Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tp.hcm

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tp.hcm

  MỤC LỤC
  Chương I. Giới thiệu ----------------------------------------------------------------------------- 1
  1.1. Mở đầu ----------------------------------------------------------------------------------------- 1
  1.2. Vấn đề nghiên cứu---------------------------------------------------------------------------- 4
  1.3. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu------------------------------------------------------------- 7
  1.3.1. Mục tiêu ----------------------------------------------------------------------------------- 7
  1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu ---------------------------------------------------------------------- 8
  1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ---------------------------------------------------------- 8
  1.4.1. Đối tượng nghiên cứu-------------------------------------------------------------------- 8
  1.4.2. Phạm vi nghiên cứu ---------------------------------------------------------------------- 9
  1.5. Giả thiết nghiên cứu -------------------------------------------------------------------------- 9
  1.6. Kết cấu của đề tài ----------------------------------------------------------------------------- 9
  Chương II. Tổng quan lý thuyết và các nghiên cứu trước ---------------------------------- 10
  2.1. Lý thuyết về thị trường chứng khoán---------------------------------------------------- 10
  2.1.1. Khái niệm về thị trường chứng khoán ----------------------------------------------- 10
  2.1.2. Thành phần tham gia thị trường chứng khoán-------------------------------------- 10
  2.2. Vai trò của thông tin trên TTCK---------------------------------------------------------- 12
  2.3. Lý thuyết về thông tin bất cân xứng------------------------------------------------------ 13
  2.3.1. Giới thiệu sơ lược về thông tin bất cân xứng --------------------------------------- 13
  2.3.2. Các khái niệm về thông tin bất cân xứng-------------------------------------------- 14
  2.3.3. Hệ quả của thông tin bất cân xứng --------------------------------------------------- 15
  2.3.4. Ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với nhà đầu tư ----------------------- 16
  2.3.5. Giải pháp lý thuyết hạn chế thông tin bất cân xứng ------------------------------- 17
  2.4. Các nghiên cứu thực nghiệm đo lường thông tin bất cân xứng ----------------------- 19
  2.4.1. Mô hình xác định chi phí lựa chọn bất lợi ------------------------------------------ 19
  2.4.2. Hàm hồi qui và biến đo lường thông tin bất cân xứng ---------------------------- 23
  2.5. Mô hình nghiên cứu đề nghị--------------------------------------------------------------- 26
  2.5.1. Lựa chọn mô hình đo lường chi phí lựa chọn bất lợi ------------------------------ 26
  2.5.2. Lựa chọn mô hình và biến đo lường thông tin bất cân xứng --------------------- 27
  2.6. Kết luận -------------------------------------------------------------------------------------- 31
  Chương III. Hiện trạng thông tin trên thị trường chứng khoán ----------------------------- 31
  3.1. Sơ lược về thị trường chứng khoán ------------------------------------------------------- 31
  3.2. Thực trạng công bố thông tin của các công ty niêm yết ------------------------------- 38
  3.2.1. Thực trạng công bố thông tin theo qui định hiện hành ---------------------------- 38
  3.2.2. Thực trạng các nhân tố tác động đến tình trạng thông tin của thị trường ------- 40
  3.3. Kết luận -------------------------------------------------------------------------------------- 42
  Chương IV. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu--------------------------------------------- 43
  4.1. Mô hình đo lường--------------------------------------------------------------------------- 43
  4.1.1. Xác định chi phí lựa chọn bất lợi----------------------------------------------------- 43
  4.1.2. Mô hình đo lường mức độ thông tin ------------------------------------------------- 44
  4.2. Chọn mẫu và dữ liệu ----------------------------------------------------------------------- 45
  4.2.1. Chọn mẫu-------------------------------------------------------------------------------- 45
  4.2.2. Dữ liệu ----------------------------------------------------------------------------------- 45
  4.3. Kết quả thực nghiệm và giải thích kết quả ---------------------------------------------- 47
  4.3.1. Thống kê mô tả ------------------------------------------------------------------------- 47
  4.3.2. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm----------------------------------------------------- 50
  4.4. Kết luận -------------------------------------------------------------------------------------- 53
  Chương V. Kết luận và gợi ý chính sách ----------------------------------------------------- 54
  5.1. Kết luận vấn đề nghiên cứu---------------------------------------------------------------- 54
  5.2. Gợi ý chính sách ---------------------------------------------------------------------------- 55
  5.3. Giới hạn của đề tài-------------------------------------------------------------------------- 58
  5.3.1. Mô hình đo lường chi phí lựa chọn bất lợi------------------------------------------ 58
  5.3.2. Số lượng công ty niêm yết ------------------------------------------------------------ 58
  5.3.3. Biến đo lường--------------------------------------------------------------------------- 58
  5.3.4. Kiểm soát biến nội sinh---------------------------------------------------------------- 59
  5.3.5. Các lĩnh vực nghiên cứu tiếp tục ----------------------------------------------------- 59
  TÀI LIỆU THAM KHẢO-------------------------------------------------------------------------- 60
  PHỤ LỤC 1 --------------------------------------------------------------------------------------- 63
  PHỤ LỤC 2 --------------------------------------------------------------------------------------- 65
  PHỤ LỤC 3 --------------------------------------------------------------------------------------- 70

  Xem Thêm: ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tp.hcm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tp.hcm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status