Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Cải thiện chất lượng điều khiển máy phát không đồng bộ nguồn kép dùng trong hệ thống phát điện chạy sức gió bằng phương pháp điều khiển phi tuyến

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cải thiện chất lượng điều khiển máy phát không đồng bộ nguồn kép dùng trong hệ thống phát điện chạy sức gió bằng phương pháp điều khiển phi tuyến

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT
  NĂM 2012


  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các ký hiệu và các chữ viết tắt vii
  Danh mục các bảng biểu xi
  Danh mục các hình vẽ và đồ thị xii

  Mở đầu 1
  Chương 1. Tổng quan 5

  1.1 Khái quát về hệ thống năng lượng gió và đối tượng nghiên cứu 5
  1.2 Các thành phần điều khiển của hệ thống phát điện sức gió sử dụng
  MĐKĐBNK
  1.2.1 Điều khiển turbine 10
  1.2.2 Điều khiển Crowbar hoặc Stator switch 12
  1.2.3 Điều khiển véc tơ 13
  1.3 Cấu trúc điều khiển hệ thống máy phát điện chạy sức gió sử dụng
  MĐKĐBNK13
  1.4 Tổng quan các vấn đề đã được giải quyết, các vấn đề tồn tại và
  phương pháp điều khiển15
  1.4.1 Các vấn đề đã được giải quyết 15
  1.4.2 Các vấn đề còn tồn tại 15
  1.4.3 Giải pháp điều khiển 16

  Chương 2. Phương pháp điều khiển tựa theo thụ động 17
  2.1 Nguyên lý điều khiển tựa theo thụ động 17
  2.2 Hệ Euler - Lagrange 18
  2.3 Phương trình Euler-Lagrange 19
  2.4 Các đặc tính của hệ EL 21
  2.4.1 Đặc điểm thụ động của hệ EL 21
  2.4.2 Khả năng phân tích hệ EL thành các hệ thụ động con 23
  2.4.3 Đặc điểm bảo toàn hệ EL khi nối các hệ con với nhau 25
  2.4.4 Đặc điểm thụ động của hệ kín 26
  2.4.5 Một số giả thiết và định nghĩa khác 27
  2.5 Đặc tính ổn định của hệ EL 28
  2.5.1 Hệ suy giảm toàn phần 28
  2.5.2 Hệ suy giảm riêng 29
  2.6 Kết luận chương 2 29

  Chương 3. Mô hình hệ thống điều khiển máy phát điện sức gió 30
  3.1 Mô hình toán học phía máy phát và phía lưới 30
  3.1.1 Biểu diễn vectơ không gian các đại lượng 3 pha 30
  3.1.2 Mô hình trạng thái liên tục phía máy phát 31
  3.1.3 Các biến điều khiển công suất tác dụng và phản kháng phía
  máy phát
  36
  3.1.4 Mô hình trạng thái liên tục phía lưới 38
  3.1.5 Mô hình gián đoạn phía lưới 41
  3.1.6 Các biến điều khiển phía lưới 41
  3.2 Khả năng ứng dụng phương pháp passivity - based cho máy phát
  không đồng bộ 3 pha nguồn kép
  3.2.1 Phương trình EL của động học máy phát 44
  3.2.2 Đặc điểm thụ động của máy phát 46
  3.3 Kết luận chương 3 47

  Chương 4. Cấu trúc điều khiển hệ thống máy phát điện sức gió theo
  phương pháp passivity - based


  4.1 Xây dựng cấu trúc điều khiển phía máy phát 49
  4.2 Tổng hợp bộ điều chỉnh dòng rotor tựa theo hệ thụ động EL 55
  4.2.1 Tổng hợp bộ điều chỉnh thành phần ird 55
  4.2.2 Tổng hợp bộ điều chỉnh thành phần irq 56
  4.3 Tổng hợp bộ điều chỉnh dòng rotor kết hợp tựa theo hệ thụ động EL
  và Hamilton để khử sai lệch tĩnh

  4.3.1 Hệ Hamilton 58
  4.3.2 Tổng hợp bộ điều chỉnh dòng rotor kết hợp 59
  4.4 Khắc phục ảnh hưởng vùng giới hạn điện áp và bộ xử lý tín hiệu số
  đến chất lượng điều khiển
  63
  4.4.1 Khắc phục vùng giới hạn điện áp 63
  4.4.2 Khắc phục hiện tượng trễ trong bộ xử lý tín hiệu số 66
  4.5 Tổng hợp bộ điều chỉnh dòng có kể đến các yếu tố ảnh hưởng 66
  4.6 So sánh bộ điều khiển PBC với bộ điều khiển tuyến tính 68
  4.7 Các bộ điều chỉnh số cho các mạch vòng điều khiển ngoài 69
  4.8 Tính toán giá trị thực và giá trị đặt 70
  4.9 Hoà đồng bộ máy phát lên lưới 71
  4.10 Giải pháp điều khiển khi lỗi lưới 74
  4.11 Tổng hợp bộ điều chỉnh dòng phía lưới 77
  4.12 Kết luận chương 4 78

  Chương 5. Kết quả mô phỏng 80
  5.1 Kết quả mô phỏng Offline 80
  5.1.1 Sơ đồ mô phỏng hệ thống máy phát điện sức gió 80
  5.1.2 Chất lượng của hệ thống điều khiển 83
  5.1.3 So sánh tính bền vững của hệ thống giữa hai phương pháp 90
  điều khiển PBC và điều khiển tuyến tính
  5.2 Kết quả mô phỏng thời gian thực (Hardware - in - the - loop) 93
  5.2.1 Giới thiệu về Board điều khiển R&D DS1104 của hãng
  dSPACE
  5.2.2 Thiết lập mô trường làm việc mô phỏng thời gian thực 93
  5.2.3 Xây dựng cấu trúc mô phỏng thời gian thực 94
  5.2.4 Tổng hợp các kết quả mô phỏng 96
  5.3 Kết luận chương 5 100
  Kết luận và kiến nghị 101
  Danh mục các công trình đã công bố của luận án 103
  Tài liệu tham khảo 104


  MỞ ĐẦU
  Tính cấp thiết của đề tài

  Hiện nay nhu cầu phát điện chạy sức gió ở Việt Nam ngày càng trở nên có
  tính thực tiễn cao, bởi nguồn tài nguyên than phục vụ cho các nhà máy nhiệt điện
  ngày càng cạn kiệt, thuỷ điện cũng gần khai thác hết công suất của nguồn nước trên
  các con sông Việt Nam. Ngoài ra nguồn năng lượng mặt trời vẫn đang ở giai đoạn
  nghiên cứu và mới chỉ dừng lại ở công suất nhỏ, trong khi đó sức gió ở Việt Nam
  chưa được khai thác nhiều.
  Trong tương lai gần hệ thống lưới điện sẽ xuất hiện các chủ lưới (các công ty
  tư nhân, liên doanh trong và ngoài nước) tham gia cung cấp điện năng cho toàn hệ
  thống. Vì vậy, việc bám lưới khi xảy các sự cố thông thường là một đòi hỏi cấp thiết
  cho hệ thống máy phát điện chạy bằng sức gió.
  Các phương pháp điều khiển tuyến tính chưa giải quyết được một cách triệt
  để ở chế độ vận hành phi tuyến với các yêu cầu chất lượng, bám lưới của máy phát
  điện chạy sức gió.
  Máy điện không đồng bộ 3 pha nguồn kép được ứng dụng làm máy phát
  trong các hệ thống phát điện chạy sức gió, nhờ khả năng điều khiển dòng năng
  lượng gián tiếp từ phía rotor thay vì trực tiếp trên stator. Khi đó thiết bị điều khiển
  đặt ở phía rotor chỉ cần thiết kế bằng 1/3 công suất toàn bộ máy điện, cho phép hạ
  giá thành chỉ còn 1/3 so với các loại máy điện khác. Điều này rất hấp dẫn về mặt
  kinh tế, nhất là khi công suất các máy ngày càng tăng, mặc dù về mặt phương pháp
  điều khiển có phần phức tạp. Trên thế giới có khá nhiều công trình nghiên cứu song
  chủ yếu theo các phương pháp điều khiển kinh điển. Ở nước ta, hiện nay chỉ có ở
  Trung tâm Công nghệ cao - ĐHBK Hà Nội đã có những công trình nghiên cứu về
  hướng này từ khá lâu. Vì vậy, việc thực hiện việc nghiên cứu tại đây sẽ đảm bảo
  cho sự thành công của luận án.
  Việc tổng hợp các thuật toán điều khiển phi tuyến hứa hẹn cải thiện chất
  lượng điều khiển máy phát để phát triển và khai thác triệt để nguồn năng lượng sạch
  (sức gió) ở Việt Nam. Chính vì vậy tác giả chọn đề tài "Cải thiện chất lượng điều
  khiển máy phát không đồng bộ nguồn kép dùng trong hệ thống phát điện chạy sức
  gió bằng phương pháp điều khiển phi tuyến" trong luận án, tác giả đi nghiên cứu
  thuật toán điều khiển phi tuyến tựa theo thụ động (Passivity - Based) để giải quyết
  các vấn đề trên.
  Mục đích nghiên cứu
  Tổng hợp bộ điều chỉnh dòng rotor máy phát không đồng bộ 3 pha nguồn
  kép (MPKĐBNK) trong hệ thống máy phát điện sức gió bằng phương pháp điều
  khiển phi tuyến tựa theo thụ động (passivity - based), để cải thiện chất lượng điều
  khiển hệ thống so với phương pháp điều khiển véc tơ dòng tuyến tính.
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Máy điện không đồng bộ nguồn kép: Thực chất là máy điện không đồng bộ
  ba pha có rotor dây quấn (MĐKĐBNK). Hiện tại MĐKĐBNK ít được sử dụng với
  vai trò động cơ trong các hệ truyền động. Nhưng ý nghĩa của MĐKĐBNK trong vai
  trò máy phát chạy sức gió ngày càng tăng.
  - Đối tượng nghiên cứu của luận án là hệ thống máy phát điện sức gió sử
  dụng MĐKĐBNK. Đây là loại máy điện hứa hẹn hiệu quả kinh tế cao nhất trong
  các hệ thống như vậy.
  - Phạm vi nghiên cứu của luận án hạn chế trong việc khảo sát đặc điểm thụ
  động của MĐKĐBNK để từ đó tổng hợp cấu trúc điều khiển tựa theo thụ động
  (Passivity - based Controll, PBC) điều khiển véc tơ dòng rotor, thích hợp với chế độ
  vận hành phi tuyến hơn so với cấu trúc điều khiển tuyến tính kinh điển.

  Xem Thêm: Cải thiện chất lượng điều khiển máy phát không đồng bộ nguồn kép dùng trong hệ thống phát điện chạy sức gió bằng phương pháp điều khiển phi tuyến
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cải thiện chất lượng điều khiển máy phát không đồng bộ nguồn kép dùng trong hệ thống phát điện chạy sức gió bằng phương pháp điều khiển phi tuyến sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status