Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Chính sách tạo động lực cho cán bộ công chức cấp xã (Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Nghệ An)

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Chính sách tạo động lực cho cán bộ công chức cấp xã (Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Nghệ An)

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2011

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN ii
  DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẤT vi
  DANH MỤC CÁC MỎ HÌNH, BlỂU ĐÒ VÀ ĐÒ THỊ vii
  MỞ ĐẤU 1

  CHƯƠNG 1: CÁN BỘ, CÓNG CHỨC CẤP XÃ VÀ CHÍNH SÁCH TẠO ĐỘNG Lực CHO CÁN BỘ, CÒNG CHÚC CẤP XÃ 12
  11 Cán bộ. cóng chức cnp Xỉi 12
  11.1 Một số nét khái quát vể cấp xã 12
  112 Cán bộ, coâg chức cấp xà 16
  12 Động lục và cbuíh sncli tạo động lục cho CBCC cáp xn 21
  121 Động lực và các lý thuyết cơ bàn vẻ động lực 21
  122. Đông lực của cáa bô, cóng chức cấp xà 35
  12 .y. Chính sách, tạo đoậg lực cho cán bộ, công chức cấp xã 42
  13 Một só kin lì nghiệm cùn nước ngoẵi trong việc tạo động lục cho
  cán bộ. cóng chúc 56
  13.1 Kinh, nghiệm cùa Nhật Bàa 56
  132 Kinh, nghiệm cùa Hoa Kỳ 60
  13.3 Kinh, nghiệm cùa Truiig Quốc 6?>
  13.4 Một số bài học qua nghiên, cứu Jfliih. aghiệm quốc tế về chính sách tạo
  đoậg lực cho CBCC cấp xã 66

  CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG ĐỘNG Lực VÀ CHÍNH SÁCH TẠO ĐỘNG Lực CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ (NGHIÊN cứu TRÊN ĐỊA BÀN TÍNH NGHỆ AN) 70
  21 Thực trạng động lực cùa CBCC cõp xn 70
  21.1 Tình. hình, sừ dụng thời gian Làm viêc 70
  212. Mức đô nố lực Làm viêc của CBCC 72
  21.3 Mức độ hoàn thành nhiệm vụ cùa CBCC 73
  21.4 Mức độ yện tám làm việc cùa CBCC 74
  22 Thực trạng các chuib+' sách tác động đen đòng lực cùa cáo bộ. cõng
  chúc cap xn 75
  2 21 Thực traạg chính sách tạo động lực 75
  222. Thực traạg các chính sạchduý trì 91
  23 Một só nhận xét. đánh giá bước đàu chuilí sách tạo động lực đoi
  với CBCC cáp xà 100
  2 31 Vé động lực làm việc cùa CBCC cấp xã 100
  2 32. Vé chính sách, đối vói CBCC cấp xã 101

  CHƯƠNG 3: MỘT sò QUAN ĐIEM và GIÁI pháp hoàn thiện CHÍNH SÁCH TẠO ĐỘNG Lực CHO CBCC CẤP XÀ 106
  31 Một só quan diêm trong việc đói mới. hoàn thiện chính sách tạo
  động lực cJio CBCC cáp xà trong thời gian tới 106
  VI .1. Đối mới và hoàn, thiện chính, sách tạo động lực cho CBCC cấp xà trẻa cơ sò xác đinh, rõ vị trí, vai trò cùa CBCC cấp xã; coi CBCC cấp xẵ là
  một bộ phận, cấu thành, trong tống thể đội ngũ CBCC nhà aước 106
  312 Đối mới và hoàn thieậ chính, sách tạo đoậg lực cho CBCC cấp xã cần phái đạt troag tiến. uinh+`. đối mới và hoàn, thiện, các chính, sách cùa Nhà
  nước đối với cán bộ cống chức nhà nước 108
  ãVI .3. Đối mái, hoàn, thiện chính, sách, tạo động lực cho CBCC cấp xà nhàm từng bước xây dựng và phát trièa đội ngũ CBCC cấp xã theo hướng
  chuyên nghiệp hoá 109
  .VI .4. Đối mới và hoàn thieậ chính, sách tạo đoậg lực cho CBCC cấp xã cần phái đâm. bào sự nhất quán và đoẩg bộ trẻn tất cà các mạt, phù hợp với yêu cầu phát triètt Jdiih tế- xã hội cùa đất aước cuãg nliu+ tìmg địa phương trong từng giai đoạn phát triển nhất định. 111
  32 Một só giai pháp hoãn thiên cbuíh Síỉch tạo động lực cho CBCC
  cap xn trong thời giìiíi tới 112
  32.1 Nhóm giài pháp hoàn, thiẹnchính^., sách, bố trí sừ dụng đối với. CBCC cấp xà . 112
  322 Nhóm giài pháp hoạa thiệu chính sách, đánh giá dối voiCBCC+' cấp xã 117
  32 V Nhóm giài pháp vể chính, sách đào tạo và phát triển, đối với CBCC cấp xà .12 5
  324 Nhóm giài pháp hoàa thieậ chính, sách. khen, thường đối với CBCC cấp xẵ 12 7 725* Nhóm glài pháp hoàn thiện chính sách tiéa lương đối với CBCC cấp xà. 129 32.6 Nhóm giải pháp hoàn thieậ các chính, sách cài thiện điéu kiện., mỏi
  trường iàm việc cho CBCC cấp xã 131
  33 Một só đièu kiện thục hiện các giìỉi pháp 137
  ãVV. 1. Hoàn thiện hệ thoág pháp luật vé cán bô cổng chức, đạc biệt là CBCC
  cấp xã 137
  332 TaiIg(. cường các bienphập phòng, chống tham nhũng 138

  KÉT LUẬN 140
  DANH MỤC CÁC CÒNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐÀ CÔNG BÒ 142
  TÀI LIỆU THAM KHÁO 143
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Chính sách tạo động lực cho cán bộ công chức cấp xã (Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Nghệ An)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách tạo động lực cho cán bộ công chức cấp xã (Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Nghệ An) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status