Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tính ổn định lũy thừa của họ tiến hóa các toán tử tuyến tính bị chặn trên không gian Banach

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tính ổn định lũy thừa của họ tiến hóa các toán tử tuyến tính bị chặn trên không gian Banach

  Đề tài: Tính ổn định lũy thừa của họ tiến hóa các toán tử tuyến tính bị chặn trên không gian Banach

  LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tôi xin kính gửi đến Thầy PGS. TS Lê Hoàn Hóa lời cảm ơn sâu sắc và chân
  thành nhất vì sự tận tình giúp đỡ và chỉ bảo của Thầy dành cho tôi trong suốt thời gian làm luận
  văn.
  Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Quí Thầy Cô trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ
  Chí Minh, trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học
  Tôn Đức Thắng đã tận tình giảng dạy và hướng dẫn tôi trong suốt khóa học.
  Tôi xin chân thành cảm ơn Quí Thầy Cô Phòng Khoa học-Công nghệ và Sau Đại học
  trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong
  suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn.
  Tôi xin kính gửi đến UBND tỉnh Tiền Giang, Sở Nội vụ, Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tiền
  Giang, Ban Giám Hiệu trường THPT Chợ Gạo lời cảm ơn chân thành vì đã giúp đỡ và tạo mọi
  điều kiện thuận tiện để tôi học tập và nghiên cứu.
  Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Quí Thầy Cô trường THPT Chợ Gạo và đặc biệt là các
  Thầy trong Tổ Toán; các bạn học viên cao học Toán K18 đã luôn động viên, khuyến khích và
  giúp đỡ tôi trong thời gian học tập và làm luận văn.
  Sau cùng tôi xin kính gửi đến gia đình tôi cùng những người thân tất cả tình cảm yêu
  thương nhất và lòng tri ơn sâu sắc nhất, nơi đã tạo cho tôi niềm tin và nghị lực và là chỗ dựa
  vững chắc nhất giúp tôi hoàn thành luận văn này.
  Vì kiến thức bản thân còn hạn chế nên luận văn sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót. Rất
  mong được sự nhận xét và chỉ bảo của Quí Thầy Cô và sự góp ý chân thành của các bạn đồng
  nghiệp. LỜI CAM ĐOAN
  Mặc dù trong quá trình làm luận văn này, tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu và tham khảo ở
  sách vở, các bài báo toán học của các tác giả và luận văn của các khóa trước, tôi có sử dụng một
  số kết quả đã được chứng minh để hoàn thành luận văn của mình nhưng tôi xin cam đoan không
  sao chép các luận văn đã có và tôi xin hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm với lời cam đoan của
  mình. MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài:
  Lý thuyết ổn định là một trong những đề tài được rất nhiều tác giả nghiên cứu. Tuy
  nhiên đề tài này rất rộng nên trong bài viết của mình tôi chỉ muốn tìm hiểu và nghiên cứu về
  tính ổn định lũy thừa của họ tiến hóa q-tuần hoàn các toán tử tuyến tính bị chặn
  U U t s t s      , : 0   và nửa nhóm tiến hóa T T t t     : 0 bởi vì các kết quả của nó có
  liên quan đến nghiệm của bài toán Cauchy:
       
   
  ' , 0
  ,
  u t A t u t t s
  u s x x X
     


    
  2. Mục đích:
  Trong luận văn này, chúng tôi sẽ nghiên cứu về tính ổn định lũy thừa của họ tiến hóa qtuần hoàn các toán tử tuyến tính bị chặn, tính ổn định lũy thừa của nửa nhóm tiến hóa và đặc
  trưng tích phân cho tính ổn định lũy thừa của các nửa nhóm và các họ tiến hóa trên không gian
  Banach.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Toàn bộ luận văn được trình bày gồm các chương mục sau:
  Phần mở đầu giới thiệu về lý do chọn đề tài, mục đích, đối tượng và phạm vi
  nghiên cứu cùng với ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.
  Chương 1 trình bày các kiến thức chuẩn bị, bao gồm các ký hiệu được sử dụng
  trong luận văn, khái niệm về họ tiến hóa các toán tử tuyến tính bị chặn trên không gian Banach
  và các kết quả thừa nhận. Chương 2 nhằm nghiên cứu và trình bày về tính ổn định lũy thừa của họ tiến hóa
  các toán tử tuyến tính bị chặn trên không gian Banach, gồm các mục cụ thể sau:
  Mục 2.1: Trích từ bài báo [1], nghiên cứu và trình bày về định lí ánh xạ phổ cho nửa nhóm tiến
  hóa các hàm tuần hoàn xác định trên nửa đường thẳng.
  Cho X là một không gian Banach phức.
  Chúng ta cũng sẽ chứng minh nửa nhóm tiến hóa T T t t     : 0 trên APP X o 
  ,  là liên
  tục mạnh. Sau đó chúng ta chứng minh một vài tính chất tổng quát của nửa nhóm tiến hóa và
  chỉ ra một số ứng dụng trong lý thuyết bất đẳng thức.
  Mục 2.2: Trích từ bài báo [2], nghiên cứu và trình bày về tính ổn định lũy thừa của họ tiến hóa
  q-tuần hoàn các toán tử tuyến tính bị chặn trên không gian Banach. Trong đó, chúng ta chứng
  minh rằng một họ tiến hóa q-tuần hoàn U U t s t s      , : 0   của các toán tử tuyến tính
  bị chặn là ổn định lũy thừa đều nếu và chỉ nếu
         
  0
  0
  sup , , , , ,
  t
  i
  q
  t
  e U t f d M f f P X
  
              
    
  (f là hàm liên tục và q-tuần hoàn trên 
  )
  Mục 2.3: Trích từ bài báo [3], nghiên cứu và trình bày về các đặc trưng tích phân cho tính ổn
  định lũy thừa của các nửa nhóm và các họ tiến hóa trên không gian Banach. Cụ thể, cho
    , t s
  U U t s
   

  0
  là một họ tiến hóa bị chặn lũy thừa và liên tục mạnh trên X; J là hàm không
  âm xác định trên nón dương tất cả các hàm bị chặn địa phương nhận giá trị thực trên
  
  : ;   0 . Khi đó chúng ta chứng minh họ U là ổn định lũy thừa đều nếu với mọi x X  ,
  ta có:
  sup .,    
  s
  J U s s x

    
  0 Phần cuối cùng là kết quả thu được trong luận văn. Sau cùng là phần tài liệu tham
  khảo.
  Trong luận văn, một số kết quả sử dụng sẽ được phát biểu dưới dạng định lí hoặc bổ đề
  không chứng minh.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:
  Kết quả về tính ổn định lũy thừa đều của họ tiến hóa có liên quan đến tính ổn định tiệm
  cận đều của nghiệm bài toán Cauchy tuyến tính chỉnh và không tự sinh:
       
   
  ' ,
  ,
  u t A t u t t s
  u s x x X

     

    

  0
  Trong trường hợp tự sinh, chẳng hạn khi U t s T t s  ,      với   t
  T t
  0
  là nửa nhóm
  tiến hóa liên tục mạnh thì ta nhận được các định lí của Datko, Littman, Neerven, Pazy và
  Rolewicz: định lí Datko-Pazy, Chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
  1.1 MỘT SỐ KÝ HIỆU
  Cho X là không gian Banach phức và L(X) là đại số Banach của tất cả các toán tử tuyến
  tính trên X, A L X  ( ).
  Các ký hiệu:
   là tập hợp các số thực không âm.
  . là chuẩn của vectơ và toán tử.
    A là phổ của toán tử tuyến tính A trên X.
     A C A : \    là tập giải của A.
  Bán kính phổ của A là r A A  : sup :         .
  Biên của phổ:s A A  : sup Re :          .
  BUC( I, X), I  ,
   là không gian Banach tất cả các hàm liên tục đều, bị chặn
  trên I và nhận giá trị trong X với chuẩn sup.
  AP( I, X) là bao đóng tuyến tính trong BUC( I, X), là tập gồm các hàm:
  : , ,
  i t
  t e x I X x X
        
  BUC(  , X) là không gian tất cả các hàm liên tục đều trên đường thẳng thực, bị
  chặn và lấy giá trị trong X cùng với chuẩn sup.
  C X o ,  là không gian con của BUC(  , X) gồm tất cả các hàm f thỏa mãn:
  lim 0  
  t
  f t
  
   . AP(  , X) là không gian gồm hầu hết tất cả các hàm tuần hoàn, đó là không gian
  con đóng bé nhất của BUC( , X) bao gồm các hàm có dạng: . , ,
  i t
  t e x x X
        .
  AAP X o 
  ,  là không gian tất cả các hàm h sao cho: h(0) = 0 và tồn tại
  f C X  o 
  ,  , g AP X  
  ,  sao cho: h = f + g.
  C X oo 
  ,  là không gian con của C X o 
  ,  bao gồm tất cả các hàm f sao cho
  f(0) = 0.
  Pq( I, X) là tập gồm tất cả các hàm liên tục f I X :  sao cho:
  f t q f t      với bất kỳ t I  và một q nào đó, q > 0.
   , 
  o
  P X q  là không gian tất cả các hàm f trên 
  , nhận giá trị trong X, q-tuần
  hoàn sao cho: f(0) = 0.
  1.2 KHÁI NIỆM HỌ TIẾN HÓA
  1.2.1 Định nghĩa 1:
  Cho q > 0 và   
  2
       t s t s , : 0  .
  Một ánh xạ U L X :     được gọi là một họ tiến hóa của các toán tử tuyến tính
  bị chặn trên X nếu:
  i U t s U t r U r s t s r   , , , , 0           .
  ii U t t id   ,   (id là ánh xạ đồng nhất trên X).
  iii x X t s U t s x L X     , , , :        liên tục.
  Nếu họ tiến hóa U thỏa mãn thêm điều kiện:
  iv U t q s q U t s t s         , , , 0    .
  thì U được gọi là họ tiến hóa q-tuần hoàn.
  1.2.2 Định nghĩa 2:Một họ tiến hóa U được gọi là bị chặn lũy thừa nếu tồn tại   và M 0
    sao
  cho:
   
   
  , , 0
  t s
  U t s M e t s      (1)
  Một họ tiến hóa U được gọi là ổn định lũy thừa nếu (1) thỏa với một số âm  nào
  đó.
  1.2.3 Các kết quả thừa nhận:
  1.2.3.1 Kết quả 1:
  Nếu họ tiến hóa U thỏa điều kiện:
  U t s U t s t s  , ,0 , 0        
  thì họ T U t t L X      ,0 : 0     là nửa nhóm liên tục mạnh trên X.
  1.2.3.2 Kết quả 2:
  Cho   
  t 0
  T T t

   là nửa nhóm liên tục mạnh trên không gian Banach X và
  tồn tại p  1;  sao cho với mỗi x X  có:
     
  0
  ,
  p
  T t x dt M p x


    
  (2)
  thì T ổn định lũy thừa.
  1.2.3.3 Kết quả 3:
  Cho   
  t 0
  T T t

   là nửa nhóm liên tục mạnh trên không gian Banach X.
  Nếu tồn tại hàm liên tục không giảm  : 0; 0;        sao cho  t  0 với
  mọi t > 0 và nếu      
  0
  T t x dt M x x X : ,  

      
   (3)
  thì nửa nhóm T ổn định lũy thừa.
  1.2.3.4 Kết quả 4:
  Nửa nhóm liên tục mạnh T trên X là ổn định lũy thừa đều nếu tồn tại một
  không gian Banach E trên 0;     có tính chất
    0;
  lim 1
  t
  t E
    sao cho
  T x E x X . ,     .
  1.2.3.5 Kết quả 5:
  Cho U = U t s t s  , :   là một họ tiến hóa bị chặn lũy thừa và liên
  tục mạnh của các toán tử tuyến tính bị chặn trên X.
  Với mỗi t  0 và F C X  o ,  , hàm
  s T t F s U s s t F s t X    ( ) : , :           thuộc C X o ,  và họ
  T T t t     : 0 là nửa nhóm liên tục mạnh trên C X o ,  .
  1.2.3.6 Kết quả 6:
  Nếu U = U t s t s  , :   là một họ tiến hóa q-tuần hoàn, t  0 và
  G AP X  ,  thì hàm s S t G s U s s t G s t X    ( ) : , :          
  thuộc AP X ,  và họ một tham số S S t t     : 0 là nửa nhóm liên tục
  mạnh trên AP X , .
  1.2.3.7 Kết quả 7:


  Xem Thêm: Tính ổn định lũy thừa của họ tiến hóa các toán tử tuyến tính bị chặn trên không gian Banach
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tính ổn định lũy thừa của họ tiến hóa các toán tử tuyến tính bị chặn trên không gian Banach sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status