Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thị trường tiêu thụ cà phê tại Mỹ đầy tiềm năng và thách thức cho các doanh nghiệp xuất khẩu

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thị trường tiêu thụ cà phê tại Mỹ đầy tiềm năng và thách thức cho các doanh nghiệp xuất khẩu

  TÓM TẮT CÔNG TRÌNH
  Cà phê là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Từ
  nhiều năm qua xuất khẩu cà phê Việt Nam liên tục gia tăng, cơ cấu sản phẩm xuất
  khẩu đã có sự thay đổi tích cực, chất lượng và sức cạnh tranh sản phẩm đã được nâng
  lên trên các thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quy mô, thị phần xuất khẩu
  còn nhỏ bé, chất lượng còn kém cạnh tranh so với các đối thủ, chủ yếu là xuất khẩu cà
  phê nhân, tỷ lệ cà phê chè còn thấp. Do vậy nghiên cứu đề tài về xuất khẩu cà phê sang
  thị trường Hoa Kỳ, giới hạn vào các chính sách tài chính là rất cần thiết, có ý nghĩa cả
  về lý luận và thực tiễn.
  Công trình nghiên cứu được kết cấu làm ba chương.
  Chương 1: Hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về xuất khẩu trong điều kiện
  hội nhập, đặc điểm, lợi thế, khó khăn trở ngại và vai trò, các nhân tố ảnh hưởng tới
  xuất khẩu cà phê Việt Nam, nội dung chủ yếu của các chính sách tài chính (thuế xuất
  nhập khẩu, tín dụng xuất khẩu, tỷ giá, bảo hiểm xuất khẩu) nhằm thúc đẩy xuất khẩu
  cà phê Việt Nam.
  Chương 2: Khảo sát và phân tích khái quát thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam
  nói chung, đặc điểm thị trường Hoa Kỳ, thực trạng và các chính sách tài chính nhằm
  hỗ trợ, thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2000-
  2004. Từ đó rút ra nhận xét, đánh giá về những thành tựu kết quả đạt được, những hạn
  chế tồn tại và nguyên nhân của xuất khẩu cà phê, của chính sách tài chính đối với hỗ
  trợ, thúc đẩy xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ trong thời gian qua.
  Chương 3: Đề tài xây dựng một số quan điểm về chính sách, giải pháp tài chính
  nhằm hỗ trợ xuất khẩu cà phê Việt Nam. Trên cơ sở các tiền đề lý luận và thực tiễn,
  các nghiên cứu dự báo và các quan điểm định hướng mục tiêu xuất khẩu cà phê Việt
  Nam cũng như các quan điểm và chính sách hỗ trợ, đề tài đưa ra hệ thống các giải
  pháp tài chính trên tầm vi mô, các chính sách tài chính trên tầm vĩ mô và một số kiến
  nghị nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ đạt hiệu quả cao hơn
  nữa trong thời gian tới.
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết lựa chọn đề tài nghiên cứu.
  Kinh doanh cà phê ngày nay đã chiếm một vị trí rất quan trọng trên phạm vi toàn
  thế giới. Đối với Việt nam, cà phê là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực chỉ đứng
  sau gạo. Hàng năm xuất khẩu cà phê đem về cho nền kinh tế một lượng ngoại tệ không
  nhỏ, đồng thời giải quyết hàng trăm nghìn công ăn việc làm cho người lao động trong
  nước.
  Trong xu thế mở cửa hội nhập kinh tế thế giới như ngày nay, dưới ánh sáng của
  đường lối chính sách mở cửa hội nhập với kinh tế thế giới của Đảng và Nhà nước thì
  thị trường hàng hóa nói chung và cà phê Việt nam nói riêng không ngừng được mở
  rộng. Trong đó phải kể đến thị trường Hoa kỳ, đây là một trong những bạn hàng lớn
  nhất của cà phê Việt Nam. Tuy nhiên cũng cần phải thấy rằng thị phần của cà phê xuất
  khẩu Việt Nam ở thị trường Hoa kỳ còn rất nhỏ bé và uy tín cũng như vị thế của cà
  phê Việt Nam ở thị trường này là chưa cao. Trong khi đó Việt Nam có năng lực sản
  xuất cà phê rất lớn, chúng ta có khí hậu và thổ nhưỡng rất thích hợp với cây cà phê.
  Mặt khác Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký hiệp định thương mại song phương, nhưng khối
  lượng cũng như kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ trong
  những năm gần đây lại tăng trưởng chậm và không ổn định. Mặc dù toàn ngành, các
  doanh nghiệp cà phê và Chính phủ đã có nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy
  sản xuất, chế biến và xuất khẩu cà phê. Tuy nhiên các giải pháp chưa đồng bộ, ăn
  khớp. Các chính sách về tài chính cũng còn nhiều hạn chế và gặp nhiều khó khăn trở
  ngại trong bối cảnh hội nhập. Vì vậy, việc đẩy nhanh tốc độ xuất khẩu cà phê của Việt
  Nam sang thị trường Hoa kỳ là một nhiệm vụ quan trọng của ngành cà phê Việt Nam,
  nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành cà phê cũng như mục tiêu
  chiến lược xuất nhập khẩu của quốc gia.
  Xuất phát từ những lý do trên em mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học
  sinh viên là “ Một số giải pháp về chính sách tài chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu
  cà phê Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ”
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.
  - Khái quát hóa một số lý luận xuất khẩu cà phê, chính sách tài chính thúc đẩy xuất
  khẩu trong điều kiện hội nhập thương mại quốc tế.
  - Nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu cà phê vào thị trường Hoa
  kỳ và chính sách tài chính nhằm hỗ trợ cho hoạt động này.
  - Đề ra một số giải pháp về tài chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê của Việt
  Nam vào thị trường Hoa kỳ thời gian tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam
  sang thị trường Hoa Kỳ và các chính sách tài chính hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu cà
  phê Việt Nam.
  - Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các chính sách tài chính trên tầm vĩ mô của Nhà
  nước tác động tới hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt nam sang thị trường Hoa kỳ.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp duy vật biện chứng và lịch sử
  - Phương pháp thống kê toán
  - Phương pháp phân tích tổng hợp
  5. Nội dung và kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo đề tài nghiên cứu
  gồm ba chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về xuất khẩu hàng hóa và chính sách tài chính thúc
  đẩy xuất khẩu cà phê.
  Chương 2: Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam và chính sách tài chính
  thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Hoa kỳ.
  Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị về chính sách tài chính thúc đẩy
  xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Hoa kỳ trong thời gian tới.
  KẾT LUẬN
  Thị trường Hoa kỳ là một thị trường rộng lớn cả về dung lượng và nhu cầu. Đây
  cũng là nơi tập trung nhiều nhà rang xay cà phê lớn và có trung tâm giao dịch cà phê
  lớn của thế giới. Hoa Kỳ cũng là một thị trường lớn của cà phê Việt Nam với thị phần
  cà phê Việt Nam ở Hoa Kỳ là 20%, nhu cầu của người dân Hoa Kỳ về cà phê không
  ngừng tăng lên, trong khi khả năng sản xuất và chế biến cà phê của Việt Nam rất lớn.
  Vì vậy việc thúc đẩy xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ trong
  thời gian tới là một việc hết sức cần thiết. Nó mang lại cho ngành cà phê Việt Nam

  Xem Thêm: Thị trường tiêu thụ cà phê tại Mỹ đầy tiềm năng và thách thức cho các doanh nghiệp xuất khẩu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thị trường tiêu thụ cà phê tại Mỹ đầy tiềm năng và thách thức cho các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status