Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt nam

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt nam

  LỜI MỞ ĐẦU .5
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY
  XUẤT NHẬP KHẨU Ở NHTM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 7
  I. HOẠT ĐỘNG XNK VÀ VAI TRề CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI
  HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU .7
  1. Sự ra đời và phát triển của ngân hàng .7
  2. Vai trũ của tớn dụng ngõn hàng đối với hoạt động kinh doanh XNK 8
  2.1. Vai trũ của hoạt động xuất nhập khẩu đối với nền kinh tế 8
  2.1.1. Vai trũ của hoạt động xuất khẩu 9
  2.1.2. Vai trũ của hoạt động nhập khẩu .10
  2.2. Vai trũ của tớn dụng ngõn hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu
  11
  II. HOẠT ĐỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NHTM .12
  1. Nguyờn tắc cho vay của tớn dụng ngõn hàng 12
  2. Các nghiệp vụ cơ bản trong cho vay xuất nhập khẩu .13
  2.1. Cho vay thông thường 13
  2.2. Tớn dụng thuờ mua - Leasing 15
  2.3. Cho vay thấu chi (Overdraft) .15
  2.4. Nghiệp vụ cho vay trên cơ sở hối phiếu 16
  2.4.1. Tớn dụng chiết khấu hối phiếu .16
  2.4.2. Tín dụng đối với hối phiếu tư nhân nợ (kỳ phiếu) .19
  2.4.3. Tớn dụng chấp nhận hối phiếu .20
  2.5. Nghiệp vụ cho vay trong khuụn khổ tớn dụng chứng từ 21
  2.6. Nghiệp vụ tín dụng ứng trước cho hoạt động xuất nhập khẩu .23
  2.6.1. Đối với nhà xuất khẩu .23
  2.6.2. Đối với nhà nhập khẩu 25
  III. CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT
  ĐỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU 26
  1. Chớnh sỏch khỏch hàng .26
  2. Chớnh sỏch hạn mức tớn dụng 26
  3. Chớnh sỏch lói suất .27
  4. Chính sách đảm bảo tín dụng 27
  5. Chớnh sỏch kiểm tra giỏm sỏt việc sử dụng vốn 28
  6. Chớnh sỏch thu nợ, xử lý nợ và điều chỉnh lói suất .29
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP
  KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 30
  I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VN 30
  1. Sự hỡnh thành và phỏt triển của Ngõn hàng Ngoại thương VN 30
  2. Công tác tín dụng của NH Ngoại thương VN trong thời gian qua 30
  2.1. Huy động vốn .32
  2.2. Sử dụng vốn 34
  2.3. Những tồn tại cần khắc phục 37
  3. Chấp nhận cạnh tranh và không ngừng đổi mới để hoà nhập với cộng
  đồng tài chính quốc tế .38
  4. Các nghiệp vụ kinh doanh sản phẩm ngân hàng mới được mở rộng 39
  II. CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG
  NGOẠI THƯƠNG VN 40
  1. Chớnh sỏch khỏch hàng .40
  2. Chớnh sỏch thời hạn tớn dụng 46
  3. Chớnh sỏch hạn mức tớn dụng 49
  4. Chớnh sỏch lói suất tớn dụng 50
  5. Chính sách tỷ giá hối đoái 51
  6. Chính sách đảm bảo tín dụng: .51
  7. Chớnh sỏch kiểm tra, giỏm sỏt việc sử dụng vốn .53
  8. Chớnh sỏch thu nợ, gia hạn nợ và cỏc biện phỏp phũng ngừa rủi ro 54
  III. HOẠT ĐỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG
  NGOẠI THƯƠNG VN 56
  1. Cho vay xuất khẩu 56
  2. Cho vay nhập khẩu .57
  3. Đánh giá hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại
  thương VN .58
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG
  CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT
  NAM .62
  I. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU
  TRONG GIAI ĐOẠN 2003-2005 .62
  1. Định hướng chung của nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu trong
  giai đoạn 2003-2005 62
  2. Định hướng của ngân hàng Ngoại thương Việt nam về hoạt động cho
  vay xuất nhập khẩu trong thời gian tới 63
  II. CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 64
  1. Giải phỏp .64
  1.1. Củng cố công tác chỉ đạo về hoạt động cho vay XNK .64
  1.2. Tăng nguồn vốn huy động 65
  1.3. Đa dạng hoá các hỡnh thức cho vay 65
  1.4. Kết hợp đồng bộ và hiệu quả các chính sách nhằm thúc đẩy hoạt
  động cho vay xuất nhập khẩu .66
  1.5. Đầu tư đổi mới hệ thống công nghệ thanh toán .67
  1.6. Tăng chường công tác tổ chức đào tạo và nâng cao trỡnh độ nghiệp
  vụ cho đội ngũ cán bộ ngân hàng trong hoạt động xuất nhập khẩu
  .67
  2. Kiến nghị 68
  2.1. Đối với nhà nước .68
  2.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước .69
  KẾT LUẬN .70
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

  Xem Thêm: Giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status