Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ ảnh hưởng của các mức phân đạm khác nhau đến năng suất, chất lượng cỏ stylo và sử dụng bột cỏ stylo

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. ảnh hưởng của các mức phân đạm khác nhau đến năng suất, chất lượng cỏ stylo và sử dụng bột cỏ stylo

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN . iii
  MỤC LỤC iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG vi
  DANH MỤC CÁC HÌNH vii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . viii
  MỞ ĐẦU . 1
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU . 1
  2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 2
  3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI 3
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 4
  1.1. Một số đặc điểm sinh vật học của cỏ Stylo 4
  1.1.1. Nguồn gốc . 4
  1.1.2. Đặc tính sinh vật học của cỏ Stylo . 4
  1.1.3. Đặc tính sinh trưởng 6
  1.1.4. Vấn đề giữ đạm không khí của cây họ đậu 10
  1.2. Cơ sở lý luận của việc trồng và đánh giá giống cỏ . 13
  1.2.1. Năng suất chất xanh 13
  1.2.2. Cơ sở để đánh giá chất lượng giống cỏ 18
  1.3. Bột cỏ - bột lá là một nguồn thức ăn cho vật nuôi 19
  1.3.1. Nguồn thực vật có thể sản xuất bột lá 19
  1.3.2. Giá trị dinh dưỡng của bột lá, bột cỏ đối với vật nuôi 20
  1.3.3. Các hạn chế của bột lá, bột cỏ đối với vật nuôi 21
  1.4.1. Cơ sở sinh vật học của sự sinh trưởng ở dê . 22
  1.4.2. Cơ sở sinh vật học của sự cho thịt ở dê 32
  1.5. Tình hình nghiên cứu trồng và sử dụng cỏ họ đậu trong và ngoài nước . 35
  1.5.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 35
  1.5.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài . 39
  CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU . 42
  2.1. Đối tượng và nội dung nghiên cứu . 42
  2.1.1. Đối tượng 42
  2.1.2. Nội dung, địa điểm, thời gian nghiên cứu 42
  2.2. Các chỉ tiêu và phương pháp nghiên cứu . 42
  2.2.1. Thí nghiệm 1: Xác định ảnh hưởng của các mức bón phân đạm khác
  nhau đến năng suất và chất lượng của cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 42
  2.2.2. Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng của các mức bột cỏ Stylo bổ sung
  trong khẩu phần đến tốc độ sinh trưởng của dê nuôi thịt . 47
  2.3. Phương pháp xử lý số liệu . 51
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 52
  3.1. Xác định ảnh hưởng của các mức phân đạm khác nhau đến năng suất và
  chất lượng cỏ Stylo . 52
  3.1.1. Kết quả theo dõi khí hậu thủy văn . 52
  3.1.2. Thành phần hóa học của đất thí nghiệm 54
  3.1.3. Khả năng sinh trưởng và tái sinh của cỏ Stylo . 54
  3.1.4. Kết quả theo dõi tốc độ sinh trưởng và tái sinh của cỏ Stylo 57
  3.1.5. Ảnh hưởng của các mức phân đạm đến năng suất chất xanh của cỏ Stylo 58
  3.1.6. Cường độ sinh trưởng, tái sinh của cỏ Stylo 60
  3.1.7. Ảnh hưởng của các mức phân đạm đến thành phần hoá học của cỏ thí
  nghiệm 62
  3.1.8. Ảnh hưởng của thời điểm cắt khác nhau đến thành phần hoá học của
  cỏ 63
  3.1.9. Năng suất vật chất khô, protein thô của cỏ thí nghiệm ở các mức phân
  đạm khác nhau 65
  3.2. Kết quả nghiên cứu bổ sung các mức bột cỏ Stylo cho dê nuôi thịt ở vụ
  Đông - Xuân . 66
  3.2.1. Khối lượng cơ thể đàn dê qua các thời điểm theo dõi 67
  3.2.2. Kết quả theo dõi một số chiều đo của dê thí nghiệm (cm) . 73
  3.2.3. Ảnh hưởng của bột cỏ Stylo đến các chỉ tiêu giết mổ 75
  3.2.4. Hiệu quả kinh tế sử dụng bột cỏ Stylo cho dê nuôi thịt 78
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 80
  1. KẾT LUẬN 80
  2. ĐỀ NGHỊ . 80
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
  I. Tài liệu trong nước 81
  II. Tài liệu nước ngoài 86
  PHỤ LỤC 90

  Xem Thêm: ảnh hưởng của các mức phân đạm khác nhau đến năng suất, chất lượng cỏ stylo và sử dụng bột cỏ stylo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu ảnh hưởng của các mức phân đạm khác nhau đến năng suất, chất lượng cỏ stylo và sử dụng bột cỏ stylo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Thanh phan dam costylo

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status