Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tăng cường công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tăng cường công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội

  Mục lục
  Trang
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I. NHỮNG LUẬN CỨ KHOA HOC VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG
  I.Tiền lương 2
  1.Khái niệm về tiền lương 2
  2.Bản chất của tiền lương 3
  3.Chức năng và vai trò của tiền lương 3
  3.1.Chức năng của tiền lương 3
  3.2.Vai trò của tiền lương 4
  4.Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương 5
  5.Các yêu cầu cơ bản của tổ chức tiền lương 6
  5.1.Các yêu cầu cơ bản của tổ chức tiền lương 6
  5.2.Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 6
  6.Phương pháp xây dưng đơn giá tiền lương và quỹ lương trong doanh nghiệp 7
  6.1.Xác định năm kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lương 7
  6.2.Xác định quỹ lương năm kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lương 7
  6.3.Các phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương 8
  6.4.Tổng quỹ lương chung năm kế hoạch 8
  6.5.Xác định quỹ tiền lương thực hiện 9
  7.Các chế độ trả lương 9
  8.Các hình thức trả lương 11
  8.1.Hình thức trả lương theo thời gian 11
  8.2.Hình thức trả lương theo sản phẩm 12
  II. Vai trò của việc xây dựng và quản lý quỹ tiền lương trong điều kiện hiện nay 15
  III. Nguồn hình thành và sử dụng quỹ tiền lương. 16
  Phần II. Thực trạng tình hình quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội
  I. Giới thiệu chung. 18
  1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cơ khí Hà Nội 18
  2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty Cơ khí Hà Nội trong điều kiện hiện nay 20
  3. Một số đặc điểm ảnh hưởng đến công tác quản lý tiền lương 21
  3.1.Đặc điểm về quy trình công nghệ 21
  3.2.Đặc điểm về máy móc thiết bị 21
  3.3.Đặc điểm về nguồn vốn 23
  3.4.Đặc điểm về lao động của công ty 24
  3.5.Đặc điểm về tổ chức bộ máy 26
  4. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong một số năm vừa qua 29
  II. Phân tích tình hình quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội 30
  1.Các quy định chung 30
  1.1. Quy chế trả lương của công ty 30
  1.2.Nguyên tắc chung xác định lương 31
  1.3.Phân cấp xác định lương 31
  1.4.Định mức lao động và đơn giá tiền lương 31
  2. Xác định lương cho cán bộ công nhân viên tại công ty 34
  2.1.Xác định hệ số 34
  2.2.Xác định lương cho trưởng các đơn vị bộ phận 36
  2.3.Xác định lương cho CBCNV trong các đơn vị 38
  2.4.Xác định lương cho nhân viên quản lý 39
  2.5.Xác định lương cho nhân viên các phòng 39
  3.Tổ chức thực hiện quản lý tiền lương 39
  3.1. Tình hình giao khoán quy lương 39
  3.2. Công tác quản lý thanh toán lương 40
  4. Phân tích hoạt động quản lý tiền lương 42
  5. Đánh giá thực trạng công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội 43
  5.1.Ưu điểm 44
  5.2.Nhược điểm 45
  Phần III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội
  I.Bối cảnh chung 47
  II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội 48
  1. Biện pháp củng cố chấn chỉnh lại hệ thống định mức lao động 48
  1.1. Xây dựng định mức lao động 48
  1.2. Đội ngũ cán bộ xây dựng định mức 49
  2. Tạo nguồn tiền lương trong doanh nghiệp 51
  2.1. Nâng cao chất lương sản phẩm 51
  2.2. Gắn tiền lương với hoạt động quản lý của công ty 51
  3. Điều chỉnh cách tính lương và tính điểm 52
  3.1.Điều chỉnh cách tính lương 52
  3.2. Điều chỉnh cách tính điểm 54
  4. Biện pháp đào tạo nâng cao trình độ lao động và sắp xếp lại cơ cấu lao động 54
  4.1. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lao động 54
  4.2. Tổ chức sắp xếp lao động 55
  KẾT LUẬN 57
  Phụ lục I 58
  Phụ lục II 60
  Phụ lục III 61
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

  Xem Thêm: Tăng cường công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status