Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Luận văn thạc sỹ kinh tế Đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Luận văn thạc sỹ kinh tế Đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm

  Định dạng file word, thuận tiện cho việc chỉnh sửa.
  Vì vấn đề sưu tầm nên file chỉ có chương 1, hy vọng mọi người tham khảo tốt.
  Thân!
  8. Cấu trúc của luận văn
  Cấu trúc của luận văn bao gồm 3 phần: Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung
  luận văn gồm 3 chương:
  Chương 1/Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc đánh giá điều kiện tự nhiên phục
  vụ sản xuất nông lâm nghiệp.
  Chương 2: Đánh giá các điều kiện tự nhiên vùng đồi núi tỉnh Thừa Thiên - Huế
  định hướng cho phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp.
  Chương 3: Vận dụng kết quả đánh giá các điều kiện tự nhiên định hướng cho sản
  xuất nông - lâm nghiệp vùng đồi núi Thừa Thiên - Huế.
  Luận văn dài 150 trang, kèm theo 10 bản đồ, 3 sơ đồ, 15 bảng, 5 mô hình, 15 ảnh
  chụp minh họa, 170 tài liệu tham khảo
  Mở đầu

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Sử dụng hợp lý, có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên đã và đang
  là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong chiến lược phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp
  của nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là Việt Nam, một quốc gia có hơn 2/3 diện tích đất
  nông lâm nghiệp thuộc về dung du miền núi. Việc đánh giá chính xác nguồn tài nguyên tự
  nhiên sẽ chỉ ra được những ưu thế và hạn chế để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở
  khu vực này.
  Vùng đồi núi Thừa Thiên - Huế với diện tích 365.538 ha, chiếm 72,92% diện tích
  tự nhiên của tỉnh. Đây là địa bàn cư trú của đồng bào dân tộc ít người (Tà ôi, Pakô, Cơ tu,
  Vân Kiều), là nơi chứa đựng tiềm năng kinh tế phong phú và đa dạng, đặc biệt là tiềm
  năng đất đai cho sản xuất nông nghiệp, thích hợp với nhiều loại cây trồng có năng suất
  cao. Đồng thời, đây cũng là khu vực thuộc về rừng phòng hộ đầu nguồn, thượng nguồn lưu
  vực của các sông lớn sông Hương, sông Hồng, sông Dâu, Truồi . đổ về đồng bằng ven
  biển. Do đó, việc tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp phải được thực hiện có cơ sở khoa học
  dựa trên đặc điểm và chất lượng đất đai để bố trí các loại hình sử dụng trong nông nghiệp,
  quản lý bảovệ các loại rừng, trồng rừng không những có ý nghĩa lớn trong việc phát triển
  kinh tế - xã hội vùng đồi núi mà còn đảm bảo an toàn sinh thái cho toàn tỉnh Thừa Thiên -
  Huế.
  Do ảnh hưởng của bom đạn chiến tranh trước đây, đồng thời do việc khai thác bất
  hợp lý lâu dài dẫn đến diện tích rừng tự nhiên giảm sút, diện tích đất trống đồi núi trọc
  chiếm đến 175.000 ha (87%) diện tích đất nông lâm nghiệp của tỉnh). Độ dày tầng đất
  mỏng dần, tiềm năng dinh dưỡng của đất ngày càng nghèo kiệt. Hiện tượng lũ lụt, lũ quét
  xảy ra đã tàn phá nhiều vùng ở Thừa Thiên Huế, như đợt lũ lớn 11-1999, đây là biểu hiện
  mất cân bằng sinh thái. Hơn 89% cư dân vùng đồi núi Thừa Thiên - Huế hoạt động trong
  lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động của ngành này vẫn còn nhiều
  vướng mắc, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông lâm nghiệp còn chậm, đời
  sống người dân còn nghèo khó, công tác giao đất giao rừng còn gặp khó khăn vì thiếu địa
  chỉ cụ thể cho các nhà quản lý trong việc hoạch định chiến lược đầu tư cho các dự án bảo
  vệ và phát triển vốn rừng. Miền núi Thừa Thiên - Huế vẫn còn là vùng nghèo khó và chậm
  phát triển.
  Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồi núi Thừa Thiên - Huế, ngoài
  việc đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư con người . thì cần có bước đánh giá và phân hạng các
  điều kiện tự nhiên nhằm xác lập cơ sở khoa học cho việc quy hoạch và sử dụng hợp lý đất
  đai đặc biệt là vùng đất trống đồi trọc, trong sản xuất nông lâm nghiệp, góp phần ổn định
  và nâng cao đời sống nhân dân vùng đồi núi Thừa Thiên - Huế là một vấn đề cấp thiết.
  Từ thực tế trên, chúng tôi chọn đề tài "Đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ quy
  hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp vùng đồi núi tỉnh Thừa Thiên - Huế" nhằm
  góp phần khai thác tốt các tiềm năng tự nhiên phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
  và bảo vệ môi trường khu vực nghiên cứu.
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  2.1. Mục đích
  - Đánh giá điều kiện tự nhiên nhằm xác định cơ sở khoa học cho việc quy hoạch
  sử dụng đất đai và bố trí một số cây trồngnông lâm nghiệp ở vùng đồi núi Thừa Thiên
  Huế.
  - Nghiên cứu, đề xuất các loại hình sử dụng đất đai trong sản xuất ở địa phương
  theo hướng phát triển lâu bền.
  2.2. Nhiệm vụ
  - Tổng quan cơ sở lý luận về đánh giácác điều kiện tự nhiên phục vụ quy hoạch
  phát triển sản xuất nông lâm nghiệp.
  - Đánh giá tổng hợpcác điều kiện tự nhiên làm cơ sở để xác định khả năng sản
  xuất của đất đai trong sản xuất nông lâm nghiệp.
  - Đánh giá và phân hạng mức độ thích hợp tiềm năng sinh thái tự nhiên đối với cây
  trồng trong sản xuất nông lâm nghiệp cho vùng đồi núi Thừa Thiên - Huế.

  Chương 1
  Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc đánh giá
  điều kiện tự nhiên phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp


  1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu, đánh giá điều kiện tự nhiên phục
  vụ sản xuất nông lâm nghiệp trên thế giới và Việt Nam
  Địa lý học đã phát triển qua các giai đoạn: Giai đoạn mô tả; Giai đoạn phân vùng
  và phân loại; Giai đoạn nghiên cứu cơ chế, đánh giá tổng hợp tiến tới sử dụng hợp lý lãnh
  thổ.
  Xã hội ngày càng phát triển thì chức năng ứng dụng của địa lý cũng ngày càng mở
  rộng. Chức năng ứng dụng của địa lý được hiểu một cách tổng quát là: Các nghiên cứu cơ
  bản, lý thuyết của địa lý đang trở thành cơ sở, nền tảng cho việc khai thác và sử dụng các
  điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội một
  cách tốt nhất theo hướng lâu bền và mang lại lợi ích cao nhất cho con người.

  Tổng hợp từ các tài liệu [ ], [

  ], [

  ], [

  ], . cho thấy việc nghiên cứu, đánh

  giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên phục vụ cho sử dụng hợp lý lãnh thổ đã trải qua một
  thời gian khá dài với nội dung phong phú với nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả
  trong và ngoài nước.
  1.1.1. Các công trình nghiên cứu theo hướng đánh giá tổng hợp điều kiện tự
  nhiên và tài nguyên thiên nhiên
  Trên quan điểm muốn sử dụng tối ưu hóa môi trường tự nhiên thì cần phải hiểu
  toàn diện và cơ bản các hệ địa lý. Vì vậy, quan điểm đánh giá nghiên cứu lấy học thuyết về
  cảnh quan làm cơ sở đánh giá tổng hợp và quy hoạch lãnh thổ nhằm sử dụng tối ưu các đặc
  điểm sinh thái của cảnh quan và thiết lập các quan hệ hài hòa giữa sự sử dụng lãnh thổ, con
  người và môi trường. Từ giữa thế kỷ XX trường phái này phát triển mạnh trong những năm
  60 - 70 ở Liên Xô (cũ) và Đức, cho rằng cần đánh giá và quy hoạch trên cơ sở xây dựng
  bản đồ cảnh quan. ở đây quan niệm về cảnh quan được hiểu như "là một đơn vị phân loại
  trong hệ thống phân vị tổng thể tự nhiên, trong đó cảnh quan là đơn vị chủ yếu được xem


  Xem Thêm: Luận văn thạc sỹ kinh tế Đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn thạc sỹ kinh tế Đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status