Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên Cứu Lược Đồ Chia Sẻ Bí Mật Và Ứng Dụng Của Chúng Vào Việc Thi Tuyển Sinh Đại Học

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên Cứu Lược Đồ Chia Sẻ Bí Mật Và Ứng Dụng Của Chúng Vào Việc Thi Tuyển Sinh Đại Học

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 5
  CHƯƠNG 1. MẬT MÃ CỔ ĐIỂN 7
  1.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA VỀ MẬT MÃ 7
  1.1.1 Khái niệm: . 7
  1.1.2 Định nghĩa . 7
  1.2 MỘT SỐ MÃ HÓA ĐƠN GIẢN: 9
  1.2.1 Mã dịch vòng ( shift cipher) 9
  1.2.1.1 Định nghĩa (modulo): 9
  1.2.1.2 Định nghĩa mã dịch vòng: . 10
  1.2.2 Mã thay thế (MTT) . 12
  1.2.3. Mã Affine . 14
  1.2.3.1 Định lý (đồng dư thức): . 14
  1.2.3.2 Định nghĩa (hàm Euler): . 14
  1.2.3.3 Định nghĩa (phần tử nghich đảo trong phép nhân): . 16
  1.2.4. Mật mã Hill . 19
  1.2.4.1 Khái niệm: . 19
  1.2.4.2 Định nghĩa ( ma trận đơn vị) . 20
  1.2.4.3 Định nghĩa (Định thức của ma trận): . 20
  1.2.4.4 Định lý (ma trận ngịch đảo): . 20
  1.2.4.5 Định nghĩa Mật mã Hill . 21
  1.2.5. Mã chuyển vị (Transposition): . 22
  CHƯƠNG 2. CHUẨN MÃ DỮ LIỆU (DES) . 24
  2.1 MÔ TẢ DES (Data Encryption Standard) . 24
  2.2 Các bước thực hiện: . 25
  2.2.1 Cách tính biến x0 . 25
  2.2.2 Cách tính LiRi: . 26
  2. 2.2.1. Các biến trong hàm f: . 26
  2.2.2.2 Cách tính hàm f: . 30
  2.2.3 Xác định bản mã y: . 35
  2.3 Giải mã DES . 43
  2.3.1 Thuật toán . 43
  2.3.2 Chứng minh thuật toán . 43
  2.4 Các vấn xung quanh DES 46
  2.4.1 Những ý kiến phản hồi . 46
  2.4.2 DES trong thực tế . 47
  2.4.3. Một vài kết luận về mã DES . 48
  CHƯƠNG 3. CÁC SƠ ĐỒ CHIA SẺ BÍ MẬT . 49
  3.1 Khái niệm về chia sẻ bí mật: . 49
  3.2 Sơ đồ chia sẻ bí mật . 50
  3.2.1 Khái niệm “Sơ đồ chia sẻ bí mật”: . 50
  3.2.2 Định nghĩa: . 50
  3.3 Cấu trúc truy nhập và sơ đồ chia sẻ bí mật . 55
  3.3.1 Định nghĩa sơ đồ chia sẻ bí mật hoàn thiện . 55


  - 4 -
  3.3.2 Định nghĩa tập hợp thức” tối thiểu . 56
  3.4 Mạch đơn điệu: 56
  3.4.1 Định nghĩa( mạch đơn điệu): . 56
  3.4.2 Chia sẻ Khóa bí mật dựa vào “ mạch đơn điệu” 57
  CHƯƠNG 4. ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN DES VÀ LƯỢC ĐỒ CHIA SẺ BÍ
  MẬT VÀO THI TUYỂN SINH . 61
  4.1 Các ứng dụng: 61
  4.2 Quy trình thực hiện giải bài toán: . 61
  4.2.1 Sơ đồ: 61
  4.2.2 Các bước thực hiện: 62
  4.2.3. Mô phỏng lược đồ chia sẻ bí mật bằng ngôn ngữ C: . 63
  4.2.3.1 Chia sẻ khoá bí mật theo giao thức “chia sẻ bí mật” Shamir . 63
  4.2.3.2 Khôi phục khoá bí mật bằng phương pháp giải hệ phương trình
  tuyến tính . 64
  4.2.3.3 Khôi phục khoá bí mật bằng phương pháp dùng công thức nội suy
  Lagrange . 68
  4.2.3.4 Chia sẻ khoá bí mật theo phương pháp bằng mạch đơn điệu . 69
  4.2.3.4 Khôi phục khoá bí mật theo phương pháp mạch đơn điệu 71
  4.3 Mã nguồn mở của chương trình . 72
  KẾT LUẬN 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 80


  - 5 -
  LỜI NÓI ĐẦU
  Ngày nay, mạng máy tính ngày càng trở nên phổ biến. Mỗi quốc gia đều có
  mạng riêng với rất nhiều mạng mang tính bộ phận. Trên pham vi toàn cầu, người
  ta đã dùng mạng Internet một cách thông dụng. Nhiều dịch vụ điện tử như: thư
  điện tử, chuyển tiền, thương mại điện tử, chính phủ điện tử .đã được áp dụng
  rộng rãi.
  Các ứng dụng trên mạng máy tính ngày càng trở nên phổ biến, thuận lợi và
  quan trọng thì yêu cầu về an toàn mạng, về an ninh dữ liệu càng trở nên cấp
  bách và cần thiết.
  Trên thế giới có rất nhiều quốc gia, nhiều nhà khoa học nghiên cứu về vấn đề
  bảo mật, đưa ra nhiều thuật toán với mục đích thông tin truyền đi không bị lấy
  cắp hoặc nếu bị lấy cắp thì cũng không sử dụng được.Trong đề tài của em đưa ra
  một thuật toán đó là thuật toán DES (Data encryption standar) đây là thuật toán
  chuẩn của mỹ, được mỹ và nhiều nước trên thế giới sử dụng, thuật toán này đã
  được đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng vẫn giữ được tính bảo mật của nó. Tuy
  nhiên với công nghệ phát triển như hiện nay thì thuật toán DES trở lên không
  được an toàn tuyệt đối nữa, người ta đã đưa ra thuật toán 3DES về nguyên tắc
  thuật toán 3DES dựa trên nền tảng của thuật toán DES nhưng số bít được mã
  hóa tăng lên.
  Mã hóa và các lược đồ chia sẻ bí mật có thể được ứng dung trong rất nhiều lĩnh
  vực ví dụ: phát hành thẻ ATM trong ngân hàng, đấu thầu từ xa, trong thi tuyển
  sinh, trong lĩnh vực quân sự .Trong đề tài của em đề cập tới một lĩnh vực đó là
  ứng dụng trong thi tuyển sinh đại học.
  Vấn đề thi tuyển sinh đại học ở nước ta trở thành gánh nặng cho nghành Giáo
  Dục và các ban nghành khác liên quan. Nó làm tổn hại về kinh tế và công sức
  không chỉ đối các ban nghành tham gia tổ chức kỳ thi mà ngay cả đối với các thí
  sinh dự thi, nhưng đó là điều bắt buộc phải được tổ chức hàng năm. Do vậy làm
  sao để giảm thiểu các khâu trong thi tuyển sinh mà vẫn đảm bảo tính công bằng
  và chính xác là điều cần thiết, theo tôi để làm được điều đó ta nên ứng dụng
  công nghệ thông tin vào việc thi tuyển sinh đại học, một trong các ứng dụng đó
  là ứng dụng LƯỢC ĐỒ CHIA SẺ BÍ MẬT vì nó đảm bảo được tính bí mật và
  chính xác mà trong thi tuyển sinh hai điều đó là quan trọng nhất.
  Phạm vi luận văn đề cập đến vấn đề mật mã, thuật toán DES, lược đồ chia sẻ bí
  mật và ứng dụng của chúng trong thi tuyển sinh.
  Luận văn gồm 4 chương:


  - 6 -
  Chương 1: Mật mã cổ điển: chương này nói về khái niệm và định nghĩa
  một số mật mã cổ điển
  Chương 2: Thuật toán DES: chương này nói về mã hóa và giải mã trong
  thuật toán DES, các vấn đề xung quanh DES.
  Chương 3: Chia sẻ bí mật: Chương này nói về khái niệm chia sẻ bí mật,
  phương thức chia sẻ và khôi phục khóa bí mật.
  Chương 4: Ứng dụng thuật toán DES và Lược đồ chia sẻ bí mật vào thi
  tuyển sinh: chương này nói về phần ứng dụng và mô phỏng lược đồ chia se bí
  mật bằng ngôn ngữ C
  Để hoàn thành luận văn này, trước hết em xin chân thành cảm ơn TS Hồ
  Văn Canh - người đã trực tiếp hướng dẫn, cung cấp tài liệu và đóng góp nhiều ý
  kiến cho luận văn. Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, các cán bộ
  khoa Điện tử , phòng Sau đại học, Trường Đại học công nghệ - ĐHQG Hà nội
  đã tận tình giảng dậy, giúp đỡ em trong suốt khóa học.

  Tôi xin cam đoan: Luận văn “ Nghiên Cứu Lược Đồ Chia Sẻ Bí Mật Và
  Ứng Dụng Của Chúng Vào Việc Thi Tuyển Sinh Đại Học
  ” là công trình nghiên
  cứu khoa học độc lập của tôi.

  Xem Thêm: Nghiên Cứu Lược Đồ Chia Sẻ Bí Mật Và Ứng Dụng Của Chúng Vào Việc Thi Tuyển Sinh Đại Học
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên Cứu Lược Đồ Chia Sẻ Bí Mật Và Ứng Dụng Của Chúng Vào Việc Thi Tuyển Sinh Đại Học sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status