Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty Bánh Kẹo Hải Châu

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty Bánh Kẹo Hải Châu

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu 1
  Chương 1: Cơ sở lý luận của hoạch định chiến lược kinh doanh 3
  1.1. Chiến lược kinh doanh và công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong Doanh nghiệp 3
  1.1.1. Những vấn đề cơ bản về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 3
  1.1.1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh 3
  1.1.1.2. Phân loại chiến lược kinh doanh 4
  1.1.1.3. Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 6
  1.1.1.4. Nội dung của chiến lược kinh doanh 7
  1.1.2. Một vài nét về quản trị chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp 8
  1.1.2.1. Khái niệm quản trị chiến lược kinh doanh 8
  1.1.2.2. Vai trò của quản trị chiến lược kinh doanh 8
  1.1.2.3. Nội dung của quản trị chiến lược kinh doanh 9
  1.1.2.4. Mối liên hệ trong quản trị chiến lược kinh doanh 10
  1.2. Khái niệm, mục đích và nội dung của hoạch định chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp 11
  1.2.1. Khái niệm và mục tiêu của hoạch định chiến lược kinh doanh 11
  1.2.2. Mục đích của công tác hoạch định chiến lược kinh doanh 11
  1.2.2.1. Mục đích dài hạn 11
  1.2.2.2. Mục đích ngắn hạn 12
  1.2.3. Nội dung của hoạch định chiến lược kinh doanh 12
  1.2.3.1. Phân tích môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp 12
  1.2.3.2. Phân tích các nguồn lực bên trong và bên ngoài 19
  1.2.3.3. Phân tích thị trường của doanh nghiệp 20
  1.2.3.4. Phân tích các chính sách của doanh nghiệp 21
  1.2.3.5. Sử dụng ma trận SWOT trong việc đánh giá và lựa chọn các mụctiêu 22
  1.2.3.6. Xây dựng các chiến lược trên các mục tiêu đã chọn 23
  1.2.3.7. Ra quyết định hoạch định chiến lược 24
  1.2.3.8. Thực hiện công việc hoạch định chiến lược 24
  1.3. Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh 27
  1.3.1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh 27
  1.3.2. Những yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản trị kinh doanh 27
  1.3.2.1. Nhóm nhân tố khách quan 27
  1.3.2.2. Nhóm nhân tố chủ quan 28
  1.3.2.3. Hệ quả của các nhân tố ảnh hưởng tới tính chất và phương hướng của hoạch định chiến lược kinh doanh 29
  1.3.3. Phương hướng nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh 29
  Chương 2: thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở công ty bánh kẹo Hải Châu trong giai đoạn 2000-2005 32
  2.1. Giới thiệu chung về Công ty bánh kẹo Hải Châu 32
  2.1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty bánh kẹo Hải Châu 32
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 33
  2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý 34
  2.1.4. Nguồn lực của Công ty 36
  2.2. Phân tích thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2000-2005 39
  2.2.1. Tình hình thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2000-2005 39
  2.2.1.1. Các chiến lược kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2000-2005 39
  2.2.1.2. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty bánh kẹo Hải Châu trong giai đoạn 2000- 2003 45
  2.2.2. Đánh giá ưu nhược điểm của công tác hoạch định chiến lược kinh doanh giai đoạn 2000-2005 48
  2.3. Phân tích công tác hoạch định chiến lược chiến lược kinh doanh giai đoạn 2000-2005 49
  2.3.1. Xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh giai đoạn 2000-2005 49
  2.3.2. Xác định các nhiệm vụ của chiến lược kinh doanh giai đoạn 2000-2005 50
  2.3.3. Đánh giá công tác phân tích môi trường bên ngoài 51
  2.3.4. Đánh giá công tác phân tích môi trường bên trong 59
  2.3.5. Xây dựng các phương án chiến lược 65
  2.3.6. Lựa chọn các chiến lược 69
  2.3.7. Ra quyết định thực hiện chiến lược 71
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh ở công ty bánh kẹo Hải Châu giai đoạn 2005-2010 72
  3.1. Phương hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Châu từ nay đến 2010 72
  3.1.1. Phương hướng phát triển ngành 72
  3.1.2. Phương hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm tới 73
  3.1.2.1. Các chỉ tiêu cần đạt trong năm 2004, 2005 73
  3.1.2.2. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh tới năm 2005 74
  3.1.2.3. Định hướng kế hoạch điều hành sản xuất 76
  3.1.2.4. Định hướng về cung ứng vật tư nguyên liệu 78
  3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty bánh kẹo Hải Châu 78
  3.2.1. Các giải pháp hoàn thiện công tác xác định mục tiêu và các nhiệm vụ của chiến lược kinh doanh 78
  3.2.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài công ty 81
  3.2.3. Các giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng các phương án chiến lược 82
  3.2.4. Các giải pháp hoàn thiện công tác lựa chọn chiến lược 83
  3.2.5. Các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát xây dựng chiến lược 84
  3.2.6. Các kiến nghị nhằm nâng cao công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Châu 85
  Kết luận 87

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty Bánh Kẹo Hải Châu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty Bánh Kẹo Hải Châu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status