Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác hạch toán tài sản cố định

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán tài sản cố định

  ỤC LỤC
  DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT 1
  PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KÕ TOÁN TÀI SẢN
  CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 5
  1.1.1. Khái niệm, ®Æc ®iÓm 5
  Đặc điểm: . 5
  1.1.2. Nhiệm vụ kế toán tài sản cố định 6
  1.2. Ph©n lo¹i và ®¸nh gi¸ ti sản cố định . 6
  1.2.1. Phân loại tài sản cố định . 6
  b. Phân loại tài sản cố định theo quyền sở hữu 7
  c. Phân loại theo hình thái sử dụng . 8
  1.2.2. Đánh giá tài sản cố định: . 8
  a. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình: 8
  b. Hao mòn tài sản cố định 9
  c. Giá trị còn lại tài sản cố định 9
  1.3. Kế toán tài sản cố định 10
  1.3.1 Kế toán chi tiết tài sản cố định . 10
  a. KÕ toán chi tiết tăng tài sản cố định 10
  b. KÕ toán chi tiết giảm tài sản cố định . 11
  1.3.2. Kế toán tổng hợp tài sản cố định . 12
  1.3.2.1. Tài khoản sử dụng: . 12
  1.3.2.2. KÕ toán tình hình biến động tài sản cố định hữu hình 14
  c. KÕ toán tài sản cố định vô hình . 18
  d. KÕ toán hoạt động thuê tài sản theo phương thức thuê tài chính . 20
  e. KÕ toán khấu hao tài sản cố định 21
  g. Kế toán sửa chữa tài sản cố định 24
  e. Khái quát trình tự ghi sổ trong hạch toán TSCĐ theo các hình thức sổ
  kế toán khác nhau (cả tổng hợp và chi tiết) . 27
  PHẦN II Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tsc® t¹i
  c«ng ty tnhh nguyªn phó 35
  2.1. Quá trình hình thành và phát triển cña Công ty TNHH Nguyên
  Phú 35
  2.1.1. Quá trình hình thành 35
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Nguyên
  Phú 38
  +/. Quy trình kinh doanh . 41
  +/. Chức năng, nhiệm vụ 43
  +/. Hình thức tổ chức sổ kế toán ¸tại doanh nghiệp . 45
  +/ . Hệ thống tài khoản đơn vị sử dụng 47
  +/. Tổ chức báo cáo tại Công ty: 48
  2.2. Thùc tr¹ng kÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ty TNHH Nguyªn Phó . 49
  2.2.1. Phân loại TSCĐ tại công ty: . 49
  2.2.2. Đánh giá tài sản cố định: . 49
  Luận văn tốt nghiệp Đề tài: “Hoàn thiện công tác hạch toán tài sản cố định”
  Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hiền, lớp K1- Kế toán 1 3
  2.2.3. Thủ tục quản lý tăng, giảm TSCĐ áp dụng tại Công ty. 50
  2.2.4. Tổ chức kế toán tài sản cố định 50
  */. KÕ toán chi tiết tài sản cố định. 52
  */. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ 60
  */. Kế toán khấu hao TSCĐ 66
  2.2.5. Kế toán sửa chữa TSCĐ 69
  */. Các phương thức sửa chữa TSCĐ đang áp dụng thực tế trong DN.
  70
  */. Trình tự kế toán sửa chữa TSCĐ trong DN 70
  PHẦN III HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY
  TNHH NGUYÊN PHÚ 72
  3.1 Nhận xét chung 72
  3.2 Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại
  công ty Nguyên phú 75
  3.3 Điều kiện thực hiện 80
  Kết luận: 81
  Danh mục sơ đồ, bảng biểu 82

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán tài sản cố định
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán tài sản cố định sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status