Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp tạo động lực cho người lao động của các công ty thương mại trên địa bàn Thái Nguyên

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp tạo động lực cho người lao động của các công ty thương mại trên địa bàn Thái Nguyên

  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
  1.1. Các khái niệm, thực chất và nội hàm của tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp
  1.1.1. Nhu cầu
  1.1.2. Động lực lao động
  1.1.3. Tạo động lực lao động
  1.2. Một số học thuyết tạo động lực
  1.2.1. Lý thuyết phân cấp nhu cầu
  1.2.2. Lý thuyết hai yếu tố
  1.2.3. Lý thuyết động cơ thúc đẩy theo hy vọng
  1.2.4. Lý thuyết về sự cân bằng
  1.2.5. Lý thuyết tăng cường tích cực của B.F.Skinner
  1.3. Các phương hướng tạo động lực lao động
  1.3.1. Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc.
  1.3.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ
  1.3.3. Kích thích lao động
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÁI NGUYÊN
  2.1. Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề
  2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
  2.1.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp
  2.1.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
  2.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu
  2.1.2.1. Phương pháp phân tích dữ liệu sơ cấp
  2.1.2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp
  2.2. Các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội ảnh hưởng tới phát triển các công ty thương mại trên địa bàn Thái Nguyên
  2.2.1. Điều kiện tự nhiên, xã hội
  2.2.2. Tình hình phát triển kinh tế của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010
  2.2.3. Đánh giá những lợi thế và hạn chế từ các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển các công ty thương mại trên địa bàn Thái Nguyên
  2.3. Thực trạng phát triển các công ty thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2010
  2.3.1. Vị trí, quy mô và tốc độ phát triển ngành thương mại Thái Nguyên.
  2.3.2. Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa
  2.3.3. Tổ chức và cơ cấu thị trường
  2.3.4. Tình hình phát triển các loại hình doanh nghiệp thương mại theo các thành phần kinh tế.
  2.3.4.1. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng thương mại
  2.3.4.2. Thực trạng trình độ công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phục vụ phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh.
  2.3.4.3. Tình hình đầu tư phát triển
  2.3.5. Thuận lợi và khó khăn đối với phát triển các công ty thương mại.
  2.4. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động tạo động lực cho người lao động của các công ty thương mại trên địa bàn Thái Nguyên
  2.4.1. Kết quả nghiên cứu và xử lý dữ liệu sơ cấp về công tác tạo động lực cho người lao động của các công ty thương mại trên địa bàn Thái Nguyên.
  2.4.1.1. Phiếu điều tra dành cho nhà quản trị.
  2.4.1.2. Phiếu điều tra dành cho người lao động
  2.4.2. Các kết luận đánh giá chung về công tác tạo động lực cho người lao động của các công ty thương mại trên địa bàn Thái Nguyên và nguyên nhân thực trạng.
  2.4.3. Các phát hiện và vấn đề đặt ra cần tập trung xử lý trong thời gian tới qua nghiên cứu thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động của các công ty thương mại trên địa bàn Thái Nguyên.
  2.4.3.1. Một số phát hiện.
  2.4.3.2. Các vấn đề đặt ra cần tập trung xử lý trong thời gian tới
  2.4.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty.
  2.4.5. Cơ cấu lao động của các công ty thương mại trên địa bàn Thái Nguyên
  2.4.6. Tạo động lực thông qua tiền lương.
  2.4.7. Tạo động lực thông qua tiền thưởng.
  2.4.8. Tạo động lực thông qua phúc lợi xã hội, phụ cấp, trợ cấp
  2.4.9. Tạo động lực thông qua đào tạo và phát triển.
  2.4.10. Tạo động lực thông qua điều kiện lao động, bảo hộ lao động, an toàn và vệ sinh lao động.
  CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÁI NGUYÊN
  3.1. Một số đề xuất giải pháp tạo động lực cho người lao động của các công ty thương mại trên địa bàn Thái Nguyên
  3.1.1. Hoàn thiện công tác phân tích công việc.
  3.1.2. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc
  3.1.3. Hoàn thiện chính sách tiền lương và tiền thưởng
  3.1.4. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  3.1.5. Một số giải pháp khác
  3.2. Các kiến nghị về thực trạng còn tồn tại
  3.2.1. Kiến nghị đối với Sở Công thương Thái Nguyên
  3.2.2. Kiến nghị đối với Nhà nước
  3.3. Những hạn chế trong nghiên cứu và vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu
  Kết luận
  Danh mục tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  Xem Thêm: Giải pháp tạo động lực cho người lao động của các công ty thương mại trên địa bàn Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp tạo động lực cho người lao động của các công ty thương mại trên địa bàn Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status