Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh An Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh An Giang

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Hiệu quả kinh doanh là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh
  nghiệp nói chung và các ngân hàng thương mại (NHTM) nói riêng. Trong điều kiện
  kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, hiệu quả kinh doanh càng có ý nghĩa
  quan trọng đối với các NHTM và nâng cao hiệu quả kinh doanh là vấn đề cực kỳ bức
  xúc. Chính vì vậy, việc nâng cao hiệu quả kinh doanh là vấn đề được các NHTM đặc
  biệt chú trọng tại các NHTM, trong đó có Ngân hàng Công thương (NHCT) Việt Nam
  và Chi nhánh NHCT trên địa bàn tỉnh An Giang.
  Là một bộ phận của NHCT Việt Nam, sau 20 năm thành lập, Chi nhánh NHCT
  tỉnh An Giang đã có bước phát triển đáng kể. Tổng nguồn vốn hiện nay gấp 44 lần so
  với khi mới thành lập (1988), dư nợ cho vay và đầu tư tăng gấp 62 lần. Hiệu quả hoạt
  động kinh của Chi nhánh cũng đã được nâng cao, các chỉ tiêu về lợi nhuận, hiệu suất sử
  dụng vốn tăng lên đáng kể, đặc biệt là từ năm 2006 đến nay.
  Tuy vậy, các chỉ tiêu về hiệu quả của Chi nhánh còn nhiều hạn chế, tỷ suất lợi
  nhuận chưa cao, tăng trưởng lợi nhuận chưa vững chắc, các chỉ tiêu hiệu quả khác còn
  nhiều hạn chế.
  Trong điều kiện kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tham gia, Chi
  nhánh phải cạnh tranh với nhiều ngân hàng khác, thị phần cho vay của Chi nhánh có
  nguy cơ bị thu hẹp, hiệu quả có nguy cơ giảm thấp và thiếu bền vững. Trước thực tế đó,
  việc nâng cao hiệu quả kinh doanh là một trong những vấn đề mấu chốt cho sự tồn tại
  và phát triển của Chi nhánh. Do vậy, việc nghiên cứu để tìm ra giải pháp nâng cao hiệu
  quả kinh doanh tại Chi nhánh NHCT tỉnh An Giang là vấn đề bức xúc, đồng thời có ý
  nghĩa lâu dài cả về lí luận và thực tiễn. Đó cũng là lý do chủ yếu của việc lựa chọn đề
  tài: “Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh An
  Giang”.
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đề tài
  Liên quan đến đề tài nghiên cứu đã có những công trình khoa học, các bài
  nghiên cứu đã được công bố như:


  - Phát triển dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - thực trạng
  và giải pháp, Trần Xuân Hiệu, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ
  Chí Minh, Hà Nội, 2003.
  - Năng lực cạnh tranh của các NHTM trong xu thế hội nhập, PGS.TS Nguyễn
  Thị Quy, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.
  - Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Công thương Việt
  Nam, Lê Thị Thiên Lý, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí
  Minh, Hà Nội, 2006.
  - Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng
  Công thương tỉnh An Giang, Trần Thị Thu Nguyệt, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học
  kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2006.
  Trong các công trình nghiên cứu trên, vấn đề hiệu quả và nâng cao hiệu quả
  kinh doanh đã được tiếp cận dưới nhiều gốc độ khác nhau, chưa có công trình nào đi sâu
  nghiên cứu một cách cụ thể về mặt lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp nâng cao
  hiệu quả kinh doanh tại Chi nhánh NHCT tỉnh An Giang trong điều kiện mới.
  Tuy nhiên, hiện chưa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống về hiệu
  quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh NHCT tỉnh An Giang.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hiệu quả kinh doanh của NHTM trong điều
  kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.
  - Phạm vi nghiên cứu: luận văn tập trung nghiên cứu hiệu quả kinh doanh tại
  Chi nhánh NHCT trên địa bàn tỉnh An Giang từ năm 2003 đến nay.
  4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  Mục đích nghiên cứu đề tài là trên cơ sở làm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn có
  liên quan để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Chi nhánh NHCT
  tỉnh An Giang trong điều kiện mới.
  Để thực hiện mục đích nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu được đặt ra là:
  - Hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lí luận về hiệu quả kinh doanh của NHTM trong
  điều kiện kinh tế thị trường.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động và hiệu quả kinh doanh tại Chi nhánh


  NHCT tỉnh An Giang.
  - Đề xuất phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Chi
  nhánh NHCT tỉnh An Giang trong điều kiện mới.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  Việc nghiên cứu đề tài dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư
  tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước, kế thừa
  một cách có chọn lọc các công trình nghiên cứu có liên quan.
  Ngoài phương pháp luận duy vật biện chứng, việc nghiên cứu luận văn trên cơ
  sở sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản và điển hình được sử dụng trong quá
  trình nghiên cứu như: phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh để phân tích và làm
  rõ những vấn đề của luận văn.
  6. Đóng góp mới về khoa học của luận văn
  - Hệ thống hoá có chọn lọc một số vấn đề lý luận về hiệu quả kinh doanh của
  NHTM.
  - Đánh giá đúng thực trạng hoạt động và hiệu quả kinh doanh tại Chi nhánh
  NHCT tỉnh An Giang, chỉ rõ những hạn chế, trở ngại đối với việc nâng cao hiệu quả
  kinh doanh của NHCT và những nguyên nhân chủ yếu.
  - Đề xuất được các giải pháp thiết thực và khả thi về nâng cao hiệu quả kinh
  doanh tại Chi nhánh NHCT tỉnh An Giang.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính
  của luận văn được kết cấu thành 3 chương, 8 tiết.

  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh An Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh An Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status