Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Công ty TNHH dịch vụ vận tải v

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Công ty TNHH dịch vụ vận tải v


  Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, vận tải hàng không mới bắt đầu phát triển. Nhờ các tiến bộ của khoa học kĩ thuật, cùng với chính sách mở cửa, đổi mới kinh tế của nhà nước, cùng với các ngành kinh tế khác, ngành vận tải nói chung và vận tải hàng không nói riêng đã có những bước tiến nhảy vọt. Mạng lưới vận tải hàng không nội địa được phủ kín, nhiều đường bay quốc tế được mở rộng và nâng cấp. Nhờ đó khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không đã tăng đáng kể, kim ngạch buôn bán giữa Việt Nam và các nước ngày càng tăng nhanh, thị trường được mở rộng, thương mại quốc tế ngày càng phát triển. Điều đó chứng tỏ, hoạt động giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không mặc dù còn rất non trẻ nhưng nó giữ vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại quốc tế giữa các quốc gia.
  Ngoài ra, hoạt động giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không còn có đặc điểm rất đa dạng và phức tạp với bộ chứng từ bao gồm nhiều loại chứng từ khác nhau nên còn nhiều hạn chế như: bộ chứng từ dễ bị sai sót, thời gian làm thủ tục còn mất nhiều thời gian .Thêm vào đó, hiện nay thị trường giao nhận của Việt Nam hết sức sôi động, có rất nhiều Công ty tham gia hoạt động trong lĩnh vực này cạnh tranh quyết liệt . Cho nên vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là làm thế nào để nâng cao quy trình nghiệp vụ, đảm bảo chất lượng của hàng hoá cũng như thời gian làm thủ tục nhanh chóng, kịp tiến độ giao hàng cho khách hàng.
  Là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không, Công ty TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI VIỆT HOA đã và đang từng bước củng cố và phát triển hoạt động kinh doanh của mình để có thể đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của khách hàng, cạnh tranh để tồn tại, đứng vững trong nền kinh tế thị trường và góp phần phục vụ cho họat động kinh tế đối ngoại của đất nước. Mặc dù đã có nhiều cố gắng song tình hình kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không ở Công ty TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI VIỆT HOA vẫn chưa thực sự đạt hiệu quả tối ưu, bằng chứng là gần đây Công ty đã phải bù lỗ cho một số lô hàng. Vậy nguyên nhân là do đâu ? Và phải có biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm như thế nào trong những lô hàng tới ?
  Do đó, hoàn thiện công tác giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không của Công ty TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI VIỆT HOA là một yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, nó không thể tách rời quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam với khu vực và thế giới.
  Xuất phát từ thực tế đó em đã chọn đề tài “ Thực trạng và các giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Việt Hoa ” làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp.
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm phân tích hoạt động kinh doanh, các biện pháp phát triển giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không nhằm làm nổi rõ tầm quan trọng của nó đối với sự phát triển thương mại quốc tế của Việt Nam nói riêng và sự phát triển của nền kinh tế quốc dân nói chung.

  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.

  Hoạt động giao nhận hàng xuất nhập khẩu là một chuỗi các bước quy trình nghiệp vụ nối tiếp nhau và mỗi phương thức vận tải khác nhau lại có một quy trình giao nhận khác nhau. Tuy nhiên do thời gian và nguồn tài liệu hạn chế, chuyên đề tốt nghiệp của em chỉ tập trung nghiên cứu về quy trình nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Công ty DỊCH VỤ VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI VIỆT HOA nhằm đưa ra một số giải pháp hoàn thiện quy trình nghiệp vụ giao nhận bằng đường hàng không tại Công ty TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI VIỆT HOA.
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
  Để làm rõ đề tài này, em lựa chọn các phương pháp tổng hợp, thống kê, so sánh, phân tích và phương pháp quy nạp, diễn giải. Ngoài ra, em còn tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với nhân viên của đơn vị doanh nghiệp để hiểu sâu hơn những vấn đề có liên quan đến đề tài. Để chuyên đề thêm phong phú, em còn thu thập thông tin qua các tài liệu, báo cáo của đơn vị doanh nghiệp, thông tin qua mạng internet, .
  5. KẾT CẤU ĐỀ TÀI.
  Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo và các phụ lục khác, chuyên đề gồm 3 chương :
  Chương I: Cơ sở lý luận về nghiệp vụ giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không.
  Chương II: Thực trạng và quy trình giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Công ty TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI VIỆT HOA.
  Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Công ty TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI VIỆT HOA.

  Với kết cấu như trên em hy vọng rằng chuyên đề tốt nghiệp của em sẽ trình bày một cách rõ ràng quy trình nghiệp vụ giao nhận tại Công ty TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI VIỆT HOA để trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp. Tuy nhiên với kiến thức còn hạn chế, chuyên đề tốt nghiệp của em sẽ không tránh khỏi có những sai sót và khiếm khuyết. Em mong các thầy cô cùng các bạn thông cảm và đưa ra những ý kiến đóng góp để bản chuyên đề tốt nghiệp của em được hoàn chỉnh hơn.
  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH
  ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 4
  1.1.KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN. 4
  1.1.1. Khái niệm và phạm vi hoạt động. 4
  1.1.1.1. Khái niệm. 4
  1.1.1.2. Phạm vi hoạt động. 6
  1.1.2. Vai trò và trách nhiệm của người giao nhận. 7
  1.1.2.1. Vai trò của người giao nhận trong thương mại quốc tế. 7
  1.1.2.1.1. Môi giới Hải quan (Customs Broker). 8
  1.1.2.1.2. Đại lý (Agent). 8
  1.1.2.1.3. Người gom hàng (Cargo Consolidator). 8
  1.1.2.1.4. Người chuyên chở (Carrier). 8
  1.1.2.2. Trách nhiệm của người giao nhận trong giao nhận quốc tế. 9
  1.1.2.2.1. Trách nhiệm của người giao nhận khi đóng vai trò là đại lý. 9
  1.1.2.2.1.1. Trách nhiệm đối với khách hàng. 9
  1.1.2.2.1.2. Trách nhiệm làm thủ tục Hải quan. 10
  1.1.2.2.1.3. Trách nhiệm đối với bên thứ ba. 11
  1.1.2.2.2. Trách nhiệm của người giao nhận khi đóng vai trò là người chuyên chở chính. 12
  1.1.3. Nguồn luật điều chỉnh nghiệp vụ giao nhận bằng đường hàng không. 13
  1.1.3.1. Luật quốc gia. 13
  1.1.3.1.1. Luật hàng không dân dụng Việt Nam. 13
  1.1.3.1.2. Điều lệ vận chuyển hàng hoá quốc tế của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam. 14
  1.1.3.2. Luật quốc tế. 16
  1.1.4. Các tổ chức quốc tế về hàng không. 20
  1.1.4.1. Hiệp hội vận chuyển hàng không quốc tế IATA.( International Air Transport Association). 20
  1.1.4.2. Hiệp hội quốc tế các tổ chức giao nhận FIATA. 21
  1.2. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG. 23
  1.2.1Quy trình nghiệp vụ giao nhận hàng xuất khẩu. 23
  1.2.1.1. Thông qua chủ hàng để có các chứng từ. 24
  1.2.1.2. Chuẩn bị hàng hoá, lập chứng từ để giao hàng. 27
  1.2.1.2.1. Trường hợp nhận hàng tại kho của chủ hàng. 27
  1.2.1.2.2. Trường hợp chủ hàng giao hàng tại sân bay. 30
  1.2.1.3. Thông báo cho người nhận hàng. 31
  1.2.1.4. Thanh toán các chi phí. 31
  1.2.1.5. Thanh lý hợp đồng nội. 32
  1.2.2. Quy trình nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu. 32
  1.2.2.1. Trường hợp giao hàng tại kho của người nhận hàng. 32
  1.2.2.1.1. Nhận và chuẩn bị giấy tờ. 32
  1.2.2.1.2. Thông báo cho người nhận hàng đến nhận chứng từ để làm thủ tục nhập khẩu. 33
  1.2.2.1.3. Làm thủ tục nhận hàng. 33
  1.2.2.1.4. Giao hàng. 35
  1.2.2.1.5. Thanh quyết toán tất cả các chi phí với chủ hàng. 36
  1.2.2.2. Trường hợp giao hàng tại sân bay cho người nhận hàng. 36
  1.2.2.2.1. Nhận và chuẩn bị giấy tờ. 36
  1.2.2.2.2. Thông báo cho người nhận hàng đến nhận chứng từ để làm thủ tục nhập khẩu. 36
  1.2.2.2.3. Làm thủ tục nhận hàng. 37
  1.2.2.2.4. Thanh quyết toán tất cả các chi phí với chủ hàng. 37
  1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG. 37
  1.3.1. Những nhân tố khách quan. 38
  1.3.1.1. Môi trường luật pháp. 38
  1.3.1.2. Môi trường chính trị, xã hội. 39
  1.3.1.3. Môi trường công nghệ. 39
  1.3.1.4 Thời tiết. 40
  1.3.1.5. Đặc điểm của hàng hoá. 41
  1.3.2. Những nhân tố chủ quan. 41
  1.3.2.1. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, máy móc. 41
  1.3.2.2. Lượng vốn đầu tư. 42
  1.3.2.3. Trình độ người tổ chức điều hành, tham gia quy trình. 42
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI VIỆT HOA. 44
  2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI VIỆT HOA. 44
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 44
  2.1.1.1. Quá trình hình thành. 44
  2.1.1.2 Quá trình phát triển. 46
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức, cơ cấu dịch vụ, chức năng và nhiệm vụ của công ty TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI VIỆT HOA. 49
  2.1.2.1.Cơ cấu tổ chức của công ty. 49
  2.1.2.1.1. Sơ đồ tổ chức. 49
  2.1.2.1.2. Chức năng của các phòng ban. 49
  2.1.2.2. Cơ cấu các dịch vụ của công ty. 51
  2.1.2.2.1. Vận tải và giao nhận hàng hoá. 51
  2.1.2.2.2. Hoạt động Xuất nhập khẩu uỷ thác. 52
  2.1.2.2.3. Tư vấn hàng hóa Xuất nhập khẩu. 52
  2.1.2.2.4. Hoạt động đại lý cho các Công ty giao nhận ở một số nước. 53
  2.1.2.3. Chức năng họat động của công ty. 53
  2.1.2.4. Nhiệm vụ của công ty. 53
  2.1.3 Cơ sở vật chất: 55
  2.1.4. Cơ cấu lực lượng lao động của công ty. 55
  2.2. THỰC TRẠNG KINH DOANH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI VIỆT HOA. 57
  2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. 57
  2.2.1.1. Doanh thu từ cơ cấu các dịch vụ của công ty: 57
  2.2.1.2. Tình hình doanh thu hoạt động các đại lý dịch vụ: 61
  2.2.2. Kết quả vận chuyển hàng hoá XNK của công ty trong năm 2009-2010. 64
  2.2.3 Thị trường và khả năng cạnh tranh của VIỆT HOA. 67
  2.2.3.1. Thị trường trong nước. 67
  2.2.3.2. Thị trường quốc tế. 69
  2.2.4. Đối thủ cạnh tranh. 71
  2.3. THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY TNHH DICH VỤ VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI VIỆT HOA. 78
  2.3.1. Quy trình giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường hàng không. 78
  2.3.1.1. Lấy Booking từ hãng tàu. 80
  2.3.1.2. Hoàn thành chứng từ cho khách hàng: Gồm 10 bước. 80
  2.3.1.3. Gửi chứng từ cho đại lý nước ngoài. 89
  2.3.1.4 Vào sổ và lưu chứng từ. 90
  2.3.1.5 Thanh toán cước và gửi đại lý Telex Release. 90
  2.3.1.6. Cân đối công nợ với khách hàng, nhà cung ứng và đại lý nước ngoài. 90
  2.3.2. Quy trình giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường hàng không. 91
  2.3.2.1 .Quy trình giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường hàng không đối với hàng chỉ định: gồm 18 bước. 91
  2.3.2.2. Quy trình giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường hàng không đối với hàng của đại lý: gồm 12 bước. 99
  2.3.3. Một số nhận xét về quy trình giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty. 101
  2.3.3.1. Những kết quả đạt được. 102
  2.3.3.2 Những tồn tại chính. 104
  2.3.3.3. Nguyên nhân. 107
  2.3.3.3.1. Yếu kém về cơ cấu tổ chức quản lý. 107
  2.3.3.3.2 Hiệu quả sử dụng năng lực sản xuất, vật tư, tiền vốn còn nhiều hạn chế. 107
  2.3.3.3.3. Đội xe tải, hệ thống kho bãi còn quá ít so với yêu cầu. 107
  2.3.3.3.4. Năng lực cạnh tranh yếu kém. 108
  2.3.3.3.5. Chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được nhu cầu. 108
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI VIỆT HOA 110
  3.1. Ảnh hưởng của chiến lược xuất khẩu đến năm 2020 đối với vận tải hàng không. 110
  3.1.1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu. 110
  3.1.2. Cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu. 110
  3.1.2.1.Nguyên nhiên liệu. 111
  3.1.2.2. Hàng nông lâm thuỷ sản. 111
  3.1.2.3 Sản phẩm chế biến và chế tạo. 111
  3.1.2.4 Sản phẩm hàm lượng công nghệ và chất xám cao. 111
  3.1.3. Cơ cấu thị trường xuất khẩu. 112
  3.1.3.1. Thị trường Nhật Bản. 112
  3.1.3.2 Thị trường ASEAN. 112
  3.1.3.3. Thị trường Bắc Mỹ. 113
  3.1.3.4 Thị trường EU. 113
  3.1.3.5. Châu Đại dương và các khu vực khác. 113
  3.2 . ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG CỦA VIỆT NAM. 114
  3.2.1. Tình hình hoạt động giao nhận ở Việt Nam . 114
  3.2.1. Dự báo thị trường vận tải hàng hoá hàng không Việt Nam. 116
  3.2.3. Mục tiêu và phương hướng phát triển hoạt động giao nhận hàng hóa XNK bằng đường hàng không của công ty đến năm 2020. 117
  3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI VIỆT HOA. 118
  3.3.1.Giải pháp của bản thân doanh nghiệp. 118
  3.3.1.1. Giải pháp về thị trường. 119
  3.3.1.1.1. Tăng cường công tác nghiêm cứu thị trường. 120
  3.3.1.1.2. Thâm nhập thị trường. 122
  3.3.1.2. Giải pháp về loại hình dịch vụ giao nhận . 124
  3.3.1.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ. 126
  3.3.1.4. Giải pháp về xúc tiến thương mại. 128
  3.3.1.5. Đào tạo nguồn nhân lực cho phù hợp với tình hình mới. 130
  3.3.1.6. Giải pháp về tổ chức quản lý. 132
  3.3.1.7. Hạn chế sự ảnh hưởng của tính thời vụ. 135
  3.3.1.7.1. Giảm giá dịch vụ để thu hút khách hàng. 136
  3.3.1.7.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ với giá không đổi. 137
  3.3.1.8 Các biện pháp về cơ sở vật chất kỹ thuật. 137
  3.3.2. Kiến nghị 139
  3.3.2.1 Một số kiến nghi đối với công ty. 139
  3.3.2.1.1.Rút ngắn thời gian. 139
  3.3.2.1.2. Giảm thiểu chi phí . 141
  3.3.2.1.3. Nâng cấp và mở rộng hệ thống kho bãi. 141
  3.3.2.1.4. Mở các lớp bồi dưỡng. 142
  3.3.2.1.5. Mở rộng phạm vi hoạt động. 142
  3.3.2.2. Một số kiến nghị về phía nhà nước . 143
  KẾT LUẬN 145
  PHỤ LỤC
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT
  [TABLE="width: 590"]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]BẢNG
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Bảng 2.1 :
  [/TD]
  [TD]Kết quả doanh thu của các cơ cấu dịch vụ.
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Bảng 2.2 :
  [/TD]
  [TD]Chênh lệch về giá trị tuyệt đốI và giá trị tương đối của các chỉ tiêu kết quả trong giai đoạn 2008-2010 của Công ty.
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Bảng 2.3 :
  [/TD]
  [TD]Bảng số liệu thể hiện doanh thu giao nhận hàng hoá.
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Bảng 3.1 :
  [/TD]
  [TD]Dự kiến cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu giai đoạn 2010 – 2020.
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Bảng 3.2 :
  [/TD]
  [TD]Thị trường vận tải hàng hóa giai đoạn 2012 - 2020.
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]BIỂU ĐỒ
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Biểu đồ 2.1 :
  [/TD]
  [TD]Biểu đồ thể hiện cấu trúc tuổi tại công ty TNHH Dịch vụ vận tải & Thương mại Việt Hoa.
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Biểu đồ 2.2 :
  [/TD]
  [TD]Biểu đồ thể hiện kết quả hoạt động của các dịch vụ từ năm 2008-2010.
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Biểu đồ 2.3 :
  [/TD]
  [TD]Biểu đồ thể hiện kết quả họat động kinh doanh trong giai đoạn 2008-2010 của công ty .
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Biểu đồ 2.4 :
  [/TD]
  [TD]Biểu đồ thể hiện tỷ trọng doanh thu hoạt động giao nhận của công ty Việt Hoa trong năm 2009, 2010.
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Biểu đồ 2.5 :
  [/TD]
  [TD]Biểu đồ thể hiện tỷ trọng doanh thu giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu từng lĩnh vực trong mỗi năm của công ty.
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]HÌNH
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Hình 1.1 :
  [/TD]
  [TD]Bộ chứng từ xuất khẩu hàng hóa bằng đường hàng không.
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Hình 1.2 :
  [/TD]
  [TD]Bộ chứng từ nhập khẩu hàng hóa bằng đường hàng không.
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Hình 1.3 :
  [/TD]
  [TD]Những nhân tố ảnh hưởng đến quy trình giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không.
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Hình 2.1 :
  [/TD]
  [TD]Hình và Logo công ty TNHH dịch vụ vận tải & Thương mại Việt Hoa.
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Hình 2.2 :
  [/TD]
  [TD]Các chi nhánh của công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Việt Hoa.
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Hình 2.3 :
  [/TD]
  [TD]Những bước ngoặt chính trong quả trình phát triển của công ty TNHH Dịch vụ vận tải & Thương mại Việt Hoa.
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Hình 2.4 :
  [/TD]
  [TD]Cơ cấu các dịch vụ của công ty TNHH Dịch vụ vận tải & Thương mại Việt Hoa.
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Hình 3.1:
  [/TD]
  [TD]Các giải pháp của bản thân doanh nghiệp.
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"]SƠ ĐỒ
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Sơ đồ 1.1:
  [/TD]
  [TD]Quy trình nghiệp vụ giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường hàng không.
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Sơ đồ 1.2:
  [/TD]
  [TD]Quy trình nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường hàng không.
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Sơ đồ 2.1 :
  [/TD]
  [TD]Sơ đồ tổ chức của công ty TNHH Dịch vụ vận tải & Thương mại Việt Hoa.
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Sơ đồ 2.2 :
  [/TD]
  [TD]Sơ đồ quy trình giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường hàng không tại công ty Việt Hoa.
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Sơ đồ 2.3 :
  [/TD]
  [TD]Sơ đồ quy trình giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường hàng không tại công ty Việt Hoa.
  [/TD]
  [/TR]


  Xem Thêm: Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Công ty TNHH dịch vụ vận tải v
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Công ty TNHH dịch vụ vận tải v sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status