Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích kết quả hoạt động tài chính của ngân hàng nông ngh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích kết quả hoạt động tài chính của ngân hàng nông ngh

  Mục lục
  Lời mở đầu
  Chương 1: Những vấn đề lý lận chung về vốn sản xuất kinh doanh và hoạt động tài
  chính của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường.
  1.Những lý luận chung về Ngân hàng thương mại.
  Khái niệm Ngân hàng thương mại
  Chức năng nhiệm vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế.
  Nghiệp vụ tạo vốn.
  Nghiệp vụ tín dụng.
  Nghiệp vụ trung gian.
  Nghiệp vụ khác.
  Vai trò của nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh.
  1.3.1 Khái niệm nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
  1.3.2 Các nguồn vốn của Ngân hàng.
  1.3.2.1 Vốn tự có.
  1.3.2.2 Vốn huy động.
  1.3.2.3 Vốn khác.
  1.3.3 Vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại.
  2. Lý luận chung về phân tích hoạt động tài chínhcủa Ngân hàng thương mại.
  ý nghĩa của việc phân tích hoạt động tài chính của Ngân hàng thương mại
  Nhiệm vụ phân tích tình hình tài chính của Ngân hàng thương mại.
  Hoạt động tài chính của Ngân hàng thương mại.
  Nguyên tắc hoạt động tài chính của Ngân hàng thương mại.
  Mục tiêu hoạt động tài chính của Ngân hàng thương mại.
  Chương 2: Xác định hệ thống chỉ tiêu thống kê và một số phương pháp thống kê để
  phân tích kết quả hoạt động tài chính của Ngân hàng thương mại.
  1. Khái niệm và các nguyên tắc xác định hệ thống chỉ tiêu thống kê phục vụ cho việc
  phân tích kết quả hoạt động tài chính.
  Khái niệm hệ thống chỉ tiêu thống kê.
  Những vấn đề có tính nguyên tắc trong việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê.
  Đảm bảo tính hiệu quả - hướng đích.
  Đảm bảo tính hệ thống.
  Đảm bảo tính khả thi.
  2.2. Xác định các chỉ tiêu phân tích đánh giá
  2.2.1. Nguồn vốn huy động.
  2.2.2. Dư nợ.
  2.2.3. Thu nhập.
  2.2.4. Lợi nhuận.
  2.3. Xác định một số phương pháp thống kê để phân tích kết quả hoạt động tài chính
  của Ngân hàng thương mại.
  2.3.1Phương pháp dãy số thời gian.
  2.3.2.Phương pháp hồi quy tương quan.
  2.3.3.Phương pháp chỉ số.
  2.3.4.Một số phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn.
  Chương 3: Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt động tài
  chính của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nam Trực thời kỳ
  2000 – 2004 và dự báo năm 2005.
  3.1. Tổng quan về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nam Trực –
  tỉnh Nam Định.
  3.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của cơ sở.
  3.1.2. sự ra đời và phát triển của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông
  thôn huyện nam trực.
  3.2. hệ thống tổ chức, chức năng nhiệm vụ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển
  nông thôn huyện nam trực.
  3.2.1. kháI niệm ngân hàng thương mại.
  3.2.2. cơ cấu tổ chức bộ máy, mạng lưới hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát
  triển nông thôn huyện nam trực.
  3.3.Phân tích thống kê kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng No&PTNT huyện
  Nam Trực – Tỉnh Nam Định giai đoạn 2000 –2004.
  3.3.1. Phân tích thống kê kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng No&PTNT
  huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định giai đoạn 2000 –2004.
  3.3.1.1. Vận dụng các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian để phân tích nguồn vốn huy
  động của Ngân hàng No&PTNT huyện Nam Trực giai đoạn 2000 – 2004.
  3.3.1.2 Vận dụng các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian để phân tích chỉ tiêu dư nợ của
  Ngân hàng No&PTNT huyện Nam Trực giai đoạn 2000 – 2004.
  3.3.1.3. Vận dụng các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian để phân tích chỉ tiêu TổNG
  THU NHậP CủA Ngân hàng No&PTNT huyện Nam Trực giai đoạn 2000 – 2004.
  3.3.1.4. Vận dụng các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian để phân tích chỉ tiêu lợi nhuận
  của chi nhánh Ngân hàng No&PTNT huyện Nam Trực giai đoạn 2000 – 2004.
  3.3.2. Vận dụng phương pháp hồi quy tương quan để tìm mối liên hệ giữa nguồn vốn
  huy động và dư nợ, lợi nhuận với dư nợ.
  3.3.2.1. Mô hình hồi quy tương quan giữa nguồn vốn huy động và dư nợ.
  3.3.2.2. Mô hình hồi quy tương quan giữa lợi nhuận và dư nợ.
  3.3.3. Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả
  hoạt động kinh doanh của đơn vị.
  3.3.3.1. Phân tích sự biến động tổng thu nhập của đơn vị năm 2004 so với năm 2003 do
  ảnh hưởng của hai nhân tố đó là: Hiệu năng sử dụng vốn kinh doanh và tổng vốn kinh
  doanh.
  3.3.3.2. Phân tích sự biến động lợi nhuận của đơn vị năm 2004 so với năm 2003 do ảnh
  hưởng của ba nhân tố đó là: Tỷ suất lợi nhuận tính theo vốn huy động, tỷ trọng vốn
  huy động trong tổng vốn kinh doanh và tổng vốn kinh doanh.
  3.3.4. Vận dụng một số phương pháp dự báo thống kê ngắn hạn để dự báo dư nợ của
  No&PTNT huyện Nam Trực năm 2005.
  3.3.4.1. Dự báo chỉ tiêu dư nợ của Ngân hàng No&PTNT huyện Nam Trực năm 2005
  Bằng phương pháp ngoại suy giản đơn.
  3.3.4.2. Dự báo chỉ tiêu dư nợ của Ngân hàng No&PTNT huyện Nam Trực năm 2005
  Bằng phương pháp ngoại suy hàm xu thế.
  3.3.5.Một số giải pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
  No&PTNT huyện Nam Trực.
  3.3.5.1. Hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng.
  3.3.5.2. Tiếp tục đổi mới phong cách phục vụ, thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ
  của đội ngũ cán bộ.
  3.3.5.3. Giải pháp mở rộng mạng lưới và tăng thời gian giao dịch với khách hàng:
  3.3.5.4. Tăng cường công tác tuyên truyền quảng cáo.
  3.3.5.5. Đẩy mạnh chính sách khách hàng:
  3.3.6.Một số kiến nghị nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
  No&PTNT huyện Nam Trực.
  3.3.6.1. Kiến nghị với nhà nước.
  3.3.6.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước.
  3.3.6.3. Kiến nghị với Ngân hàng No & PTNT cấp trên, các ngành các cấp có liên quan.
  3.3.6.4. Coi trọng công tác thống kê.
  Kết luận
  Danh mục tài liệu tham khảo

  Xem Thêm: Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích kết quả hoạt động tài chính của ngân hàng nông ngh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích kết quả hoạt động tài chính của ngân hàng nông ngh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status