Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán nguyên vật kiệu tại công ty Dệt - May Hà Nội

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật kiệu tại công ty Dệt - May Hà Nội

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN
  VẬT LIỆU TRONG DOAN NGHIỆP
  3
  1. Vai trò của nguyên vật liệu 3
  1.1. Đặc điểm của nguyên vật liệu. 3
  1.2. Vai trò của nguyên vật liệu 3
  2. Phân loại, đánh giá nguyên vật liệu 4
  2.1. Phân loại nguyên vật liệu 4
  2.2. Định giá nguyên vật liệu 6
  2.2.1. Đánh giá vật liệu theo giá trị thực tế 6
  2.2.2. Đánh giá vật liệu theo giá hạch toán 9
  3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 10
  3.1. Yêu cầu của công tác quản lý nguyên vật liệu 10
  3.2. Nhiệm vụ của kế toán vật liệu 11
  II. Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 12
  1. Chứng từ và sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu 12
  2. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu 14
  2.1. Phương pháp thẻ song song 14
  2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 15
  2.3. Phương pháp số dư. 16
  III. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 17
  1. Thủ tục chứng từ 18
  1.1. Thủ tục chứng từ cần thiết trong nghiệp vụ thu mua và nhập kho vật liệu 18
  1.2. Thủ tục chứng từ cần thiết trong nghiệp vụ xuất kho vật liệu 19
  2. Hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 19
  2.1. Tài khoản sử dụng 19
  2.2. Trình tự hạch toán 20
  3. Hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 21
  3.1. Tài khoản sử dụng 21
  3.2. Trình tự hạch toán 22
  Lê Thu Hương
  -78-
  PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY
  DỆT MAY HÀ NỘI
  23
  I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ
  HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ
  NỘI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN VẬT LIỆU
  23
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 23
  2. Những đặc điểm về sản xuất ảnh hưởng tới công tác kế toán nguyên vật
  liệu ở công ty
  25
  2.1. Đặc điểm công nghệ và cơ cấu sản xuất 25
  2.2. Quy trình công nghệ sản xuất các mặt hàng chủ yếu trong đơn vị 26
  3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại công
  ty Dệt- May Hà Nội
  28
  II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI
  CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI
  31
  1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 31
  2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại công ty Dệt- May Hà Nội 34
  III. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY
  DỆT MAY HÀ NỘI
  36
  1. Tình hình chung về vật liệu tại công ty Dệt -May Hà Nội 36
  1.1. Đặc điểm của vật liệu tại công ty Dệt - May Hà Nội 36
  1.2. Công tác quản lý nguyên vật liệu 37
  2. Quá trình tổ chức hạch toán nhập xuất kho nguyên vật liệu 38
  2.1. Hạch toán nhập kho nguyên vật liệu 38
  2.1.1. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho 38
  2.1.2. Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu 39
  2.2. Hạch toán xuất kho nguyên vật liệu 43
  2.2.1. Tính giá vật liệu xuất kho 43
  2.2.2. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu 44
  3. Hạch toán tổng hợp vật liệu tại công ty Dệt - May Hà Nội 46
  3.1. Tài khoản sử dụng 46
  3.2. Phương pháp hạch toán 47
  3.2.1.Hạch toán tổng hợp nhập vật liệu 47
  3.2.2.Hạch toán tổng hợp xuất vật liệu 53
  4. Hạch toán chi tiết vật liệu 56
  5. Tổ chức kiểm kê kho vật tư 63
  PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN
  Lê Thu Hương
  -79-
  VẬT LIỆU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI
  CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI
  I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG
  TY DỆT MAY HÀ NỘI.
  65
  II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN VẬT LIỆU
  TẠI CÔNG TY DỆT - MAY HÀ NỘI
  68
  1. Xây dựng sổ danh điểm vật tư thống nhất cho toàn công ty 68
  2. Hoàn thiện hạch toán chi tiết vật liệu 69
  3. Hoàn thiện công tác tính giá vật liệu 70
  4. Hoàn thiện việc lập sổ chi tiết vật liệu 72
  5. Hoàn thiện khoản tạm ứng mua vật liệu 72
  6.Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 74
  7. Hoàn thiện việc ứng dụng tin học vào hạch toán vật liệu 75
  8. Hoàn thiện việc ghi sổ chi tiết thanh toán với người bán 76
  KẾT LUẬN 80

  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật kiệu tại công ty Dệt - May Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật kiệu tại công ty Dệt - May Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status