Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Những vấn đề đặt ra và các giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở An Giang trong mùa nước nổi

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Những vấn đề đặt ra và các giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở An Giang trong mùa nước nổi

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Nằm ở phần cuối của lãnh thổ Việt Nam thuộc khu vực hạ lưu sông Cửu
  Long, với một địa bàn 13 tỉnh gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà
  Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang,
  Kiên Giang, có diện tích tự nhiên là 3.956.900 ha, dân số trên 16 triệu người, chiếm
  12% diện tích và 21% dân số cả nước, hàng năm đóng góp trên 80% sản lượng gạo
  và 60% sản lượng thủy sản để xuất khẩu. Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ
  được đánh giá là một vùng đất trù phú, màu mỡ, nhiều tài nguyên, là vùng đồng
  bằng lớn nhất Việt Nam, được thiên nhiên ưu ái dành cho nhiều điều kiện thuận lợi
  để phát triển, mà còn được xem như là một vùng kinh tế có vị trí và vai trò chiến
  lược trong nền kinh tế nước ta nhất là trong sản xuất nông nghiệp, góp phần quan
  trọng trong đảm bảo an ninh lương thực không chỉ cho quốc gia, mà còn cho xuất
  khẩu.
  Tuy nhiên, đồng bằng sông Cửu Long cũng là vùng đất phải chịu nhiều thiên
  tai lũ lụt có tính chu kỳ hàng năm theo kiểu 6 tháng mùa khô, 6 tháng mùa nước.
  Chính lũ lụt là điều kiện ưu đãi của thiên nhiên giúp cho đồng bằng sông Cửu Long
  thêm màu mỡ, trù phú thông qua tác dụng tháo chua, rửa phèn, bồi đắp phù sa, tạo
  lợi thế riêng có về khai thác và nuôi trồng thủy sản Đồng thời cũng chính lũ lụt
  lại là nguyên nhân chính gây nhiều thiệt hại về người và của, tàn phá cơ sở hạ tầng
  kỹ thuật
  Bên cạnh đó, do đặc thù về tự nhiên, đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống
  sông ngòi chằng chịt, vừa có tác dụng đưa nước vào đồng, phục vụ sinh hoạt và lưu
  thông lại vừa có tác dụng thoát lũ nên không giống như vùng đồng bằng sông Hồng
  là đắp đê chống lũ triệt để, vùng đồng bằng sông Cửu Long phải chọn giải pháp là
  sống chung với lũ. Sống chung với lũ là một hiện tượng tự nhiên, xã hội đã và đang
  được cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp nhận trong suốt quá trình hình
  thành và phát triển của vùng đất này. Từ chỗ sống chung với lũ một cách thụ động,
  con người ngày càng hiểu thêm về lũ, nắm bắt được nhiều hơn những quy luật của
  lũ để dần hạn chế đến mức thấp nhất những tác hại do lũ mang lại cũng như khai
  thác tối đa những lợi ích mà lũ mang lại, tiến dần đến chủ động sống chung với lũ,
  kiểm soát một cách hiệu quả hiện tượng tự nhiên này.
  An Giang là tỉnh đầu nguồn, có toàn bộ diện tích nằm trong vùng lũ và phải
  chịu ảnh hưởng của lũ lâu dài và nặng nề nhất. Thời gian chịu lũ kéo dài khoảng 6
  tháng trong năm nên vấn đề được đặt ra là làm thế nào để khai thác một cách có
  hiệu quả nhất những công trình, cơ sở hạ tầng kiểm soát lũ đã được đầu tư phục vụ
  cho việc chủ động sống chung với lũ, khai thác tối đa những lợi thế của lũ cũng như
  trong phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do lũ mang lại.
  Quyết định 99/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 9/2/1996 về định hướng
  dài hạn và kế hoạch 5 năm 1996-2000 đối với việc phát triển thủy lợi, giao thông và
  xây dựng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho
  phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long, cho quá trình chủ động
  sống chung với lũ. Song quá trình này cũng đặt ra nhiều vấn đề mới cần phải nghiên
  cứu như: xây dựng các cụm tuyến dân cư vượt lũ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng,
  tài sản của nhân dân trong mùa lũ nhưng cũng làm thay đổi phong tục, tập quán,
  cách sống của nhân dân; xây dựng đê bao chống lũ kết hợp với phát triển đường
  giao thông nông thôn nhưng cũng ngăn không cho nước tràn đồng, có thể làm tăng
  mực nước lũ trên các dòng chính .
  Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề: "Những vấn đề đặt ra và các giải pháp
  nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở An Giang trong mùa nước nổi "
  là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong việc chủ động sống chung với lũ,
  thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn An
  Giang. Qua đó, tổng kết kinh nghiệm và góp phần thúc đẩy quá trình khai thác lợi
  thế mùa nước nổi của người dân vùng lũ bao đời nay từ tự phát lên tự giác dưới sự
  định hướng và hỗ trợ của Nhà nước.
  2. Tình hình nghiên cứu đề tài
  Hiện nay, việc nghiên cứu về lũ ở châu thổ sông Cửu Long đã các công
  trình sau:
  GS.TS Nguyễn Ngọc Trân (Chủ biên): "Đồng bằng sông Cửu Long tài
  nguyên - môi trường - phát triển", Ủy ban Khoa học Nhà nước (Chương trình điều
  tra cơ bản tổng hợp vùng đồng bằng sông Cửu Long), Hà Nội - Thành phố Hồ Chí
  Minh - Đồng bằng sông Cửu Long, 1990. Đây là công trình của Ủy ban Khoa học
  kỹ thuật Nhà nước về điều tra, nghiên cứu, đánh giá tài nguyên và điều kiện thiên
  nhiên của đồng bằng sông Cửu Long, từ đó đưa ra những nhận định về tiềm năng
  nông nghiệp và những kiến nghị khoa học về sử dụng và bảo vệ tài nguyên, cung
  cấp các tư liệu điều tra, nghiên cứu khoa học làm luận cứ cho quy hoạch phát triển
  vùng đồng bằng sông Cửu Long.
  Nguyễn Công Bình (Chủ biên): "Đồng bằng sông Cửu Long nghiên cứu
  phát triển", Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995. Đây là những chuyên đề khảo cứu
  về đồng bằng sông Cửu Long dưới góc độ các ngành khoa học về lịch sử, kinh tế,
  xã hội, văn hóa, tự nhiên, môi trường, kỹ thuật, nông nghiệp.
  PGS.TS Phương Ngọc Thạch: "Định hướng và một số giải pháp chuyển dịch
  cơ cấu kinh tế vùng ngập lụt đồng bằng sông Cửu Long", Trung tâm Nghiên cứu
  kinh tế miền Nam, 1998.
  PGS.TS Phương Ngọc Thạch: "Những biện pháp thúc đẩy công nghiệp hóa,
  hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long", Nxb Chính
  trị quốc gia, Hà Nội, 2002. Tác giả đã phân tích đặc điểm và thực trạng kinh tế - xã
  hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long, những nhân tố tác động và mối quan hệ
  giữa đồng bằng sông Cửu Long với các tỉnh phía Nam nhất là đối với Thành phố
  Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm đưa nông
  nghiệp nông thôn đồng bằng sông Cửu Long phát triển theo hướng công nghiệp
  hóa, hiện đại hóa.
  PGS.TS Đào Công Tiến (Chủ biên): "Kinh tế - xã hội và môi trường vùng
  ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long", Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002 và
  "Vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long hiện trạng và giải pháp", Nxb Đại học
  quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2001. Đây là đề tài khoa học độc lập cấp nhà
  nước tiến hành điều tra nghiên cứu về vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long trên
  các lĩnh vực: điều kiện tự nhiên, tài nguyên và đa dạng sinh học; cơ cấu kinh tế
  vùng ngập lũ; hệ thống canh tác nông - lâm - ngư kết hợp; nước sạch và vệ sinh môi
  trường; giáo dục và dạy nghề .
  Dương Văn Nhã: "Báo cáo tác động của đê bao đến kinh tế - xã hội - môi
  trường", chương trình nghiên cứu Việt Nam - Hà Lan, An Giang, 2004. Chương
  trình đã điều tra và đánh giá những tác động việc thực hiện đê bao chống lũ tại một
  số địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long, đưa ra một số nhận định về việc thực
  hiện đê bao triệt để, đê bao tháng 8 và không đê bao.
  Ngoài ra, còn nhiều bài viết đăng trên các báo, tạp chí, các đề tài nghiên cứu
  khoa học cấp bộ, địa phương. Các công trình trên đã nghiên cứu về mùa lũ ở châu
  thổ sông Cửu Long và vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long dưới nhiều góc độ
  khác nhau và đề cập đến một số nội dung chủ yếu sau:
  Một là, điều tra tổng hợp về kinh tế - xã hội - môi trường - văn hóa - giáo
  dục vùng đồng bằng sông Cửu Long, cung cấp số liệu cho công tác quy hoạch phát
  triển vùng đồng bằng sông Cửu Long.
  Hai là, đánh giá tác động và đưa ra những khuyến nghị về việc phát triển
  đồng bằng sông Cửu Long trong mối quan hệ với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
  nhất là trong mối quan hệ với Thành phố Hồ Chí Minh.
  Ba là, đánh giá bước đầu ảnh hưởng của việc thực hiện chương trình đê bao
  chống lũ triệt để ở một số địa phương.
  Bốn là, đưa ra những kiến nghị nhằm khuyến khích phát triển kinh tế - xã
  hội - môi trường và chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu
  Long trong điều kiện chung sống với lũ.
  Tuy nhiên, chưa có một đề tài nào nghiên cứu mùa lũ ở châu thổ sông Cửu
  Long với tư cách là một nguồn lực - nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho quá
  trình phát triển kinh tế - xã hội của vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long nói
  chung và trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng.
  3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ của luận văn
  Trên cơ sở phát huy hiệu quả của các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ cho
  việc chủ động chung sống và phát triển kinh tế - xã hội trong mùa nước nổi; nghiên
  cứu những lợi thế của mùa nước nổi có thể khai thác để phục vụ cho quá trình phát
  triển kinh tế - xã hội ở An Giang; từ thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội ở An Giang
  trong mùa nước nổi, nêu lên được những vấn đề đã và đang đặt ra trong quá trình
  phát triển kinh tế - xã hội ở An Giang và đề xuất một số giải pháp cơ bản để giải
  quyết những vấn đề đó.
  Để đạt được mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ:
  - Phân tích được tác hại và lợi thế của mùa nước nổi đối với quá trình phát
  triển kinh tế - xã hội ở An Giang trên cơ sở có tác động của các công trình đã và
  đang xây dựng để chung sống trong mùa nước nổi.
  - Phân tích, đánh giá những thành công bước đầu của quá trình phát triển
  kinh tế - xã hội ở An Giang trong mùa nước nổi; những tác động của phát triển kinh
  tế - xã hội trong mùa nước nổi đối với phát triển kinh tế - xã hội ở An Giang.
  - Xác định được những vấn đề đã và đang đặt ra cũng như đề xuất những
  giải pháp cơ bản để giải quyết những vấn đề đó.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những vấn đề đã và đang đặt ra cho
  quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở An Giang.
  Phạm vi nghiên cứu là địa bàn tỉnh An Giang, tuy nhiên trong một chừng
  mực nhất định, luận văn có đề cập đến những tác động chung của mùa nước nổi đối
  với đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian nghiên cứu khi có chủ trương chung sống
  với lũ từ năm 2000 đến nay. Trong quá trình nghiên cứu, một số dữ liệu phát triển
  kinh tế - xã hội ở An Giang trong mùa nước nổi chỉ có từ 2002 đến nay do nguyên
  nhân khách quan là những chương trình đó được triển khai trong thực tiễn từ 2002.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn sử dụng quan điểm cơ bản và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-
  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết và chủ trương của Đảng, chính sách và
  pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phát triển nông nghiệp nông thôn nói
  chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Tham khảo và tiếp thu có chọn
  lọc các kết quả nghiên cứu khác có liên quan đến đề tài.
  6. Đóng góp của luận văn
  - Làm rõ những lợi thế tự nhiên trong trong mùa nước nổi có tác động tích
  cực đối với phát triển kinh tế - xã hội ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long nói
  chung và An Giang nói riêng.
  - Khái quát những vấn đề cấp thiết đang đặt ra đối với phát triển kinh tế - xã
  hội ở An Giang trong mùa nước nổi.
  - Đề xuất những giải pháp chủ yếu để giải quyết những vấn đề được đặt ra
  để phát triển kinh tế - xã hội ở An Giang trong mùa nước nổi.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội
  dung của luận văn gồm 3 chương, 9 tiết.
  Chương 1
  LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ CỦA MÙA NƯỚC NỔI
  ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở AN GIANG

  Xem Thêm: Những vấn đề đặt ra và các giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở An Giang trong mùa nước nổi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những vấn đề đặt ra và các giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở An Giang trong mùa nước nổi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status