Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XUẤT KHẨU VÀ CHUYỂN
  DỊCH CƠ CẤU XUẤT KHẨU .5
  1.1. Vai trò hoạt động xuất khẩu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội theo
  hướng hội nhập. 5
  1.1.1. Khái niệm xuất khẩu 5
  1.1.2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu. 5
  1.2. Sự cần thiết phải đổi mới cơ cấu hàng xuất khẩu trong quá trình phát triển
  kinh tế Việt Nam .9
  1.2.1. Khái niệm cơ cấu xuất khẩu. 9
  1.2.2. Phân loại cơ cấu xuất khẩu. 10
  1.2.3. Sự cần thiết phải đổi mới cơ cấu hàng xuất khẩu 14
  1.3. Những căn cứ có tính khoa học của việc xác định cơ cấu xuất khẩu .17
  1.3.1. Chủ nghĩa trọng thương (Mercantisme) 17
  1.3.2. Quan điểm của Adam Smith (1723 - 1790) và học thuyết lợi thế tuyệt đối
  (Abosolite advantage) .17
  1.3.3. Mô hình David Ricardo và học thuyết lợi thế so sánh (Comperative
  advantage) .17
  1.3.4. Mô hình ngoại thương của học thuyết Heckscher - Ohlin (H - O) .18
  1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự đổi mới cơ cấu hàng xuất khẩu ở Việt Nam
  19
  1.4.1. Ảnh hưởng của tự do hoá thương mại đối với hoạt động xuất khẩu hàng
  hoá ở Việt Nam. 19
  1.4.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc đổi mới cơ cấu hàng xuất khẩu 22
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU
  HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA .29
  2.1. Tổng quan tình hình xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam trong giai đoạn 1991 -
  2003 29
  Kho¸ luËn tèt nghiÖp
  NguyÔn ThÞ BÝch Liªn - K45 KT§N 2
  2.1.1. Giai đoạn 1991 - 1995 30
  2.1.2. Giai đoạn 1996 - 2000 31
  2.1.3. Giai đoạn 2001 - 2003 32
  2.1.4. Đánh giá chung về hoạt động xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 1991-
  2003 37
  2.2. Thực trạng cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 1991 - 2003 43
  2.2.1. Cơ cấu hàng xuất khẩu 43
  2.2.2. Cơ cấu thị trường xuất khẩu 51
  2.3. Những nguyên nhân tác động tới cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam thời
  gian qua 55
  2.3.1. Tích cực: 55
  2.3.2. Tiêu cực .56
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU HÀNG
  XUẤT KHẨU VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI .58
  3.1. Phương hướng đổi mới cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn
  2001 - 2010 .58
  3.1.1. Mục tiêu chuyển đổi cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam đến năm 2010 58
  3.1.2. Phương hướng đổi mới cơ cấu hàng hoá xuất khẩu .61
  3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt
  Nam thời kì đến năm 2010 72
  3.2.1. Nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu 72
  3.2.2. Đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ kỹ thuật, tay nghề của người lao
  động 75
  3.2.3. Thu hút vốn đầu tư cho quá trình đổi mới cơ cấu hàng xuất khẩu. 75
  3.2.4. Thúc đẩy nâng cao hàm lượng nội địa của sản phẩm 79
  3.2.5. Đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu. 79
  KẾT LUẬN .82
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .84

  Xem Thêm: Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status