Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực giao thông đường thủy ở tỉnh An Giang hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực giao thông đường thủy ở tỉnh An Giang hiện nay

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Tai nạn giao thông đã và đang là vấn đề được xã hội quan tâm sâu sắc, mang tính toàn
  cầu mà tất cả các quốc gia trên thế giới không phân biệt các nước phát triển, nước đang
  phát triển hay nước kém phát triển đều phải đương đầu và nó đã là thách thức lớn của cả
  thế giới. Về kinh tế, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông hàng năm làm thiệt hại từ 1%
  đến 3% GDP chi phí hàng năm của các nước đang phát triển, ước tính vào khoảng trên 100
  tỷ USD.
  Tai nạn giao thông ở Việt Nam cũng nằm trong tình trạng chung của các nước đang
  phát triển, TNGT ở Việt Nam tăng liên tục trong nhiều năm và tính nghiêm trọng ngày
  càng gia tăng (bình quân trên 13 nghìn người chết do TNGT và khoảng 29.000 ca chấn
  thương so não/năm). TNGT luôn là nỗi ám ảnh trong đời sống xã hội và là một trong
  những nguyên nhân cản trở sự phát triển kinh tế của đất nước.
  Những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã nhận thức được mối hiểm hoạ của tai nạn
  giao thông, để kiềm chế và giảm thiểu TNGT Ban Bí thư TW, Chính phủ đã có nhiều văn
  bản chỉ đạo để ban hành và sửa đổi luật, các nghị định quy định và thực hiện các biện pháp
  cấp bách phù hợp với tình hình mới. Tuy nhiên, hiệu quả chưa cao do ý thức chấp hành
  luật của người tham gia giao thông thấp, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chưa đồng bộ
  và yếu kém, hiệu lực quản lý Nhà nước chưa cao.
  Ở Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh An Giang nói riêng có hệ thống sông,
  kênh đa dạng, mạng lưới giao thông thủy trãi rộng, nối liền các địa phương trong vùng đã
  tạo nên một hệ thống giao thông thủy thuận tiện, hiệu quả. Đồng thời loại hình vận tải thủy
  được xem là phương thức vận tải ưu việt và hiệu quả nhất vì giá cước rẻ, có thể vận
  chuyển được các loại hàng hóa cồng kềnh quá khổ, siêu trường, siêu trọng mà hệ thống hạ
  tầng đường bộ chưa đáp ứng được nên hoạt động vận tải đường thủy ở An Giang và Đồng
  bằng sông Cửu Long hoạt động rất sôi động.
  Trong những năm qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh An Giang đã huy động toàn bộ sức
  mạnh hệ thống chính trị của tỉnh vào cuộc để triển khai và thực hiện tốt các luật của Quốc
  hội, nghị định của chính phủ về đảm bảo ATGT, đặc biệt là giao thông đường thủy. Sau


  hơn 03 năm triển khai thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh An
  Giang, bước đầu đã thu được những kết quả nhất định, tình hình trật tự an toàn giao thông
  phần nào được cải thiện và đã hạn chế tới mức thấp nhất số vụ, số người chết do TNGT.
  Tuy nhiên, hoạt động giao thông đường thủy vẫn còn nhiều bất cập, tai nạn giao thông tuy
  có giảm về số vụ và số người chết nhưng chưa bền vững, đặc biệt là tình hình vi phạm
  pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa có xu hướng ngày càng
  tăng. Nguyên nhân cơ bản là tình trạng pháp chế trong lĩnh vực giao thông đường thủy còn
  nhiều điểm hạn chế. Điều này thể hiện trên các mặt sau đây: Hệ thống văn bản pháp qui
  điều chỉnh lĩnh vực này tuy đã có tương đối đầy đủ, nhưng tính răn đe chưa cao và chưa
  phù hợp với tình hình thực tế nên khó triển khai thực hiện dẫn đến hiệu quả điều chỉnh của
  pháp luật còn hạn chế; cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải thủy trong thời gian dài
  chưa được quan tâm đầu tư đúng mức và tương xứng với vị trí quan trọng của ngành vận
  tải thủy và tốc độ phát triển của hoạt động này; trình độ hiểu biết và ý thức chấp hành pháp
  luật về giao thông của một số người khi tham gia giao thông vẫn còn thấp hoặc xem nhẹ;
  công tác quản lý nhà nước về các vấn đề liên quan đến hoạt động giao thông đường thủy
  của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành chưa thật sự hiệu quả; các vi phạm xảy ra
  nhưng không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, pháp luật về giao thông đường thủy
  không được chấp hành . Hậu quả đã dẫn đến tai nạn giao thông xảy ra làm chết người và
  thiệt hại về tài sản của nhân dân.
  Để góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, tìm kiếm những giải pháp nhằm thiết
  lập lại trật tự an toàn giao thông nói chung và giao thông đường thủy nói riêng, nhằm mục
  tiêu bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và trên hết là đảm bảo tính pháp chế XHCN
  trong trong lĩnh vực giao thông ở tỉnh An Giang, tôi chọn đề tài "Pháp chế xã hội chủ
  nghĩa trong lĩnh vực giao thông đường thủy ở tỉnh An Giang hiện nay" để nghiên cứu
  và viết luận văn Thạc sỹ.
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  Vấn đề pháp chế XHCN và pháp chế XHCN trên một số lĩnh vực cụ thể đã có nhiều
  công trình khoa học nghiên cứu. Tiêu biểu có các công trình như:
  - "Tăng cường tính thống nhất của pháp chế, nghiêm chỉnh tuân theo pháp luật và chấp
  hành pháp luật" của Đào Trí Úc, Tạp chí Cộng sản, tháng 3/1995.


  - "Tác dụng của pháp chế đối với cách mạng văn hoá trong xây dựng nếp sống mới,
  con người mới xã hội chủ nghĩa" của Ngô Bá Thành, Tạp chí Luật học, số 1/1995.
  - Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động của lực lượng công an nhân dân
  trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia ở nước ta hiện nay", Luận án Phó Tiến sĩ Luật học
  của Nguyễn Phùng Hồng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 1994.
  - "Tăng cường pháp chế XHCN trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ nhân dân ở nước
  ta hiện nay", luận án Phó tiến sĩ Luật học của Nguyễn Nhật Hùng, Học viện Chính trị
  Quốc gia Hồ Chí Minh, 1996.
  - "Tăng cường pháp chế XHCN về kinh tế trong quản lý nhà nước nền kinh tế thị trường
  định hướng XHCN ở nước ta hiện nay", luận án Phó tiến sĩ Luật học của Quách Sỹ Hùng, Học
  viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 1996.
  - "Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động lập pháp lập qui ở nước ta hiện nay",
  luận án tiến sĩ Luật học của Đỗ Ngọc Hải, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2001.
  - "Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong xét xử các vụ án hình sự ở Nghệ An
  hiện nay", luận văn thạc sĩ luật của Lê Văn Thảo, 2004, Học viện Chính trị quốc gia Hồ
  Chí Minh.
  - "Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính ở
  nước ta hiện nay", luận văn Thạc sĩ luật của Đặng Thanh Sơn, 2003;
  Trong lĩnh vực giao thông vận tải có các công trình như:
  - "Tai nạn giao thông đường bộ, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa
  của lực lượng cảnh sát giao thông", đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công an do Trần
  Đào chủ trì - 1998;
  - "Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở nước
  ta hiện nay", luận văn Thạc sĩ luật của Nguyễn Huy Bằng, 2001, Học viện Chính trị quốc
  gia Hồ Chí Minh .
  Những đề tài khoa học và các công trình khoa học đã được công bố trên đây liên quan
  đến pháp chế XHCN đã nghiên cứu, đề cập đến một số vấn đề lý luận về pháp chế nói
  chung, đồng thời cũng đã đề cập đến một số vấn đề pháp chế XHCN trên một số lĩnh vực
  cụ thể. Tuy vậy, cho đến nay chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu một cách tương
  đối có hệ thống và toàn diện về "Pháp chế XHCN trong lĩnh vực giao thông đường thủy


  ở tỉnh An Giang". Mặc dù vậy, các công trình khoa học nêu trên đều là tài liệu tham khảo
  có giá trị để nghiên cứu đề tài này.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
  3.1. Mục đích: Trên cơ sở nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp chế xã hội chủ
  nghĩa trong lĩnh vực giao thông đường thủy, luận văn đề xuất các giải pháp bảo đảm pháp
  chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực giao thông đường thủy ở tỉnh An Giang hiện nay.
  3.2. Nhiệm vụ:
  Để thực hiện mục đích trên luận văn có nhiệm vụ sau:
  - Nghiên cứu cơ sở lý luận về pháp chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực giao thông
  đường thủy;
  - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực giao thông
  đường thủy ở tỉnh An Giang thời gian qua;
  - Đề xuất các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh
  vực giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh An Giang hiện nay;
  4. Phạm vi nghiên cứu của luận văn
  Phạm vi nghiên cứu của đề tài giới hạn trong lĩnh vực giao thông thủy trên địa bàn tỉnh
  An Giang, thời gian số liệu nghiên cứu từ năm 2003 đến năm 2007 (trong đó tập trung vào
  khoảng thời gian 03 năm kể từ khi Luật giao thông đường thủy nội địa có hiệu lực thi hành
  - từ 01/01/2005 đến năm 2007).
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  - Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
  Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật; chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách
  pháp luật của nhà nước, kế thừa có chọn lọc hệ thống các công trình nghiên cứu có liên
  quan về pháp chế XHCN.
  - Phương pháp nghiên cứu: trong quá trình thực hiện đề tài luận văn sử dụng các
  phương pháp lịch sử - cụ thể, phân tích - tổng hợp, thống kê, so sánh để làm rõ những nội
  dung nghiên cứu của đề tài.
  6. Đóng góp khoa học mới của luận văn
  - Đưa ra khái niệm và các đặc trưng của pháp chế XHCN trong lĩnh vực giao thông


  đường thủy;
  - Chỉ ra được thực trạng và nguyên nhân thực trạng pháp chế xã hội chủ nghĩa trong
  lĩnh vực giao thông ở tỉnh An Giang;
  - Đề xuất giải pháp bảo đảm pháp chế XHCN trong lĩnh vực giao thông đường thủy tỉnh An
  Giang hiện nay.
  7. Ý nghĩa của luận văn
  - Kết quả nghiên cứu của luận văn làm phong phú thêm lý luận về pháp chế xã hội chủ
  nghĩa trong lĩnh vực cụ thể - lĩnh vực giao thông đường thủy;
  - Luận văn là tài liệu tham khảo có giá trị trước hết, cho việc xây dựng, tổ chức, thực
  thi pháp luật về giao thông đường thủy ở tỉnh An Giang. Đồng thời là tài liệu tham khảo có
  giá trị cho việc xây dựng chiến lược đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy và tăng
  cường pháp chế XHCN trong lĩnh vực này trong thời gian tới.
  8. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có 3 chương, 8
  mục.

  Xem Thêm: Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực giao thông đường thủy ở tỉnh An Giang hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực giao thông đường thủy ở tỉnh An Giang hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status