Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xây dựng chiến lược phát triển công ty tnhh một thành viên công trình giao thông công chánh đến năm

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chiến lược phát triển công ty tnhh một thành viên công trình giao thông công chánh đến năm

  MỤC LỤC

  Trang

  MỞ ĐẦU 1
  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
  2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI . 2
  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2
  5. BỐ CỤC LUẬN VĂN . 2
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
  KINH DOANH 4
  1.1 KHÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 4
  1.1.1 Khái niệm chiến lược . 4
  1.1.2 Khái niệm quản trị chiến lược 5
  1.2 VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC 5
  1.3 PHÂN LOẠI CHIẾN LƯỢC 5
  1.3.1 Chiến lược cấp công ty 5
  1.3.2 Chiến lược cấp kinh doanh 6
  1.3.3 Chiến lược cấp chức năng . 6
  1.4 QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 6
  1.4.1 Xác định sứ mạng của tổ chức . 6
  1.4.2 Xác định mục tiêu chiến lược 8
  1.4.3 Phân tích môi trường bên ngoài . 8
  1.4.3.1 Môi trường vĩ mô 8
  1.4.3.2 Môi trường vi mô . 10
  1.4.4 Phân tích yếu tố bên trong . 13
  1.4.5. Xây dựng và lựa chọn chiến lược 15
  1.4.5.1 Các công cụ để xây dựng chiến lược 15
  1.4.5.2 Lựa chọn chiến lược . 21
  TÓM TẮT CHƯƠNG 1 22
  CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
  TNHH MTV CTGTCC 23
  2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV CTGTCC . 23
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH MTV CTGTCC . 23


  2.1.2 Cơ cấu tổ chức . 24
  2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh . 24
  2.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 25
  2.2.1 Môi trường vĩ mô 25
  2.2.1.1 Yếu tố kinh tế . 25
  2.2.1.2 Yếu tố chính trị và luật pháp . 26
  2.2.1.3 Yếu tố văn hóa, xã hội 29
  2.2.1.4 Yếu tố tự nhiên . 30
  2.2.1.5 Yếu tố dân số - lao động . 30
  2.2.1.6 Yếu tố công nghệ 31
  2.2.2 Môi trường vi mô 32
  2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh 32
  2.2.2.2 Khách hàng 35
  2.2.2.3 Nhà cung cấp 36
  2.2.2.4 Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng . 37
  2.2.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE . 37
  2.3 PHÂN TÍCH YẾU TỐ BÊN TRONG . 38
  2.3.1 Nguồn nhân lực . 38
  2.3.2 Sản xuất 41
  2.3.3 Tài chính . 44
  2.3.4 Marketing 45
  2.3.5 Nghiên cứu và phát triển . 47
  2.3.6 Hệ thống thông tin . 48
  2.3.7 Chuỗi giá trị 53
  2.3.8 Năng lực cốt lõi . 53
  2.3.9 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE 53
  TÓM TẮT CHƯƠNG 2 54
  CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH MTV CTGTCC ĐẾN NĂM 2015 . 56
  3.1 DỰ BÁO NHU CẦU . 56
  3.2 SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU . 56
  3.2.1 Sứ mạng 57
  3.2.2 Mục tiêu chiến lược . 57
  3.3 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 58


  3.4 CÁC GIẢI PHÁP . 65
  3.4.1 Đổi mới công nghệ 65
  3.4.2 Tổ chức tốt hoạt động nghiên cứu nhu cầu thị trường 66
  3.4.3 Duy trì và phát triển năng lực cốt lõi của Công ty . 67
  3.4.4 Hoàn thiện quy định nội bộ, đổi mới quản lý kinh doanh 70
  3.4.5 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 72
  TÓM TẮT CHƯƠNG 3 75
  Ý NGHĨA VÀ KẾT LUẬN . 76
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  CÁC PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Xây dựng chiến lược phát triển công ty tnhh một thành viên công trình giao thông công chánh đến năm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược phát triển công ty tnhh một thành viên công trình giao thông công chánh đến năm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status