Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Chiến lược marketing – mix cho sản phẩm thẻ atm của ngân hàng đông á trên thị trường miền bắc

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. Chiến lược marketing – mix cho sản phẩm thẻ atm của ngân hàng đông á trên thị trường miền bắc

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐÔNG Á. 3
  1.1 Giới thiệu đôi nét về ngân hàng Đông Á. 3
  1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. 3
  1.1.2 Lĩnh vực hoạt động. 6
  1.1.3 Cơ cấu tổ chức. 8
  1.2 Năng lực kinh doanh. 10
  1.2.1 Năng lực quản lý chung. 10
  1.2.2 Năng lực tài chính. 13
  1.2.3 Năng lực cơ sở vật chất. 15
  1.2.4 Năng lực nhân sự. 16
  1.3 Tình hình kinh doanh sản phẩm thẻ ATM. 17
  1.3.1 Khát quát tình hình kinh doanh sản phẩm thẻ của ngân hàng Đông Á trong thời gian qua. 17
  1.3.2 Một số kết quả kinh doanh đã đạt được. 19
  CHƯƠNG II. ĐẶC ĐIỂM VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ MÔI TRƯỜNG MARKETING SẢN PHẨM THẺ ATM CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á NÓI RIÊNG VÀ CỦA CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM NÓI CHUNG. 21
  2.1 Đặc điểm chung về thị trường thẻ ATM. 21
  2.1.1 Quy mô thị trường. 21
  2.1.2 Đặc điểm hành vi của khách hàng sử dụng thẻ ATM. 21
  2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu thị trường. 23
  2.2 Đặc điểm về thị trường thẻ ATM của ngân hàng Đông Á hiện nay. 24
  2.2.1 Khách hàng mục tiêu. 24
  2.2.2 Nhu cầu khách hàng sử dụng thẻ ATM của ngân hàng Đông Á. 25
  2.3 Những yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động Marketing cho sản phẩm thẻ ATM của ngân hàng Đông Á. 27
  2.3.1 Môi trường dân số 27
  2.3.2 Môi trường kinh tế. 28
  2.3.3 Môi trường văn hoá – xã hội. 29
  2.3.4 Môi trường công nghệ. 30
  2.3.5 Môi trường chính trị, luật pháp. 32
  2.3.6 Đối thủ cạnh tranh của ngân hàng Đông Á trong lĩnh vực thẻ ATM trên thị trường miền Bắc. 33
  CHƯƠNG III. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO SẢN PHẨM THẺ ATM CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á HIỆN NAY. 40
  3.1 Tổ chức bộ máy Marketing của ngân hàng Đông Á. 40
  3.1.1 Các bộ phận làm Marketing trong ngân hàng Đông Á. 40
  3.1.2 Cơ cấu phòng Marketing. 41
  3.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của phòng Marketing. 42
  3.1.4 Sự phối hợp hoạt động của bộ phận Marketing và các bộ phận khác trong ngân hàng Đông Á. 43
  3.2 Hoạt động tổ chức nghiên cứu thị trường của ngân hàng Đông Á. 43
  3.2.1 Phương pháp nghiên cứu thị trường. 43
  3.2.2 Bộ phận thực hiện. 44
  3.2.3 Cách thức tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu thị trường. 45
  3.3 Thực trạng về chiến lược Marketing cho sản phẩm thẻ ATM của ngân hàng Đông Á hiện nay. 45
  3.3.1 Chiến lược về sản phẩm. 45
  3.3.2 Chiến lược về giá. 47
  3.3.3 Chiến lược phân phối. 48
  3.3.4 Chiến lược về truyền thông cho sản phẩm thẻ ATM. 50
  3.3.5 Chiến lược về cơ sở vật chất. 52
  3.3.6 Chiến lược về con người. 53
  3.3.7 Chiến lược về quy trình cung ứng dịch vụ. 53
  3.3.8 Đánh giá thành công và hạn chế của hoạt động Marketing cho sản phẩm thẻ ATM của ngân hàng Đông Á. 54
  CHƯƠNG IV. CÁC GIẢI PHÁP MARKETING – MIX CHO SẢN PHẨM THẺ ATM CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC. 56
  4.1 Định hướng chiến lược Marketing cho việc phát triển sản phẩm thẻ ATM của ngân hàng Đông Á. 56
  4.1.1 Mục tiêu Marketing. 56
  4.1.2 Định hướng chiến lược Marketing. 56
  4.2 Phân tích SWOT. 56
  4.3 Đề xuất một số giải pháp Marketing – Mix cho sản phẩm thẻ ATM của ngân hàng Đông Á trên thị trường miền Bắc. 59
  4.3.1 Chiến lược về sản phẩm. 59
  4.3.2 Chiến lược về giá. 60
  4.3.3 Chiến lược về phân phối. 60
  4.3.4 Chiến lược về truyền thông. 61
  4.3.5 Chiến lược về cơ sở vật chất. 62
  4.3.6 Chiến lược về con người. 62
  4.3.7 Chiến lược về quy trình cung ứng dịch vụ. 63
  KẾT LUẬN. 64
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65
  PHỤ LỤC. 66  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.
  TT Chữ viết tắt Giải nghĩa.
  1. ATM :Máy giao dịch tự động (Automatic Teller Machine)
  2. ALCO :Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản có.
  3. GDP :
  4. DongA Bank :Ngân hàng Đông Á
  5 Agribank :Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
  6. Vietcombank :Ngân hàng ngoại thương Việt Nam.
  7. Techcombank :Ngân hàng kỹ thương.
  8. BIDV :Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.
  9. Vietinbank :Ngân hàng công thương Việt Nam.
  10. Vpbank :Ngân hàng ngoài quốc doanh.
  11. Richland Hill Card :Thẻ đặt chỗ và rút thăm mua căn hộ.
  12. Doctor Card :Thẻ thầy thuốc.
  13. Teacher Card :Thẻ giáo viên.
  14. Shopping Card :Thẻ mua sắm.
  15. VNBC : Việt Nam Bank Card

  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
  TT
  1. Sơ đồ 1.1 :Sơ đồ tổ chức ngân hàng Đông Á.
  2. Bảng 1.1 :Tình hình hoạt động kinh doanh của DongA Bank từ năm 2004 – 2008.
  3. Bảng 1.2 :Các chỉ tiêu tài chính từ năm 2004 – 2008.
  4. Bảng 1.3 :Thị phần thẻ ATM của các ngân hàng trên thị trường Việt Nam.
  5. Biểu đồ 1.1 :Biểu đồ thị phần thẻ ATM của các ngân hàng trên thị trường Việt Nam.
  6. Bảng 1.4 :Số lượng thẻ ATM phát hành của ngân hàng Đông Á từ năm 2004 – 2008.
  7. Biểu đồ 1.2 :Sự tăng lên về mặt số lượng thẻ ATM được phát hành hằng năm.
  8. Bảng 2.1 :Ma trận đánh giá sức hấp dẫn của thị trường.
  9. Bảng 2.2 :Ma trận đánh giá những thách thức từ thị trường.
  10. Bảng 2.3 :Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của một số ngân hàng trên thị trường Việt Nam.
  11. Bảng 2.4 :Ma trận đánh giá lợi thế của ngân hàng Đông Á.
  12. Sơ đồ 3.1 :Sơ đồ cơ cấu phòng Marketing.
  13. Sơ đồ 3.2 : Sơ đồ kênh phân phối dịch vụ thẻ ATM của DongA Bank.
  14. Sơ đồ 3.3 : Sơ đồ quy trình cung ứng dịch vụ tại quầy giao dịch
  15. Sơ đồ 3.4 : Sơ đồ quy trình cung ứng dịch vụ tài kênh giao dịch tự động


  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Lý do lựa chọn đề tài.
  Cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội thị trường ngành ngân hàng – tài chính của Việt Nam cũng phát triển sôi động. Các ngân hàng ngày càng thoả mãn nhu cầu của khách hàng tốt hơn bằng nhiều sản phẩm dịch vụ mới. Đi cùng với xu thế phát triển đó sự ra đời của hệ thống thẻ ATM đã mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng trong việc thanh toán cũng như quản lý các khoản chi tiêu của mình.
  Năm 2004, ngân hàng Đông Á cho ra mắt hệ thống giao dịch tự động ATM và phát hành thẻ đa năng Đông Á để góp mặt trong thị trường thẻ ATM của Việt Nam. Trong những năm tiếp theo DongA Bank đã đưa ra những chiến lược Marketing – Mix nhằm phát triển sản phẩm này. Đặc biệt, năm 2009 này DongA Bank đã đưa ra những chiến lược nhằm ưu tiên cho sự phát triển cho cặp thẻ Đa năng và thẻ Tín dụng Đông Á. Tuy vậy đối với thị trường miền Bắc những chiến lược này lại chưa đem lại hiệu quả xứng đáng. Chính vì vậy em đã lựa chọn đề tài: “Chiến lược Marketing – Mix cho sản phẩm thẻ ATM của ngân hàng Đông Á trên thị trường miền Bắc”.
  2. Mục tiêu của việc nghiên cứu đề tài.
  Đưa ra những giải pháp Marketing – Mix phù hợp đối với thị trường miền Bắc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng Đông Á.
  3. Đối tượng nghiên cứu.
  - Tập trung vào khách hàng của sản phẩm thẻ ATM hiện nay tại miền Bắc.
  - Các ngân hàng đang cạnh tanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thẻ ATM.
  - Nghiên cứu những yếu tố thuộc môi trường Marketing ảnh hưởng đến hoạt động dinh doanh sản phẩm thẻ ATM.
  4. Phương pháp nghiên cứu.
  - Phương pháp thu thập số liệu và thông tin thứ cấp liên quan đến đề tài.
  - Phương pháp quan sát.
  - Phương pháp nghiên cứu phỏng vấn.
  5. Phạm vi nghiên cứu.
  - Nghiên cứu trên thị trường miền Bắc.
  - Nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh bao gồm các ngân hàng trong khu vực ngân hàng thương mại.
  Nội dung của chuyên đề tốt nghiệp bao gồm 4 chương sau:
  - Chương I. Tổng quan về ngân hàng Đông Á.
  - Chương II. Đặc điểm về thị trường và môi trương marketing của sản phẩm thẻ ATM của ngân hàng Đông Á nói riêng và của các ngân hàng tại Việt Nam nói chung.
  - Chương III. Thực trạng hoạt động Marketing cho sản phẩm thẻ ATM của ngân hàng Đông Á hiện nay.
  - Chương IV. Các giải pháp Marketing – Mix cho sản phẩm thẻ ATM của ngân hàng Đông Á trên thị trường miền Bắc.
  Em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thanh Thuỷ trong thời gian qua đã hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập này. Em xin cảm ơn tập thể cán bộ nhân viên của ngân hàng Đông Á – Hà Đông, đặc biệt là Giám đốc Nguyễn Minh Hoàng cùng với anh Phạm Văn Long (nhân viên phòng Marketing của ngân hàng Đông Á) đã nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ thông tin trong quá trình em thực tập và nghiên cứu tại đây.

  Xem Thêm: Chiến lược marketing – mix cho sản phẩm thẻ atm của ngân hàng đông á trên thị trường miền bắc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược marketing – mix cho sản phẩm thẻ atm của ngân hàng đông á trên thị trường miền bắc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

chien luoc san pham ve the atm cua ngan hang vietcombank

cấu trúc của cây thẻ atm trong marketingchien luoc co so vat chat ve the atm ngan hang vietcombankchien luoc san pham ve the atmchien luoc marketing mix cua ngan hang vietcombanktai lieu san pham the atmchiến lược marketing mix của dịch vụ thẻchien luoc marketing cho san pham the atmchien luoc markrting mix cho san pham the atmmaketing mix cua viettinbank

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status