Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tổ chức kế toán quản trị các yếu tố đầu vào trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức kế toán quản trị các yếu tố đầu vào trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Doanh nghiệp (DN) là tế bào của nền kinh tế quốc dân. Trong nền kinh tế nhiều
  thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước ở Việt Nam hiện
  nay, các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có vai trò hết sức quan trọng thể hiện ở chỗ:
  DNNN chi phối các ngành, các lĩnh vực then chốt và sản phẩm thiết yếu của nền kinh tế,
  góp phần chủ yếu để kinh tế nhà nước thực hiện được vai trò chủ đạo, ổn định và phát triển
  kinh tế - xã hội.
  Trước những thách thức gay gắt của yêu cầu đổi mới, phát triển và chủ động hội
  nhập kinh tế quốc tế và khu vực, để kinh tế nhà nước nói chung, DNNN nói riêng thực sự
  giữ vai trò chủ đạo trong việc giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định phát triển
  kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, cần phải nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của
  DNNN. Giải pháp cơ bản để thực hiện được mục tiêu này là tăng cường chất lượng công
  tác quản trị kinh doanh trong các DNNN.
  Kế toán, với vị trí là công cụ không thể thiếu phục vụ cho quản lý kinh tế tài chính
  cần phải được các DNNN sử dụng một cách hợp lý, đúng đắn nhằm phát huy tối đa vai trò
  của nó trong hệ thống quản lý kinh tế. ở nước ta, hệ thống kế toán hiện hành đã có những
  thay đổi cơ bản so với hệ thống kế toán trước đây, đã tiếp cận những thông lệ, chuẩn mực
  kế toán quốc tế và bao gồm một số nội dung của kế toán quản trị (KTQT). Tuy nhiên,
  những thay đổi bước đầu đó mới chỉ thỏa mãn phần lớn nhu cầu thông tin theo quy định
  của Bộ Tài chính, nhằm chủ yếu đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước đối với hoạt động
  kinh tế tài chính của DN. Công tác KTQT phục vụ cho mục đích quản trị DN vẫn còn là
  một vấn đề chưa được xem xét, nhìn nhận đúng với vị trí và vai trò vốn có của nó.
  KTQT là công cụ quản lý vi mô không thể thiếu phục vụ cho quản trị DN mới chỉ
  được đề cập tới trong các tài liệu nghiên cứu và bước đầu xuất hiện một cách sơ lược trong
  Luật Kế toán, chưa được những người hành nghề kế toán thực hiện một cách đầy đủ, các
  nhà quản trị DN quan tâm sử dụng, thậm chí còn bỡ ngỡ cả trong nhận thức về vai trò, chức
  năng và cách thức tổ chức thực hiện.
  Đề tài "Tổ chức kế toán quản trị các yếu tố đầu vào trong các doanh nghiệp nhà
  nước ở Việt Nam hiện nay" được chọn nghiên cứu với mong muốn góp phần bổ sung thêm
  những vấn đề lý luận về KTQT các yếu tố đầu vào, đưa ra một số biện pháp để tổ chức
  thực hiện KTQT các yếu tố đầu vào trong các DNNN.
  2. ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, muốn nâng cao hiệu quả kinh doanh
  (KD) thì việc quản trị đúng đắn, hợp lý các yếu tố đầu vào của DN có vai trò vô cùng quan
  trọng. Để đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời trong việc quản trị các yếu tố đầu vào,
  nhà quản trị DN cần phải có nhiều thông tin: thông tin thực hiện, thông tin dự báo . KTQT
  với đặc điểm riêng của mình đã đáp ứng những yêu cầu về thông tin của quản trị trong
  từng DN.
  Với vai trò quan trọng như vậy, KTQT các yếu tố đầu vào đã và đang là vấn đề
  được giới chuyên môn quan tâm. Các nhà nghiên cứu, các giảng viên trong các trường đào
  tạo chuyên ngành đang còn nhiều quan điểm khác nhau về lý luận cũng như việc áp dụng
  trong các DN.
  Thực tế ở Việt Nam, kế toán trong các DN chưa nhận thức đúng đắn về KTQT nói
  chung và KTQT các yếu tố đầu vào nói riêng nên chưa cung cấp được các thông tin cần
  thiết phục vụ cho quản trị. Nhận thức đúng vai trò, chức năng, mục đích của KTQT các
  yếu tố đầu vào trong quản trị DN; tổ chức KTQT các yếu tố đầu vào một cách khoa học,
  hợp lý, sẽ góp phần nâng cao trình độ, năng lực quản lý, điều hành KD và hiệu quả hoạt
  động của các DN.
  Xuất phát từ những lý do đó, việc nghiên cứu đề tài "Tổ chức kế toán quản trị các
  yếu tố đầu vào trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay" vừa có ý nghĩa lý
  luận, vừa mang tính thực tiễn.
  3. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức KTQT các yếu tố đầu vào
  trong các DN.
  - Tìm hiểu thực tế công tác kế toán ở một số DNNN trên địa bàn Hà Nội, đánh giá
  thực trạng tổ chức KTQT các yếu tố đầu vào trong các DNNN.
  - Đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức KTQT các yếu tố đầu vào
  trong các DNNN.
  4. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Với mục đích đã xác định, luận văn tập trung
  nghiên cứu, hệ thống hóa và phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức KTQT
  các yếu tố đầu vào trong các DNNN. Trong đó tập trung chủ yếu vào các DN sản xuất và
  yếu tố đầu vào được quan tâm nghiên cứu là nguyên liệu vật liệu (NLVL).
  Phương pháp nghiên cứu:
  - Phương pháp chung: Dựa vào phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng
  và chủ nghĩa duy vật lịch sử nghiên cứu các vấn đề một cách toàn diện, hệ thống và cụ thể.
  - Phương pháp thực hiện: Vận dụng các phương pháp như: phương pháp thống kê,
  phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh . Nghiên cứu các tài liệu trong và ngoài
  nước, học hỏi các thầy cô giáo giảng dạy ở các môn học liên quan đến quản trị DN, tìm
  hiểu các tài liệu thực tế về công tác kế toán của một số DNNN trong lĩnh vực sản xuất
  (SX). Do KTQT có mục tiêu chủ yếu là cung cấp thông tin phục vụ cho việc quản trị ở nội
  bộ DN cho nên cần thiết phải tìm hiểu một số phương pháp, kỹ thuật quản trị tác nghiệp
  đối với các yếu tố đầu vào của DN.
  5. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung
  của luận văn gồm 3 chương:
  Chương 1: Những vấn đề chung về tổ chức kế toán quản trị các yếu tố đầu vào
  trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán quản trị các yếu tố đầu vào trong các doanh
  nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
  Chương 3: Một số kiến nghị về tổ chức kế toán quản trị các yếu tố đầu vào trong

  Xem Thêm: Tổ chức kế toán quản trị các yếu tố đầu vào trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán quản trị các yếu tố đầu vào trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status