Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước đối với Tổng công ty 91 ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước đối với Tổng công ty 91 ở Việt Nam

  Định dạng file word


  Mục lục
  Mở đầu
  Chương I. Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước đối với tổng công
  ty 91
  I. Những vấn đề chung về tổ chức kinh doanh có quy mô lớn
  1. Khái niệm về tổ chức kinh doanh có quy mô lớn
  2. Sự cần thiết khách quan của sự ra đời các tổ chức kinh doanh có
  quy mô lớn
  3. Những ưu điểm và tồ tại của tổ chức kinh doanh có quy mô lớn
  II. Nội dung của quản lý Nhà nước đối với Tổng công ty 91
  1. Vai trò của các Tổng công ty 91 ở Việt Nam
  2. Yêu cầu và nội dung chủ yếu của quản lý Ngà nước đối với Tổng
  công ty 91
  3. Một số kinh nghiệm quốc tế về quản lý Nhà nước đối với các tổ chức kinh doanh có quy mô lớn
  Chương II. Thực trạng quản lý nhà nước đối với các tổng công ty 91 ở Việt Nam
  I. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các Tổng công ty 91
  1. Những kết quả đạt được
  2. Những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại
  II. Thực trạng hoạt động quản lý Nhà nước đối với Tổng công ty
  91 ở Việt Nam
  1. Những kết quả đạt được
  2. Những mặt tồn tại
  3. Nguyên nhân của những tồn tại
  Chương III. Kiến nghị một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước đối với tổng công ty 91 ở Việt Nam
  1. Hoàn chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2010 có tính đến 2020
  2. Đẩy mạnh sẵp xếp Tổng công ty 91
  3. Xác định rõ nhiệm vụ, số lượng hợp lý các doanh nghiệp thành viên
  4. Tiếp tục xoá bỏ chế độ chủ quản đối với Tổng công ty 91
  5. Hình thành và phát triển công ty tài chính trong các Tổng công ty
  6. Phát triển công ty Mẹ - công ty Con
  7. Hạn chế và kiểm soát độc quyền kinh doanh đối với Tổng công ty 91
  8. Xác định mô hình, bước đi thích hợp trong quá trình hình thành và phát triển các Tổng công ty
  Kết luận


  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Đổi mới doanh nghiệp Nhà nước nói chung và đổi mới Tổng công ty Nhà nước nói
  riêng đặc biệt là các Tổng công ty 91 luôn là vấn đề trọng tâm của quá trình chuyển đổi
  từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa ở
  nước ta. Trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều đạo luật, chính sách và
  thực hiện nhiều biện pháp để từng bước hoàn thiện hoạt động quản lý Nhà nước đối với
  các Tổng công ty 91 và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Các Tổng công ty
  91 đã ngày càng thể hiện vai trò quan trọng của mình, đóng góp một phần rất to lớn vào
  sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, trước những biến động của nền kinh
  tế thế giới, trước sự vận động không ngừng và những khó khăn thách thức của cơ chế
  thị trường, các Tổng công ty 91 đã bộc lộ nhiều yếu kém, tồn tại cần được khắc phục
  mà một trong những nguyên nhân chủ yếu là do sự yếu kém trong hoạt động quản lý
  Nhà nước đối với các tổng công ty này.
  Thực tế đó đã đặt ra vấn đề là cần nghiên cứu để xây dựng những luận cứ khoa
  học cho việc tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước đối với các tổng công ty. Vì vậy, tác giả
  chọn đề tài: " Một số giải phap nhằm tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước đối với
  Tổng công ty 91 ở Việt Nam " làm đề tài nghiên cứu có ý nghĩa bức xúc cả về lý luận
  và thực tiễn.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài:
  - Trình bày có hệ thống và làm sáng tỏ những vẫn đề lý luận cơ bản về quản lý Nhà
  nước đối với các Tổng công ty 91 ở Việt Nam.
  - Thông qua phân tích thực trạng hoạt động của các Tổng công ty 91 cũng như thực
  trạng quản lý Nhà nước ở các Tổng công ty này, chỉ ra những kết qủa đạt được, những
  tồn tại , thiếu sót và những nguyên nhân chủ yếu từ đó làm cơ sở đề xuất một số phương
  hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các Tổng công ty
  91.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các
  tổng công ty 91 ở Việt Nam.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn:
  - Đối tượng: Hệ thống các tổng công ty 91 trong hệ thống doanh nghiệp Nhà nước ở
  Việt nam trong giai đoạn hiện nay.
  - Phạm vi: Hoàn thiện quản lý Nhà nước ở các Tổng công ty 91 là một vấn đề lớn,
  chứa đựng nhiều nội dung phức tạp nên trong một thời gian hạn chế, luận văn chỉ xin đề
  cập đến hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với các Tổng công
  ty 91 trong giai đoạn nền kinh tế nước ta bước sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý
  của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Trong quâ trình tổng hợp phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng hoạt động của
  các Tổng công ty 91 cũng như thực trạng quản lý Nhà nước đối với các Tổng công ty 91
  luận văn đã sử dụng nhũng phương pháp phân tích, thống kê, so sánh và minh hoạ bằng
  các sơ đồ, bảng, biểu

  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước đối với Tổng công ty 91 ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước đối với Tổng công ty 91 ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status