Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của xí nghiệp Điện Tử Truyền Hình trong thời

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của xí nghiệp Điện Tử Truyền Hình trong thời

  Những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của xí nghiệp Điện Tử Truyền Hình trong thời gian tới


  Lời nói đầu
  Sau khi nền kinh tế thị trường chính thức được xác lập ở Việt Nam các doanh
  nghiệp đều gặp những khó khăn gay gắt chưa từng có, làm giảm sút lợi nhuận và có nguy
  cơ phá sản "hoạt động kém hiệu quả" là cụm từ quen thuộc đối với các doanh nghiệp.
  Đâu là nguyên nhân của vấn đề và biện pháp nào cần được thực thi nhằm đưa các doanh
  nghiệp tồn tại và phát triển. Mục đích của bài viết là áp dụng những lý thiết đã được trang
  bị để thực tập giải quyết và Xí nghiệp Điện tử Truyền Hình- Công Ty Đầu Tư và Phát
  Triển Công Nghệ Truyền Hình - VTC được lấy làm cơ sở cho việc phân tích. Kết quả của
  việc phân tích là thực trạng hiệu quả hoạt động của xí nghiệp và sau đó là các biện pháp
  cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của xí nghiệp trong thời gian tới.
  Nội dung cơ bản và kết cấu của chuyên đề nghiên cứu gồm 3 chương
  Chương I: Những luận cứ khoa học về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
  Chương II: Phân tích thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt
  động của xí nghiệp Điện Tử Truyền Hình trong thời gian qua.
  Chương III: Những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của xí
  nghiệp Điện Tử Truyền Hình trong thời gian tới.


  Chương I
  Những luận cứ khoa học về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
  I. Khái niệm và bản chất của hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp.
  1. Khái niệm về hiệu quả kinh tế.
  2. Bản chất hiệu qủa kinh tế.
  II. Những quan điểm về hiệu quả kinh tế
  III. Những nguyên tắc để xem xét hiệu quả kinh tế
  1.Về mặt thời gian
  2. Về mặt không gian
  3. Về mặt định lượng
  4. Về mặt định tính
  IV. Mục tiêu và ý nghĩa của việc bảo đảm và nâng cao hiệu quả kinh tế.
  1. Mục tiêu của việc bảo đảm và nâng cao hiệu quả kinh tế
  2. Ý nghĩa của việc bảo đảm và nâng cao hiệu quả
  V. Nội dung chủ yếu của việc xác định hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp.
  1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động của doanh nghiệp .
  2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định.
  3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
  4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tổng hợp.
  5. Nhóm chuyên xét về mặt hiệu quả kinh tế - xã hội.
  VI. Một số kinh nghiệm nhằm góp phần nâng cao và bảo đảm hiệu quả kinh tế của
  các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thiết bị phục vụ cho ngành Phát thanh –
  Truyền Hình.
  VII. Quan điểm về nâng cao hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp trong cơ chế thị
  trường.
  Chương II
  Phân tích thực trạng tình hình hoạt động và hiệu quả hoạt động của xí nghiệp Điện
  Tử Truyền Hình trong thời gian qua
  I. Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp Điện Tử Truyền
  Hình
  1. Quá trình hình thành
  2. Quá trình phát triển
  3. Chức năng nhiệm vụ của Xí nghiệp Điện Tử Truyền Hình
  4. Cơ sở vật chất thiết bị kỹ thuật
  5. Về năng lực kỹ thuật
  6. Về năng lực tài chính
  7. Về khách hàng của Xí nghiệp
  8. Về tổ chức bộ máy của Xí nghiệp
  9. Về công tác lao động - tiền lương
  II. Phân tích thực trạng tình hình hoạt động và hiệu quả hoạt động của Xí nghiệp
  Điện Tử Truyền Hình
  1. Phân tích thực trạng tình hình hoạt động và hiệu quả hoạt động của xí
  nghiệp trong thời gian qua
  2. Phân tích thực trạng tình hình hiệu quả hoạt động của Xí nghiệp trong thời
  gian qua.
  III. Đánh giá thực trạng hoạt động và hiệu quả của Xí nghiệp
  1. Về phần thực trạng hoạt động của Xí nghiệp
  2. Về phần hiệu quả hoạt động của Xí nghiệp
  3. Các nguyên nhân tương ứng.
  3.1. Nguyên nhân khách quan
  3.2. Nguyên nhân chủ quan
  Chương III


  Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ở Xí nghiệp Điện Tử
  Truyền Hình
  A - Triển vọng phát triển và các chính sách của nhà nước
  1. Biện pháp phát triển Điện Tử Truyền Hình Việt Nam
  2. Những chính sách của nhà nước đối với ngành Phát thanh - Truyền Hình
  B. Mục tiêu và định hướng phát triển của Xí nghiệp trong thời gian tới.
  1. Mục tiêu


  2. Định hướng khách hàng
  3. Kế hoạch sản xuất năm 2001
  4. Phương hướng thực hiện kế hoạch năm 2002
  C. Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Xí nghiệp Điện
  Tử Truyền Hình trong thời gian tới.
  D. Những kiến nghị với nhà nước
  Kết luận
  Tài liệu tham khảo

  Xem Thêm: Những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của xí nghiệp Điện Tử Truyền Hình trong thời
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của xí nghiệp Điện Tử Truyền Hình trong thời sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status