Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu xây dựng tiêu chí rừng sản xuất là rừng nghèo kiệt được phép cải tạo để trồng rừng gỗ lớn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu xây dựng tiêu chí rừng sản xuất là rừng nghèo kiệt được phép cải tạo để trồng rừng gỗ lớn

  MỤC LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3
  2.1. Ngoài nước 3
  2.1.1. Quan niệm về rừng nghèo (kiệt) . 3
  2.1.2. Qui mô và nguyên nhân hình thành rừng thứ sinh nghèo . 5
  2.1.3. Các chiến lược phục hồi rừng 12
  2.1.4. Cải tạo rừng và một số mô hình cải tạo rừng ở nước ngoài 14
  2.2. Trong nước 19
  2.2.1. Quan niệm về rừng nghèo kiệt . 19
  2.2.2. Qui mô và đặc trưng của rừng nghèo ở Việt Nam 21
  2.2.3. Các chiến lược quản lý rừng nghèo kiệt ở Việt Nam 27
  2.2.4. Một số mô hình cải tạo rừng thành công ở Việt Nam . 31
  2.3. Thảo luận 34
  Chương 2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU . 40
  2.1. Mục tiêu 40
  2.2. Nội dung và giới hạn nghiên cứu . 40
  2.3. Phương pháp nghiên cứu . 41
  2.3.1. Phương pháp tổng quát 41
  2.3.2. Các phương pháp cụ thể . 42
  Chương 3. ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN VÙNG NGHIÊN CỨU . 46
  3.1. Vị trí địa lý 46
  3.2. Địa hình, địa thế 46
  3.3. Khí hậu, thủy văn 46
  3.3.1. Khí hậu 46
  3.3.2. Thuỷ văn . 47
  3.4. Đặc điểm thổ nhưỡng 47
  3.5. Hiên trang tai nguyên rưng . 49
  3.6. Kinh tế, xã hội . 50
  3.6.1. Dân số, dân tộc, lao động . 50
  3.6.2. Tình hình thu nhập đời sống 50
  3.7. Đánh giá chung 51
  3.7.1. Thuận lợi . 51
  3.7.2. Hạn chế 51
  Chương 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 53
  4.1. Qui mô và phân bố rừng nghèo kiệt ở vùng Tây Bắc . 53
  4.1.1. Quan điểm về rừng nghèo kiệt của đề tài . 53
  4.2. Các đặc trưng lâm học của rừng nghèo kiệt ở vùng Tây Bắc . 59
  4.2.1. Trạng thái rừng gô nghèo lá rộng thường xanh và nửa rụng lá (RGN) . 60
  4.2.2. Trạng thái rừng gỗ phục hồi lá rộng thường xanh và nửa rụng lá
  (RGPH) . 62
  4.2.3. Trạng thái rừng hỗn giao: rừng gỗ + rừng tre nứa 63
  4.3. Đánh giá, lựa chọn các tiêu chí lựa chọn rừng nghèo kiệt để chuyển đổi
  thành rừng trồng gỗ lớn mọc nhanh 65
  4.3.1. Quan điểm xác định tiêu chí rừng nghèo kiệt cần thiêt cải tạo 65
  4.3.2. Phân loại rừng có khả năng phục hồi và không có khả năng phục
  hồi bằng các quá trình tự nhiên 71
  4.3.3. Đề xuất các tiêu chí định lượng và định tính cho rừng thứ sinh
  nghèo kiệt được phép cải tạo . 72
  4.4. Đề xuất phương pháp xác định lập địa rừng nghèo kiệt để trồng rừng gỗ
  lớn mọc nhanh vùng Tây Bắc . 76
  KẾT LUẬN, T̀N TẠI, KHUYẾN NGHỊ 83
  Kết luận 83
  Tồn tại 84
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 86
  MÔT SÔ HINH ANH 90
  PHỤ LỤC 93


  Xem Thêm: Nghiên cứu xây dựng tiêu chí rừng sản xuất là rừng nghèo kiệt được phép cải tạo để trồng rừng gỗ lớn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu xây dựng tiêu chí rừng sản xuất là rừng nghèo kiệt được phép cải tạo để trồng rừng gỗ lớn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status