của công ty 51
  2.3 Phân tích ma trận SWOT . 51
  2.3.1 Điểm mạnh, điểm yếu . 51
  2.3.2 Cơ hội, đe dọa 52
  2.3.3 Ma trận SWOT . 52
  2.3.4 Các chiến lược hính thành từ ma trận SWOT . 54
  Chương III: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH DV& ĐT PHÁT TRÍ 55
  3.1 Phần đánh giá 55
  3.1.1 Đánh giá chung về các chiến lược kinh doanh mà công ty đang áp dụng 55
  3.1.2 Điểm mạnh, điểm yếu của chiến lược mà công ty đang áp dụng . 55
  3.2 Các giải pháp cụ thể cho từng chiến lược . 57
  3.2.1 Chiến lược Marketing . 57
  3.2.1.1 Chiến lược sản phẩm . 57
  3.2.1.2 Chiến lược chiêu thị 58
  3.2.1.3 Chiến lược giá . 60
  3.2.1.4 Chiến lược phân phối . 61
  3.2.2 Chiến lược xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu ADONEX . 62
  3.2.3 Chiến lược kéo và đẩy 62
  3.3 Đề xuất và kiến nhị 63
  3.3.1 Ý kiến đề xuất với công ty . 63
  3.3.2 Các kiến nghị . 64
  KẾT LUẬN 66
  Tóm tắt chung 66
  Đánh giá kết quả nghiên cứu . 66
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

  Xem Thêm: Xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ và Đào tạo Phát Trí giai đoạn 2008- 2012
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ và Đào tạo Phát Trí giai đoạn 2008- 2012 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status