Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệ

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệ

  Mục lục
  NỘI DUNG Trang
  CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  Chương1: Những vấn đề lí luận cơ bản về công tác kế toán tập
  hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh
  nghiệp xây lắp. 5
  1.1 Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 5
  1.1.1 Yêu cầu quản lí chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  trong các doanh nghiệp xây lắp 5
  1.1.2 Vai trò và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm xây lắp 5
  1.1.2.1 Vai trò 5
  1.1.2.2 Nhiệm vụ 6
  1.2 Chi phí sản xuất và mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá
  thành sản phẩm 6
  1.2.1 Chi phí sản xuất 6
  1.2.1.1 Khái niệm 6
  1.2.1.2 Bản chất và nội dung của chi phí sản xuất 7
  1.2.1.3 Phân loại chi phí sản xuất 7
  1.2.2 Giá thành sản phẩm 9
  1.2.2.1 Khái niệm và bản chất của giá thành 9
  1.2.2.2 Phân loại giá thành 9
  Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội Khoa kinh
  tế
  Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 Chuyên đề tốt
  nghiệp
  96
  1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây
  lắp 10
  1.3 Công tác kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp 11
  1.3.1 Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp
  xây lắp
  11
  1.3.2 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 11
  1.3.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 12
  1.3.4 Chứng từ và tài khoản sử dụng 13
  1.3.5 Kế toán tập hợp hợp chi phí sản xuất 14
  1.3.5.1 Kế toán tập hợp nguyên vật liệu trực tiếp 14
  1.3.5.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 15
  1.3.5.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 17
  1.3.5.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 19
  1.3.5.5 Kế toán chi phí trả trước và chi phí phải trả 23
  1.3.5.6 Kế toán thiệt hại trong sản xuất 31
  1.3.5.7 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 31
  1.4 Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp 32
  1.4.1 Đối tượng tính giá thành trong kì 32
  1.4.2 Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 32
  1.4.3 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 33
  1.4.3.1 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn 34
  1.4.3.2 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 34
  1.4.3.3 Phương pháp tính giá thành theo giá định mức 35
  1.4.4 Kế toán giá thành sản phẩm 36
  Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội Khoa kinh
  tế
  Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 Chuyên đề tốt
  nghiệp
  96
  1.5 Sổ kế toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 36
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá
  thành tại Xí nghiệp xây lắp H36 41
  2.1 Đặc điểm tình hình chung tại Xí nghiệp xây lắp H36 41
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Xí nghiệp xây lắp H36 41
  2.1.2 Đặc điểm tổ chức tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức
  quản lí tại Xí nghiệp xây lắp H36 41
  2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp xây lắp
  H36 41
  2.1.2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm
  gần đây 43
  2.1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ tại Xí nghiệp xây lắp H36 43
  2.1.2.4 Đặc điểm tổ chức quản lí tại Xí nghiệp xây lắp H36 44
  2.12.5 Đặc điểm công tác kế toán tại Xí nghiệp xây lắp H36 45
  2.2 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp H36 50
  2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Xí nghiệp xây lắp H36 50
  2.2.1.1 Đặc điểm chi phí sản xuất tại Xí nghiệp 50
  2.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 50
  2.2.1.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại xí nghiệp xây lắp H36 51
  2.2.1.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 51
  Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội Khoa kinh
  tế
  Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 Chuyên đề tốt
  nghiệp
  96
  2.2.2 Công tác kế toán giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp
  H36 87
  2.2.2.1 Công tác quản lí giá thành tại Xí nghiệp 87
  2.2.2.2 Đối tượng tính giá thành tại Xí nghiệp 87
  2.2.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang tại Xí nghiệp 87
  2.2.2.4 Phương pháp tính giá thành sản 88
  2.2.2.5 Kế toán giá thành sản phẩm xây lắp 88
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập
  hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí
  nghiệp xây lắp H36 90
  3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp xây lắp H36 90
  3.2 Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá
  thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp xây lắp H36 91
  3.2.1 Những ưu điểm 91
  3.2.2 Những hạn chế 93
  3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi
  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp xây lắp
  H36 94
  3.3.1 Giải pháp 1- Về công tác kế toán nói chung 94
  3.3.2 Giải pháp 2- Công tác tập hợp chi phí 94
  3.3.3 Giải pháp 3- Vấn đề tin học hóa trong kế toán 95
  3.3.4 Giải pháp 4- Về việc sử dụng vật tư 95
  3.3.5 Giải pháp 5 - Về việc sử dụng các chứng từ tiền lương 96
  3.3.6 Giải pháp 6 - Về chi phí sử dụng máy thi công 98
  Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội Khoa kinh
  tế
  Sinh viên: Phạm Thị Khuyên - Lớp CĐKT 2- K4 Chuyên đề tốt
  nghiệp
  96
  3.3.7 Giải pháp 7- Về hạch toán chi phi sản xuất chung 98
  3.3.8 Giải pháp 8- Về hình thức Nhật kí chứng từ 99
  3.3.9 Giải pháp 9- Về sổ chi phí sản xuất 102
  3.3.10 Giải pháp 10 - Về bảng tính giá thành 102
  KẾT LUẬN 105
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 106

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status