Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thái Dương

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thái Dương

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 3
  I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 3
  1. Khái niệm về việc nâng cao hiệu quả kinh doanh . 3
  2. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh . 3
  3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . 4
  II. ĐẶC ĐIỂM CỦA MẶT HÀNG LÂM SẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG 7
  1. Đặc điểm về sản phẩm 7
  2. Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật 8
  3. Đặc điểm về lao động 10
  4. Đặc điểm về nguyên vật liệu . 13
  5. Đặc điểm về thị trường 13
  5.1. Về thị trường cung ứng nguyên vật liệu và hàng hoá kinh doanh 13
  5.2. Về thị trường tiêu thụ sản phẩm 14
  III. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 15
  1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh . 15
  1.1. Nhóm chỉ tiêu tổng hợp . 15
  1.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cơ bản 16
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG . 19
  I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG . 19
  1. Quá trình hình thành công ty TNHH Thái Dương 10
  2. Quá trình phát triển và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Thái Dương . 20
  2.1. Quá trình phát triển của công ty 20
  2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty . 20
  II. KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG 22
  1. Những điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh 22
  1.1.Những điểm mạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh 24
  1.2. Những điểm yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh 25
  2. Nguyên nhân gây ra hạn chế 27
  2.1. Nguyên nhân khách quan 27
  2.2. Nguyên nhân chủ quan . 28
  III. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG 30
  1. Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty . 30
  1.1.Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp . 30
  1.2.Thực trạng hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu tư cơ bản 32
  1.2.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng lao động 32
  1.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn cố định 34
  1.2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động 35
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG . 39
  I. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH . 39
  1. Mục tiêu và kế hoạch của công ty trong thời gian tới 39
  1.1. Mục tiêu 39
  1.2. Kế hoạch sản xuất năm 2006 . 40
  2. Phương hướng phát triển của công ty . 40
  2.1. Phương hướng phát triển thị trường tiêu thụ 40
  2.2. Phương hướng phát triển sản phẩm 41
  II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY . 41
  1. Thành lập bộ phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thi trường 41
  1.1.Thành lập phòng marketing 42
  1.2.Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường . 43
  2. Xây dựng chính sách sản phẩm . 44
  3. Xây dựng chính sách giá cả hợp lý 46
  4. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm 47
  5. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động . 48
  6. Tăng cường huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả hơn 50
  7. Tăng cường liên kết kinh tế 52
  III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC 53
  KẾT LUẬN 54
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 56
  MỤC LỤC 57

  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thái Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thái Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status