Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

  MỞ ĐẦU
  1 - Tính cấp thiết của đề tài
  Chuyển đổi từ cơ chế quản lý nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế
  thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi
  phải đổi mới toàn diện nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực tài chính nói chung và
  thuế nói riêng. Từ năm 1990 đến nay, Nhà nước đã từng bước thực hiện cải cách hệ
  thống chính sách thuế và bộ máy ngành thuế được tổ chức lại thống nhất theo ngành
  dọc từ Trung ương đến quận huyện. Quản lý thu thuế đã được dổi mới căn bản, từng
  bước hiện đại hóa và phát huy được vai trò tích cực trong việc thực hiện các luật
  thuế mới và tăng thu cho ngân sách nhà nước.
  Trong quản lý thuế các khu vực kinh tế, thì khu vực doanh nghiệp luôn được
  quan tâm hàng đầu vì đây là khu vực đóng góp lớn nhất vào thu ngân sách nhà
  nước, mặc dù số doanh nghiệp chỉ chiếm 10% trong tổng số đối tượng nộp thuế giá
  trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp và bằng 1% tổng số đối tượng nộp thuế,
  nhưng đóng góp gần 2/3 tổng thu nội địa. Số thu của một đối tượng ở khu vực này
  thường gấp nhiều lần số thu của đối tượng là hộ cá thể hoặc cá nhân. Mặt khác, đây
  là khu vực đòi hỏi trình độ quản lý cao của cán bộ thuế và là khu vực có nhiều phức
  tạp nhất trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý.
  Quá trình thực hiện đổi mới quản lý thuế khu vực doanh nghiêp cũng bộc lộ
  nhiều bất cập cả về qui trình quản lý, ứng dụng công nghệ tin học, bố trí nguồn
  nhân lực, trình độ cán bộ quản lý của cơ quan thuế, chưa tận dụng được kinh
  nghiệm quản lý thu thuế của các nước tiên tiến. Số lượng đối tượng nộp thuế nói
  chung và số doanh nghiệp nói riêng tăng lên nhanh chóng; tính tuân thủ, tự nguyện
  của đối tượng nộp thuế chưa cao, tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế vẫn còn và diễn
  ra ở nhiều địa phương trong cả nước.
  Trước vấn đề đặt ra như trên đòi hỏi phải có những nghiên cứu cơ bản từ lý
  luận đến thực tiễn để tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong đó hoàn
  thiện quản lý thu thuế được coi là nội dung trọng tâm của cải cách hệ thống thuế. Là
  người tham gia quản lý lĩnh vực này của Tổng cục Thuế, tôi lựa chọn đề tài: "Hoàn
  thiện quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ở nước ta hiện nay" làm luận văn
  thạc sĩ Kinh doanh và quản lý - chuyên ngành: Quản lý kinh tế.
  2 - Tình hình nghiên cứu
  Từ năm 1990 đến nay, đã có một số đề tài nghiên cứu quản lý thu thuế, tập
  trung vào các nhóm sau:
  - Quản lý thu thuế trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
  như: "Công tác quản lý thu thuế ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội", Luận văn
  thạc sĩ Quản lý kinh tế của Vũ Thị Toản, Hà Nội, 1996; "Các giải pháp nhằm tăng
  cường công tác thanh tra thuế trên địa bàn Hà Nội", Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh
  tế của Phi Văn Tuấn, Hà Nội, 1997; "Những giải pháp chủ yếu chống thất thu thuế
  trên địa bàn Nghệ An trong giai đoạn hiện nay", Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
  của Đoàn Hồng Vũ, Hà Nội, 1999.
  - Ngoài ra, nghiên cứu quản lý thu thuế nói chung có đề tài: "Nâng cao hiệu
  quả quản lý thu thuế ở Việt Nam trong quá trình đổi mới", Luận văn thạc sĩ Kinh tế
  của Trịnh Hoàng Cơ, Hà Nội, 2004.
  Các đề tài, bài viết có đề cập ở mức độ nhất định về quản lý thu thuế đối với
  doanh nghiệp, nhưng chưa có đề tài nào nghiên cứu độc lập, có hệ thống về lĩnh vực
  này.
  Để thực hiện đề tài, chúng tôi có tham khảo ý tưởng trong các công trình
  khoa học, bài viết đã công bố, giúp cho việc hệ thống hoá lĩnh vực nghiên cứu từ
  khi đổi mới đến nay, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới.
  3 - Mục đích của luận văn
  Mục đích chủ yếu của luận văn là nghiên cứu là rõ cơ sở lý luận và thực
  trạng quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp, chỉ ra kết quả, hạn chế và nguyên
  nhân, đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ở nước ta
  hiện nay.
  4 - Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
  - Đối tượng nghiên cứu là những vấn đề có liên quan đến quản lý thu thuế
  đối với doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp thành lập theo luật doanh nghiệp,
  doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp
  nhà nước theo Luật Doanh nghiệp nhà nước.
  - Phạm vi nghiên cứu của Luận văn giới hạn trong lĩnh vực quản lý thu thuế
  đối với doanh nghiệp của cơ quan thuế nội địa và trong khoảng thời gian từ năm
  1990 đến nay.
  5 - Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  - Vận dụng phương pháp duy vật biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử
  để nghiên cứu và trình bày các nội dung lý luận và thực tiễn. Luận văn sử dụng một
  số phương pháp khác nhau như kết hợp lịch sử với lôgíc, tổng hợp và phân tích để
  qua đó rút ra kết luận.
  - Nghiên cứu lý luận chung có liên quan đến thuế và quản lý thu thuế đối với
  đoanh nghiệp; tổng kết quá trình cải cách quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp của
  Việt Nam. Đồng thời, có kết hợp nêu kinh nghiệm các nước tiên tiến.
  6 - Những đóng góp chủ yếu của luận văn
  - Hệ thống hoá và có đóng góp bổ sung những vấn đề lý luận cơ bản về quản
  lý thu thuế đối với doanh nghiệp.
  - Tìm hiểu và rút ra bài học kinh nghiệm về quản lý thu thuế đối với doanh
  nghiệp ở một số nước có thể tham khảo vận dụng đối với Việt Nam.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ở
  nước ta.
  - Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ở nước
  ta hiện nay.
  7 - Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được

  Xem Thêm: Hoàn thiện quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ở nước ta hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp ở nước ta hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status