Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đặc điểm địa chất – địa mạo thềm biển ven bờ Bình Lập, Cam Ranh –Khánh Hòa

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đặc điểm địa chất – địa mạo thềm biển ven bờ Bình Lập, Cam Ranh –Khánh Hòa

  LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA CHẤT
  NĂM 2012

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU .ii
  DANH MỤC CÁC BẢNG .iii
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ iv

  MỞ ĐẦU 1
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI . 1
  2. ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA LUẬN VĂN . 2
  3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 3
  4. CƠ SỞ TÀI LIỆU 3
  5. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN 3
  PHẦN CHUNG . 5
  CHƯƠNG 1. ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN-KINH TẾ-XÃ HỘI
  . 6
  1.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH 6
  1.2. HỆ THỐNG THỦY VĂN 7
  1.3. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU . 8
  1.4. KINH TẾ - XÃ HỘI . 9

  CHƯƠNG 2. ĐIỂM LẠI CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN NỘI
  DUNG NGHIÊN CỨU
  13

  CHƯƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHU VỰC CAM RANH – KHÁNH
  HÒA
  18
  3.1. VỊ TRÍ KIẾN TẠO . 18
  3.2. ĐỊA TẦNG . 18
  A. ĐỊA TẦNG . 18
  B. MAGAMA XÂM NHẬP 20
  3.3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 22
  3.3.1. Các tầng chứa nước lỗ hỗng 22
  3.3.2. Các tầng chứa nước khe nứt 23
  PHẦN CHUYÊN ĐỀ . 26


  CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KHỐI LƯỢNG THỰC
  HIỆN .
  27
  4.1. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP, TỔNG HỢP TÀI LIỆU . 27
  4.2. NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC VÀ CẤU TẠO CỦA TRẦM TÍCH 28
  4.2.1. Nghiên cứu kiến trúc trầm tích. 28
  4.2.1.1. Định nghĩa. 28
  4.2.1.2. Kiến trúc của trầm tích vụn cơ học 28
  4.2.2. Nghiên cứu cấu tạo trầm tích 29
  4.2.2.1. Định nghĩa . 29
  4.2.2.2. Các kiểu cấu tạo trong lớp . 29
  4.2.2.3. Cấu tạo mặt lớp 31
  4.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐỘ HẠT . 31

  CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỀM BIỂN VEN BỜ BÌNH LẬP 33
  5.1. VỊ TRÍ VÙNG NGHIÊN CỨU . 33
  5.2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH – ĐỊA MẠO THỀM BIỂN . 36
  5.3. ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN THẠCH HỌC . 41
  5.3.1. Thành phần vật liệu . 41
  5.3.2. Mô tả thạch học đá trầm tích thềm biển . 42
  5.4. ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN HÓA HỌC 61
  5.5. ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO CỦA THỀM BIỂN CAM LẬP VÀ MỐI
  QUAN HỆ VỚI SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA VỊNH CAM RANH 67
  5.5.1. Môi trường trầm tích của khu vực nghiên cứu . 67
  5.5.2. Điều kiện thành tạo của thềm biển Cam Lập và mối quan hệ với
  sự hình thành phát triển của vịnh Cam Ranh 69
  5.5.3. So sánh với đường bờ hiện tại . 73
  KẾT LUẬN 74
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 75

  MỞ ĐẦU
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

  Vịnh Cam Ranh là một trong 3 vịnh lớn trong hệ thống vũng vịnh ven biển
  miền Trung, với mục đích chủ yếu là phục vụ quân sự. Chỉ sau khi Chính phủ Liên
  Bang Nga bàn giao lại cho Việt Nam (2/2002) mới có sự tham gia quản lý của quân
  đội Nhân Dân Việt Nam và chính quyền địa phương thì các tiềm năng kinh tế phục
  vụ nhu cầu phát triển của tỉnh Khánh Hoà nói riêng và cả nước nói chung, thì vịnh
  Cam Ranh đã được đánh thức thật sự.
  Thôn Bình Lập nằm ở phía Đông bán đảo Shop, thuộc vùng bờ phía Nam của
  phần ngoài vịnh Cam Ranh – Khánh Hòa. Cộng đồng dân cư sống tập trung tại khu
  vực thung lũng trước núi và trên đụn cát cổ, cuộc sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt,
  nuôi trồng thủy sản.
  Trong vài năm gần đây, với sự phát triển mạnh các ngành kinh tế (đặc biệt là
  kinh tế du lịch) của tỉnh Khánh Hòa nói chung và Thị xã Cam Ranh nói riêng, sự
  phát triển của Khu Bảo tồn Núi Chúa (tỉnh Ninh Thuận), khu vực Cam Lập đã được
  đầu tư mở đường để phát triển một số ngành kinh tế, trong đó đặc biệt ưu tiên phát
  triển du lịch sinh thái biển và nuôi trồng thuỷ sản. Thôn Bình Lập lâu nay giao
  thương với thị xã Cam Ranh và ngay cả các thôn trong xã bằng đường biển, nay đã
  có đường tỉnh lộ nối vào, có hệ thống điện thuộc mạng lưới điện Quốc gia, lại có
  cảnh quan tự nhiên sơn thuỷ hữu tình, liền kề là phần phía bắc của khu bảo tồn Núi
  Chúa, trong phạm vi thung lũng trước núi là các đụn cát được hình thành vào các
  thời kỳ khác nhau trong quá trình phát triển địa chất khu vực, các bãi cát trắng dài
  hàng chục km, hình thành hệ thống bãi tắm đẹp với địa hình bãi thoải, nước biển
  trong xanh, môi trường tự nhiên còn mang đậm vẻ hoang sơ nguyên thuỷ. Chính các
  điều kiện này là cơ sở để thu hút các nhà đầu tư phát triển ngành kinh tế du lịch tại
  khu vực này.
  Tại một số nơi trong khu vực bãi biển Bình Lập bắt gặp dấu tích của một thềm
  biển cổ, được cấu tạo bởi các thành phần vật liệu khác nhau: trầm tích cát kết, khối
  san hô chết, Trên bề mặt thềm biển này, tại nhiều nơi còn bảo tồn rất tốt những
  di tích hoạt động của các loài sinh vật biển hay những dấu hiệu biểu hiện liên quan
  với quá trình phát triển địa chất trong khu vực
  Nhằm bổ sung tư liệu và góp phần làm sáng tỏ lịch sử phát triển địa chất và
  đặc điểm cổ khí hậu khu vực Nam Trung Bộ nói chung và vịnh Cam Ranh nói
  riêng, từ những kết quả nghiên cứu hiện có (Trịnh Thế Hiếu và cs., 2004; Nguyễn
  Đình Đàn và cs., 2007), được sự góp ý và đồng thuận của giáo viên hướng dẫn, học
  viên chọn khu vực Bình Lập làm vùng nghiên cứu phục vụ cho luận án với tên đề
  tài là: “Đặc điểm địa chất - địa mạo thềm biển ven bờ Bình Lập, Cam Ranh -
  Khánh Hòa”.

  Việc nghiên cứu và xác định các thềm biển cổ ứng với mực nước ổn định
  giữa các thời kỳ biển tiến, biển thoái có một ý nghĩa quan trọng của ngành khoa học
  trái đất nói chung. Việc tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn các quá trình địa chất - địa
  mạo đã xảy ra trong quá khứ, cảnh quan cổ địa lý, nguồn cung cấp vật liệu trầm tích
  biển, tìm kiếm, thăm dò khoáng sản nhằm giúp cho các nhà khoa học xác định được
  lịch sử phát triển của khu vực.
  Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian, nguồn tài liệu, kinh phí cũng như khả
  năng còn hạn chế, học viên xin được phép giới hạn mục tiêu, nhiệm vụ của luận văn
  được trình bày trong các phần dưới đây.

  2. ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA LUẬN VĂN
  * Đối tượng.
  Đối tượng nghiên cứu chính là: Thềm biển tích tụ có tuổi Holocene giữa (Q2
  2) và các trầm tích Đệ Tứ khu vực Bình Lập, Cam Ranh – Khánh Hòa

  Xem Thêm: Đặc điểm địa chất – địa mạo thềm biển ven bờ Bình Lập, Cam Ranh –Khánh Hòa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm địa chất – địa mạo thềm biển ven bờ Bình Lập, Cam Ranh –Khánh Hòa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status