Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp để phát triển cây công nghiệp ở tỉnh Kon Tum

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp để phát triển cây công nghiệp ở tỉnh Kon Tum

  mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong các hoạt động kinh tế ở nông thôn đặc biệt là sản xuất nông nghiệp luôn gắn
  liền với đất đai. Trong nông nghiệp, đất đai không chỉ là địa điểm để tiến hành sản xuất
  kinh doanh như trong các ngành kinh tế khác, mà đất đai còn trực tiếp tham gia vào quá
  trình sản xuất, hơn nữa còn là tư liệu sản xuất đặc biệt. Nhận thấy được tầm quan trọng
  của đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã có
  nhiều chủ trương, chính sách phù hợp trong việc khai thác sử dụng đất đai góp phần thúc
  đẩy nền nông nghiệp nước nhà phát triển. Trong đó, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử
  dụng đất luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ được triển khai trên
  phạm vi cả nước và đạt được một số kết quả nhất định. Quy hoạch sử dụng đất đến năm
  2010 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2005 của cả nước đã được Quốc hội thông qua
  ngày 15/6/2004 tại kỳ họp thứ 5, khoá XI. Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được triển
  khai ở tất cả 64 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước và được Thủ
  tướng Chính phủ phê duyệt.
  Tuy nhiên, quá trình triển khai và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vẫn
  còn bộc lộ một số tồn tại. Đặc biệt sau khi quy hoạch, sử dụng đất được phê duyệt và đưa
  vào thực hiện, tình hình theo dõi, giám sát việc thực hiện quy hoạch còn nhiều bất cập
  diễn ra dẫn đến tình trạng "quy hoạch treo" hoặc không điều chỉnh kịp những biến động
  về sử dụng đất trong quá trình thực thi quy hoạch tại địa phương.
  Do đó, tôi lựa chọn đề tài " Quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp để phát triển
  cây công nghiệp ở tỉnh Kon Tum " để nghiên cứu, khảo sát tình hình quy hoạch, sử
  dụng đất nông nghiệp thực tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum nhằm đưa ra những giải pháp
  điều chỉnh kịp thời, những nội dung sử dụng đất nông nghiệp bất hợp lý, không phù hợp
  với phương án quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đã được phê duyệt góp phần nâng cao
  hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở địa phương.
  2. Tình hình nghiên cứu đề tài
  Từ khi đổi mới đến nay, ở nước ta việc nghiên cứu vấn đề đất nông nghiệp đã có
  một số công trình, bài viết về vấn đề này như:


  - "Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông lâm nghiệp ở
  huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Cạn" của Ngô Xuân Hoàng, Luận án tiến sĩ, Đại học Nông
  nghiệp I Hà Nội, 2003.
  - "Khai thác nguồn lực đất đai để phát triển nông nghiệp tỉnh Đồng Nai", của Bùi
  Thị Thuận, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2000.
  - "Khai thác tiềm năng đất đai nông nghiệp để phát triển kinh tế hàng hóa trên địa
  bàn tỉnh Phú Thọ" của Nguyễn Tiến Khôi, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,
  1999.
  - "Sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Sơn La hiện nay" của Hà Công Nghĩa, Học viện
  Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2004.
  - "Quản lý sử dụng đất nông nghiệp ở Tây Nguyên" của TS. Nguyễn Thế Toàn
  (chủ nhiệm đề tài), Đề tài khoa học cấp bộ, 2000.
  - "Thực trạng quản lý nhà nước về đất đai nông nghiệp ở Việt Nam và kiến nghị"
  Nguyễn Mạnh Tuân, Nông nghiệp và phát triển nông thôn,
  số 7/2004.
  - "Quản lý và sử dụng đất ở các nông, lâm trường các tỉnh miền núi phía Bắc" Bùi
  Quang, Tài nguyên và môi trường, số 12/2004.
  Đối với Kon Tum, những đề tài đi sâu vào nghiên cứu quy hoạch, sử dụng đất
  nông nghiệp để phát triển cây công nghiệp chưa có công trình nào. Do đó, tôi mạnh dạn
  chọn đề tài này hy vọng góp một phần nhỏ trong việc tìm ra những giải pháp để phát huy
  tiềm năng, thế mạnh của đất đai trong việc phát triển cây công nghiệp ở tỉnh Kon Tum.
  3. Mục đích và nhiệm vụ
  * Mục đích:
  Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về đất nông nghiệp và quy hoạch, sử dụng đất
  nông nghiệp; phân tích đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp ở Kon Tum, từ đó đề
  xuất những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp để phát
  triển cây công nghiệp ở tỉnh Kon Tum.
  * Nhiệm vụ:
  - Khái quát, hệ thống hoá lý luận về đất nông nghiệp và quy hoạch, sử dụng đất
  nông nghiệp.


  - Phân tích, đánh giá thực trạng quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp để phát triển
  cây công nghiệp của tỉnh Kon Tum trong thời gian qua.
  - Đề xuất những giải pháp nhằm quy hoạch, sử dụng có hiệu quả đất nông nghiệp
  để phát triển cây công nghiệp ở tỉnh Kon Tum trong thời gian tới.
  4. Đối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp để phát triển cây công nghiệp ở
  tỉnh Kon Tum từ năm 2000 đến nay.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  Thực hiện đề tài này, tác giả dựa trên cơ sở phương pháp luận và phương pháp
  nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin, như phương pháp duy vật biện chứng, duy
  vật lịch sử, trừu tượng hoá khoa học, trong đó đặc biệt coi trọng phương pháp phân tích,
  tổng hợp thống kê, nghiên cứu và tổng kết thực tiễn.
  6. Những đóng góp mới về khoa học của luận văn
  - Phân tích, đánh giá thực trạng quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp để phát triển
  cây công nghiệp ở tỉnh Kon Tum từ năm 2000 đến nay.
  - Đề xuất những giải pháp từng bước hoàn thiện quy hoạch, sử dụng đất nông
  nghiệp để phát triển cây công nghiệp ở Kon Tum trong thời gian tới.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3
  chương, 6 tiết.

  Xem Thêm: Quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp để phát triển cây công nghiệp ở tỉnh Kon Tum
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp để phát triển cây công nghiệp ở tỉnh Kon Tum sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status