Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển sản phẩm mới nhằm tăng tính cạnh tranh c

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển sản phẩm mới nhằm tăng tính cạnh tranh c


  1. Lý do chọn đề tài
   1. Về mặt lý luận

  Sau hơn bốn năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), kinh tế Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu sắc vào nền kinh tế thế giới và khu vực. Trong bối cảnh đó, nhiều cơ hội đang mở ra nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức gay gắt đặt ra trước các doanh nghiệp. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp cần nhận thức đúng cạnh tranh và năng lực cạnh tranh trong tình hình mới. Năng lực cạnh tranh là khả năng dành chiến thắng trong sự ganh đua giữa các chủ thể trong cùng một môi trường và khi cùng quan tâm tới một đối tượng. Năng lực cạnh tranh của sản phẩm được đo bằng thị phần của sản phẩm đó và nó phụ thuộc vào chất lượng, giá cả, tốc độ cung cấp, dịch vụ đi kèm, uy tín của người bán, thương hiệu, quảng cáo, điều kiện mua bán, v.v Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện thực lực và lợi thế của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh trong việc thoả mãn tốt hơn các đòi hỏi của khách hàng để thu lợi ngày càng cao.
  Nói tóm lại, năng lực cạnh tranh là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố và chịu tác động của nhiều nhân tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp; là quá trình lâu dài, phức tạp và thường xuyên, liên tục và là vấn đề sống còn đối với doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

  1. Về mặt thực tiễn

  Trong những năm gần đây, công nghệ LED đã phát triển vượt bậc và có nhiều ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực. Bên cạnh việc sản xuất “Bảng điện tử LED”, công ty Phú Thành đã mau chóng nghiên cứu, tìm hiểu các ứng dụng của công nghệ LED để bắt kịp công nghệ của Thế giới. Và hai trong số những ứng dụng đó đã được công ty Phú Thành triển khai thực hiện hết sức thành công là sản phẩm “Biển hiệu quảng cáo công nghệ LED” và “Trang trí đường phố, chiếu sáng kiến trúc bằng công nghệ LED”. Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ LED cùng năng lực tài chính và khả năng chuyên môn, đến nay công ty Phú Thành đã được biết đến như nhà thiết kế ánh sáng led, nhà sản xuất Bảng điện tử Led và Biển hiệu Quảng cáo công nghệ led chuyên nghiệp qua những công trình hoành tráng, ấn tượng và độc đáo trên khắp cả nước trong thời gian qua
  Tuy nhirn, hiện nay xuất hiện nhiều đơn vị nhỏ lẻ tham gia thị trường làm cho giá thành của sản phẩm bị hạ xuống rất nhiều, tính cạnh tranh ngày càng khốc liệt, trong khi chi phí cố định ngày càng tăng làm cho lợi nhuận của Công ty bị giảm đáng kể. Vì vậy, với mong muốn đưa ra những giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Công ty, tác giả đã lựa chọn đề tài:“Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển sản phẩm mới nhằm tăng tính cạnh tranh của Công ty Cổ phần Phú Thành”.

  1. Mục đích nghiên cứu

  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận chung và phân tích năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Phú Thành, tác giả đề xuất một số giải pháp phát triển sản phẩm mới, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

  1. Nhiệm vụ nghiên cứu


  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về năng lực canh tranh của doanh nghiệp
  • Làm rõ năng lực cạnh tranh của Công ty CP Phú Thành,trong đó tập trung phân tích công tác phát triển sản phẩm mới, đánh giá ảnh hưởng của công tác này đến năng lực cạnh tranh của Công ty.
  • Đưa ra các định hướng, tìm kiếm và đề xuất giải pháp hữu hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty CP Phú Thành trong thời gian tới


  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu


  • Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của Công ty CP Phú Thành dựa trên
  • Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về công tác phát triển sản phẩm mới tại Công ty CP Phú Thành LED.


  1. Phương pháp nghiên cứu

  Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu truyền thống của khoa học kinh tế là phương pháp duy vật biên chứng và phương pháp duy vật lịch sử, kết hợp giữa logic và lịch sử, phân tích, tổng hợp. Ngoài ra luận văn còn sử dụng phương pháp thông kê, so sánh định lượng nhằm tạo một phương pháp tiếp cận phù hợp với đối tượng và mục tiêu nghiên cứu.

  1. Cấu trúc của luận văn

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, cấu trúc luận văn gồm 03 chương:

  • Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh;
  • Chương 2: Phân tích thực trạng về năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Phú Thành LED;
  • Chương 3: Đề xuất một số giải pháp về phát triển sản phẩm mới nhằm nâng cao tính cạnh tranh của Công ty CP Phú Thành LED;

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 4
  1.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh. 4
  1.2. Vai trò của cạnh tranh đối với nền kinh tế và đối với các doanh nghiệp. 6
  1.2.1. Đối với nền kinh tế. 6
  1.2.2. Đối với doanh nghiệp. 7
  1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. 8
  1.3.1. Các nhân tố môi trường vĩ mô. 8
  1.3.2. Các nhân tố môi trường vi mô (môi trường ngành) 11
  1.3.3.Các nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp. 13
  1.4. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh. 16
  1.4.1 .Các tiêu chí định lượng. 16
  1.4.2. Các tiêu chí định tính. 18
  1.5. Mối quan hệ giữa phát triển các sản phẩm mới và năng lực cạnh tranh. 21
  1.6. Quy trình phát triển sản phẩm mới 27
  1.6.1. Hình thành ý tưởng. 27
  1.6.2. Lựa chọn ý tưởng. 28
  1.6.3. Soạn thảo dự án và thẩm định dự án. 28
  1.6.4. Soạn thảo chiến lược marketing. 29
  1.6.5. Phân tích khả năng sản xuất và tiêu thụ. 29
  1.6.6. Thiết kế sản phẩm 29
  1.6.7. Thử nghiệm thị trường. 30
  1.6.8. Triển khai sản xuất đại trà. 30
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1. 31
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THÀNH 32
  2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty. 32
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 32
  2.1.2. Các sản phẩm dịch vụ của Công ty cổ phần Phú Thành LED 34
  2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty. 35
  2.2. Phân tích năng lực cạnh tranh của Công ty trong thời gian qua. 42
  2.2.1. Sản lượng và doanh thu. 42
  Tổng doanh thu. 42
  2.2.2. Cạnh tranh bằng sản phẩm 45
  2.2.3. Hệ thống phân phối 47
  2.2.4. Hình ảnh về thương hiệu và sản phẩm của Công ty đối với khách hàng 47
  2.2.5. Các đối thủ cạnh tranh của Công ty. 50
  2.3. Phân tích thực trạng về công tác phát triển sản phẩm của Công ty trong thời gian vừa qua. 54
  2.3.1. Quy trình phát triển sản phẩm mới 54
  2.3.2. Hoạt động marketing sản phẩm mới 63
  2.3.3. Các phương pháp xúc tiến bán hàng mà công ty đang áp dụng. 64
  2.3.4. Chiến lược kinh doanh sản phẩm mới 68
  2.4. Phân tích ảnh hưởng của việc phát triển sản phẩm mới đến đến năng lực cạnh tranh của công ty. 69
  2.4.1. Các ảnh hưởng tích cực. 69
  2.4.2. Những tồn tại và hạn chế. 71
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2. 74
  CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY CP PHÚ THÀNH 75
  3.1. Đề ra mục tiêu phát triển sản phẩm mới cho Công ty cổ phần Phú Thành giai đoạn từ năm 2012-2015. 75
  3.1.1. Căn cứ xác định mục tiêu. 75
  3.1.2. Mục tiêu của Công ty cổ phần Phú Thành về phát triển sản phẩm mới từ năm 2012-2015. 77
  3.2. Các giải pháp chiến lược phát triển sản phẩm mới cho công ty cổ phần Phú Thành 78
  3.2.1. Giải pháp về quản trị 78
  3.2.2. Giải pháp về nhân sự. 79
  3.2.3. Giải pháp về marketing. 80
  3.2.5. Giải pháp về tài chính-kế toán. 86
  3.2.6 Tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) 87
  KẾT LUẬN 90
  PHỤ LỤC 92
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

  Xem Thêm: Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển sản phẩm mới nhằm tăng tính cạnh tranh c
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển sản phẩm mới nhằm tăng tính cạnh tranh c sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status