Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn, mật độ nuôi và thức ăn đến

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn, mật độ nuôi và thức ăn đến

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2012

  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iv
  Danh mục các chữ viết tắt viii
  Danh mục các bảng x
  Danh mục các hình và xii
  Tóm tắt những đóng góp mới của luận án xiii
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1. TỔNG QUAN 4

  1.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA ARTEMIA 4
  1.1.1. Vị trí phân loại và phân bố 4
  1.1.2. Đặc điểm sinh trưởng và vòng đời 5
  1.1.3. Đặc điểm dinh dưỡng 6
  1.1.4. Đặc điểm sinh sản 7
  1.2. GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA SINH KHỐI ARTEMIA 8
  1.2.1. Thành phần sinh hóa của Artemia 8
  1.2.2. Vai trò của Artemia trong nuôi trồng thủy sản 12
  1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG
  ARTEMIA TRONG AO NUÔI 18
  1.3.1. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường trong ao nuôi 18
  1.3.2. Ảnh hưởng của cấu trúc ao nuôi 20
  1.3.3. Ảnh hưởng của các yếu tố hữu sinh trong ao nuôi 24
  1.3.4. Ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật 25
  1.4. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU NUÔI ARTEMIA Ở VIỆT NAM 30
  1.5. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 34
  1.5.1. Vị trí địa lý 34
  1.5.2. Đặc điểm khí hậu thủy văn 35
  1.5.3. Những điểm khác biệt về đặc điểm khí hậu, thủy văn và thổ nhưỡng giữa
  Cam Ranh và Vĩnh Châu 37
  1.6. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU 38

  Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39
  2.1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 39
  2.2. SƠ ĐỒ KHỐI NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 39
  2.3. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 40
  2.3.1. Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn đến năng suất và chất
  lượng Artemia franciscana 40
  2.3.2. Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ nuôi đến năng suất và chất
  lượng Artemia franciscana 41
  2.3.3. Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của loài tảo làm thức ăn đến năng suất
  và chất lượng Artemia franciscana 41
  2.3.4. Thí nghiệm 4: Nghiên cứu ảnh hưởng của loài tảo chiếm ưu thế trong ao nuôi
  đến năng suất và chất lượng Artemia franciscana 42
  2.3.5. Thí nghiệm 5: Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn bổ sung đến năng suất và
  chất lượng Artemia franciscana 43
  2.3.6. Thí nghiệm 6: Thử nghiệm nuôi thu sinh khối Artemia franciscana với các
  kết quả nghiên cứu đạt được 44
  2.3.7. Thí nghiệm 7: Đánh giá chất lượng Artemia franciscana thông qua ương nuôi
  cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) giai đoạn 30-60 ngày tuổi 44
  2.4. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU 46
  2.5. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOÀI, MẬT ĐỘ TẢO VÀ KỸ
  THUẬT NUÔI TẢO 49
  2.6. XỬ LÝ SỐ LIỆU 52

  Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 53
  3.1. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SINH
  KHỐI Artemia franciscana NUÔI TRONG AO ĐẤT 53
  3.1.1. Diễn biến của các yếu tố môi trường ở thí nghiệm 1 53
  3.1.2. Ảnh hưởng của độ mặn đến sinh trưởng của Artemia 54
  3.1.3. Ảnh hưởng của độ mặn đến tỷ lệ sống của Artemia 56
  3.1.4. Ảnh hưởng của độ mặn đến một số chỉ tiêu sinh sản của Artemia 57
  3.1.5. Ảnh hưởng của độ mặn đến thành phần tảo trong ao nuôi 58
  3.1.6. Ảnh hưởng của độ mặn đến năng suất sinh khối Artemia franciscana 66
  3.1.7. Ảnh hưởng của các độ mặn khác nhau đến chất lượng Artemia 68
  3.2. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ NUÔI ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG
  Artemia franciscana 71
  3.2.1. Diễn biến của các yếu tố môi trường ở thí nghiệm 2 71
  3.2.2. Kết quả gây nuôi tảo ở thí nghiệm 2 72
  3.2.3. Ảnh hưởng của mật độ nuôi đến sinh trưởng của Artemia 76
  3.2.4. Ảnh hưởng của mật độ nuôi đến tỷ lệ sống của Artemia 77
  3.2.5. Ảnh hưởng của mật độ nuôi đến một số chỉ tiêu sinh sản của Artemia 78
  3.2.6. Ảnh hưởng của mật độ nuôi đến năng suất sinh khối Artemia franciscana 79
  3.2.7. Ảnh hưởng của mật độ nuôi đến chất lượng Artemia franciscana 80
  3.3. ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG
  Artemia franciscana 82
  3.3.1. Ảnh hưởng của loài tảo làm thức ăn đến sinh trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng
  Artemia 82
  3.3.2. Ảnh hưởng của loài tảo có chất lượng tốt chiếm ưu thế trong ao nuôi đến
  năng suất và chất lượng Artemia franciscana 88
  3.3.3. Ảnh hưởng của loại thức ăn bổ sung đến năng suất và chất lượng Artemia
  franciscana 101
  3.4. THỬ NGHIỆM NUÔI THU SINH KHỐI Artemia franciscana TRONG AO ĐẤT
  THEO CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC 108
  3.4.1. Diễn biến các yếu tố môi trường trong các ao nuôi thử nghiệm 108
  3.4.2. Sinh trưởng về chiều dài (mm) của Artemia 109
  3.4.3. Tỷ lệ sống của Artemia trong các ao nuôi thử nghiệm 110
  3.4.4. Năng suất sinh khối Artemia ở thí nghiệm 6 110
  3.4.5 Chất lượng của Artemia nuôi theo qui trình thử nghiệm 111
  3.4.6. Đánh giá hiệu quả kinh tế 113
  3.5. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG Artemia franciscana QUA ƯƠNG NUÔI CÁ CHIM
  VÂY VÀNG (Trachinotus blochii) GIAI ĐOẠN 30-60 NGÀY TUỔI 115
  3.5.1. Diễn biến các yếu tố môi trong các nghiệm thức thí nghiệm 115
  3.5.2. Hàm lượng protein và lipit ở các loại thức ăn 116
  3.5.3. Ảnh hưởng của các dạng sinh khối Artemia đến sinh trưởng của cá TN 116
  3.5.4. Ảnh hưởng của các dạng sinh khối Artemia đến tỷ lệ sống của cá chim vây
  vàng giai đoạn 30-60 ngày tuổi 119

  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 120
  KẾT LUẬN 120
  KIẾN NGHỊ 121
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 122
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn, mật độ nuôi và thức ăn đến
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn, mật độ nuôi và thức ăn đến sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status