Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Chính sách thuế nhà ở, đất ở tại Việt Nam

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách thuế nhà ở, đất ở tại Việt Nam

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ
  NĂM 2013


  MỤC LỤC
  Trang
  TRANG BÌA PHỤ1
  LỜI CAM ĐOAN2
  MỤC LỤC3
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT6
  DANH MỤC CÁC BẢNG7
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ9
  DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ10
  DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC11
  LỜI MỞ ĐẦU12

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ Ở, ĐẤT Ở26
  1.1. Tổng quan về nhà ở, đất ở và chính sách nhà ở, đất ở26
  1.1.1. Nhà ở, đất ở 26
  1.1.2. Chính sách nhà ở, đất ở 30
  1.2. Chính sách thuế nhà ở, đất ở 33
  1.2.1. Thuế nhà ở, đất ở 33
  1.2.2. Khái niệm chính sách thuế nhà ở, đất ở 41
  1.2.3. Nội dung của chính sách thuế nhà ở, đất ở 45
  1.2.4. Đánh giá chính sách thuế nhà ở, đất ở 56
  1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách thuế nhà ở, đất ở 61
  1.3. Chính sách thuế nhà ở, đất ở tại một số nước, vùng lãnh thổ trên thế giới và bài học cho Việt Nam 67
  1.3.1. Chính sách thuế nhà ở, đất ở tại một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới 67
  1.3.2. Những bài học rút ra cho Việt Nam từ việc nghiên cứu chính sách thuế nhà ở, đất ở của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới 75
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 77

  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ Ở, ĐẤT Ở TẠI VIỆT NAM 79
  2.1. Thực trạng nhà ở, đất ở tại Việt Nam 79
  2.1.1. Thực trạng đất ở tại Việt Nam 79
  2.1.2. Thực trạng nhà ở tại Việt Nam 81
  2.1.3. Đánh giá thực trạng nhà ở, đất ở tại Việt Nam 87
  2.2. Thực trạng chính sách thuế nhà ở, đất ở tại Việt Nam 89
  2.2.1. Thực trạng chính sách thuế đăng ký nhà ở, đất ở 90
  2.2.2. Thực trạng chính sách thuế sử dụng nhà ở, đất ở 93
  2.2.3. Thực trạng công cụ của chính sách thuế nhà ở, đất ở 104
  2.3. Đánh giá chính sách thuế nhà ở, đất ở 110
  2.3.1. Đánh giá chung về chính sách thuế nhà ở, đất ở theo tiêu chí đánh giá chính sách 110
  2.3.2. Thành công của chính sách thuế nhà ở, đất ở và nguyên nhân 117
  2.3.3. Hạn chế của chính sách thuế nhà ở, đất ở và nguyên nhân 120
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 128

  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ NHÀ Ở, ĐẤT Ở TẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 130
  3.1. Bối cảnh trong nước và quốc tế ảnh hưởng tới việc hoàn thiện chính sách thuế nhà ở, đất ở 130
  3.1.1. Những thuận lợi trong việc hoàn thiện chính sách thuế nhà ở, đất ở 130
  3.1.2. Những khó khăn trong việc hoàn thiện chính sách thuế nhà ở, đất ở 131
  3.2. Quan điểm, mục tiêu và yêu cầu hoàn thiện chính sách thuế nhà ở, đất ở tại Việt Nam đến năm 2020 133
  3.2.1. Quan điểm hoàn thiện chính sách thuế nhà ở, đất ở 133
  3.2.2. Mục tiêu hoàn thiện chính sách thuế nhà ở, đất ở 134
  3.2.3. Yêu cầu hoàn thiện chính sách thuế nhà ở, đất ở 135
  3.3. Các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế nhà ở, đất ở 136
  3.3.1. Các giải pháp hoàn thiện quy trình chính sách và quản lý thuế nhà ở, đất ở 137
  3.3.2. Các giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách thuế nhà ở, đất ở 143
  3.4. Các điều kiện để thực hiện thành công các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế nhà ở, đất ở 172
  3.4.1. Hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng và nhà ở 173
  3.4.2. Chuyên nghiệp hóa hoạt động của các đơn vị định giá tài sản 174
  3.4.3. Kiểm soát chặt chẽ các giao dịch bất động sản, sớm xây dựng và công bố chỉ số giá bất động sản 175
  3.4.4. Sự quyết tâm của các cấp, các ngành trong công cuộc cải cách nói chung và cải cách chính sách thuế nói riêng 177
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
  KẾT LUẬN 179
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 181
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 183
  PHỤ LỤC  LỜI MỞ ĐẰƯ
  1. Tính cấp thiết của đề tàỉ nghiên cứu

  Thuế nhà ở, đắt ở là một trong nhừng loại thué xuất hiện sớm nhắt trong hệ thống thuế cùa nhiều nước trên the giới, đặc biệt là ờ nhừim nước có nền kinh té thị trường phát triền và hầu hết các quốc gia đều có xu h- ớng tiếp tục hoàn thiện loại thuế này. Ớ Việt Nam, hiện nay đà có chính sách động viên thuế đối nhà ờ, đắt ở thông qua các sấc thuế như: thuế nhà, đắt (từ ngày 01/01/2012 được thay bằng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp); lệ phí trước bạ. Việc triến khai thực hiện chính sách thuế nhà ờ, đất ờ bước đầu đà phát huy được một số tác dụng tích cực trẻn các khía cạnh tài chính, kinh tế, xà hội, .Tuy nhicn trong những năm gần đây, Việt Nam đà có nhừng bước tiến quan trọng trong phát triền kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, khối lượng tài sản mà nhắt là nhà ờ và đắt ở tronc dân cư vì vậy cũng được cia tăng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, trước nhừng yêu cầu nhiệm vụ mới trong giai đoạn công nehiộp hoá, hiện đại hoá đất nước và xây dựnc nền kinh tế thị trườnc định hướnc xã hội chủ nghĩa, trước xu the mở rộng hội nhập và trước những diễn biến phức tạp, đa dạng về tài sản, thu nhập của dân cư, hệ thống chính sách động viên cho ngân sách nhà nước thông qua các loại thuế đối với nhà ở và đắt ở hiện hành đà bộc lộ nhừng khiếm khuyết trên nhiều mặt, như: giá tính thuế, biếu thuế, thuế suất, việc tuân thủ thuế, ngay cả việc hoạch định, tố chức và kiếm soát việc thực hiện chính sách . Ngoài ra, xu hướng chung của các quốc gia, đặc biệt các quốc gia đang phát triển là hoàn thiện hệ thống chính sách thuế nhà ờ, đắt ờ, lầm rõ sự cần thiết của mồi chính sách thuế, cùng như làm sáng tò quy trình chính sách, cơ sờ đánh thuế, các khả năng và hình thức thuế đánh vào nhà ờ, đắt ở. Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựne và hoàn thiện chính sách thué đối với nhà ở, đất ờ phù hợp với điều kiện kinh tê - xã hội mới, đáp ứnc yêu cầu trọng tâm của công cuộc cải cách thuế và xu hướng phát triển chung của chính sách thuế trên thế giới là điều cần thiết, cho nên, Nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài nghiên cứu luận án của mình là “Chính sánh thuế nhà ở, đắt ở tại Việt Nam

  Xem Thêm: Chính sách thuế nhà ở, đất ở tại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách thuế nhà ở, đất ở tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status