Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đầu tư phát triển Khu Công Nghiệp trên địa bàn Hà Nội

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đầu tư phát triển Khu Công Nghiệp trên địa bàn Hà Nội

  MỤC LỤC
  Lời nói đầu
  Nội dung
  Chương 1: Lý luận chung về đầu tư và khu công nghiệp
  1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
  1.1.1. Khái niệm
  1.1.2. Đặc điểm hoạt động đầu tư phát triển
  1.1.3. Vai trò của đầu tư
  1.1.3.1. Đầu tư vừa tác động đến tổng cung, vừa có tác động đến tổng cầu
  1.1.3.2. Đầu tư có tác động hai mặt đến sự ổn định kinh tế
  1.1.3.3. Đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế
  1.1.3.4. Đầu tư góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  1.1.3.5. Đầu tư với việc tăng cường khả năng khoa học công nghệ của đất nước
  1.2. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KCN
  1.2.1. Định nghĩa về KCN
  1.2.2. Khái niệm đầu tư KCN
  1.2.3. Mục tiêu và đặc điểm của KCN
  1.2.3.1. Mục tiêu
  1.2.3.1.1. Mục tiêu của Nhà đầu tư nước ngoài
  1.2.3.1.2. Mục tiêu của nước thành lập
  1.2.3.2. Đặc điểm
  1.2.4. Sự hình thành và phát triển KCN
  1.2.4.1. Điều kiện hình thành KCN
  1.2.4.2. Một số yếu tố tác động tới sự hình thành và phát triển các KCN
  1.2.5. Vai trò và sự cần thiết của các KCN đối với sự phát triển kinh tế
  1.2.5.1. Vai trò của KCN đối với nền kinh tế
  1.2.5.1.1. Tăng cường khả năng thu hút đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế
  1.2.5.1.2. Các KCN sẽ có tác động ngược trở lại nền kinh tế
  1.2.5.1.3. KCN là cơ sở để tiếp cận với kỹ thuật và công nghệ hiện đại, học hỏi phương thức quản lý mới, nâng cao trình độ tay nghề của người lao động
  1.2.5.1.4. KCN tạo thêm việc làm cho người lao động
  1.2.5.2. Tính tất yếu khách quan của việc thành lập các KCN
  1.3. QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ VÀO KCN
  1.3.1. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào
  1.3.2. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào
  1.3.3. Thu hút lao động và phát triểnhạ tầng xã hội phục vụ sự phát triển KCN
  1.3.4. Nguồn vốn dành cho đầu tư phát triển KCN
  1.3.5. Một số chỉ tiêu đánh giá, phân tích hoạt động đầu tư phát triển KCN

  Chương 2: Thực trạng đầu tư phát triển KCN trên địa bàn Hà Nội
  2.1. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI
  2.1.1. Khái quát chung về Hà Nội
  2.1.2. Hoạt động đầu tư tại Hà Nội
  2.1.2.1. Hoạt động đầu tư trong một số năm gần đây
  2.1.2.2. Xu hướng đầu tư trong một số năm tới
  2.2. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁC KCN TẠI HÀ NỘI
  2.2.1. Những nét khái quát
  2.2.1.1. Các KCN hình thành trước thời kỳ đổi mới
  2.2.1.2. Các KCN hình htành sau thời kỳ đổi mới
  2.2.2. Tình hình cụ thể tại một số KCN tiêu biểu ở Hà Nội
  2.2.2.1. Tình hình cụ thể tại các KCN tập trung ở Hà Nội
  2.2.2.1.1. KCN Nội Bài
  2.2.2.1.2. KCN HM - Đài Tư
  2.2.2.1.3. KCN Sài Đồng B
  2.2.2.1.4. KCN Sài Đồng A
  2.2.2.1.5. KCN Thăng Long
  2.2.2.2. Tình hình cụ thể tại các Khu (cụm) công nghiệp vừa và nhỏ
  2.2.2.2.1. Khu công nghiệp Vĩnh Tuy - Thanh Trì
  2.2.2.2.2. Khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị - Gia Lâm
  2.2.2.2.3. Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm
  2.2.2.2.4. Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Cầu Giấy
  2.2.2.2.5. Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Hai Bà Trưng
  2.2.2.2.6. Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê - Đông Anh
  2.2.2.2.7. Các khu (cụm) công nghiệp đang chuẩn bị đầu tư
  2.2.2.2.7.1. Cụm công nghiệp Ngọc Hồi - Thanh Trì
  2.2.2.2.7.2. Cụm công nghiệp Toàn Thắng, Lệ Chi - Gia Lâm
  2.2.2.2.7.3. Cụm công nghiệp Phú Minh - Từ Liêm
  2.2.2.2.7.4. Cụm công nghiệp Ninh Hiệp - Gia Lâm
  2.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐẦ TƯ PHÁT TRIỂN VÀO CÁC KCN CỦA HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN QUA
  2.3.1. Các kết quả đạt được và nguyên nhân
  2.3.1.1. Các kết quả đạt được
  2.3.1.2. Nguyên nhân của kết quả đạt được
  2.3.2. Đánh giá tác dộng của các KCN Hà Nội đến sự phát triển của đất nước nói chung và của Hà Nội nói riêng
  2.3.2.1. Góp phần tăng trưởng kinh tế
  2.3.2.2. Góp phần phát triển mặt hàng, mở rộng thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế
  2.3.2.3. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn, giải quyết việc làm cho người lao động
  2.3.2.4. Hình thành các ngành kinh tế mũi nhọn, tăng cường chuyển giao công nghệ, góp phần công nghiệp hóa - hiện đại hóa thủ đô
  2.3.2.5. Góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường tạo cơ sở cho phát triển bền vững
  2.3.3. Hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến việc đầu tư phát triển các KCN ở Hà Nội
  2.3.3.1. Hạn chế trong quá trình đầu tư phát triển các KCN ở Hà Nội
  2.3.3.2. Nguyên nhân ảnh hưởng đến việc đầu tư phát triển KCN ở Hà Nội
  Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển KCN ở Hà Nội
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KCN GIAI ĐOẠN 2000-2010
  3.2. GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁC KCN Ở HÀ NỘI
  3.2.1. Các giải pháp vĩ mô
  3.2.1.1. Thống nhất quan điểm về KCN
  3.2.1.2. Thể chế pháp luật và môi trường đầu tư
  3.2.1.3. Quy hoạch
  3.2.1.4. Đền bù giải phóng mặt bằng
  3.2.1.5. Đầu tư phát triển hạ tầng
  3.2.1.6. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn để phát triển KCN
  3.2.1.7. Giải pháp về cung ứng lao động
  3.2.1.8. Bảo vệ môi trường
  3.2.1.9. Các biện pháp khác
  3.2.2. Các giải pháp vi mô
  3.2.2.1. Giải pháp xúc tiến đầu tư vào KCN
  3.2.2.2. Không ngừng hoàn thiện Bộ máy của Ban quản lý các KCN & CX Hà Nội
  3.2.2.3. Chủ động tạo nguồn lao động cho các doanh nghiệp hoạt động trong các KCN
  3.2.2.4. Hình thức đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng
  3.2.2.5. Phát triển công nghệ thông tin
  Kết luận
  Danh mục tài liệu tham khảo

  Xem Thêm: Đầu tư phát triển Khu Công Nghiệp trên địa bàn Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư phát triển Khu Công Nghiệp trên địa bàn Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status