Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu vai trò của E. coli, Salmonella, Clostridium perfringens gây tiêu chảy ở lợn tại 3 tỉnh miền núi phía bắc và biện pháp phòng trị

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu vai trò của E. coli, Salmonella, Clostridium perfringens gây tiêu chảy ở lợn tại 3 tỉnh miền núi phía bắc và biện pháp phòng trị

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP
  NĂM 2012  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1.TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  . 4
  1.1. Một số nguyên nhân và hiểu biết chung về hội chứng tiêu chảy ở lợn 4
  1.1.1. Rối loạn tiêu hóa do môi trường ngoại cảnh bất lợi 4
  1.1.2. Rối loạn tiêu hoá do thức ăn, nước uống không đảm bảo . 5
  1.1.3. Một số vi sinh vật gây tiêu chảy gia súc . 5
  1.2. Vai trò của một số vi khuẩn trong hội chứng tiêu chảy ở lợn 7
  1.2.1. Vi khuẩn Escherichia coli (E. coli) . 7
  1.2.2. Vi khuẩn Salmonella spp. trong hội chứng tiêu chảy ở lợn 20
  1.2.3. Vai trò của vi khuẩn đường ruột Clostridium Perfringens (Cl. Perfringens)
  trong trong hội chứng tiêu chảy ở gia súc 28
  1.3. Biện pháp phòng trị hội chứng tiêu chảy ở lợn con do vi khuẩn gây ra 32
  1.3.1. Biện pháp phòng . 32
  1.3.2. Điều trị tiêu chảy ở lợn . 35

  Chương 2. NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU .
  . 36
  2.1. Nội dung nghiên cứu 36
  2.1.1. Nghiên cứu tình hình tiêu chảy ở lợn con tại 3 tỉnh miền núi phía
  Bắc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. 36
  2.1.2. Phân lập, xác định 3 loại vi khuẩn là E. coli, Salmonella spp. và
  Cl. perfringens ở lợn con bình thường và bị tiêu chảy. 36
  2.1.3. Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của các chủng vi khuẩn phân
  lập được. 36
  2.1.4. Nghiên cứu một số biện pháp phòng và trị hội chứng tiêu chảy ở lợn . 36
  2.2. Nguyên liệu dùng trong nghiên cứu . 36
  2.2.1. Đối tượng nghiên cứu 36
  2.2.3. Địa điểm nghiên cứu . 37
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 37
  v
  2.3.1. Phương pháp điều tra 37
  2.3.2. Phương pháp lấy mẫu và phân lập vi khuẩn . 38
  2.3.3. Nghiên cứu đặc tính sinh vật học của vi khuẩn 38
  2.3.4. Phương pháp xác định type kháng nguyên của vi khuẩn phân lập được 39
  2.3.5. Phương pháp xác định các yếu tố gây bệnh của vi khuẩn phân lập được 43
  2.3.6. Phương pháp xác định khả năng mẫn cảm kháng sinh của các chủng
  vi khuẩn phân lập được . 47
  2.5. Phương pháp chế tạo autovacxin vô hoạt có bổ trợ keo phèn . 48
  2.6. Phương pháp xử lý số liệu 49

  Chương 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 51
  3.1. Kết quả điều tra lợn con dưới hai tháng tuổi mắc tiêu chảy tại các tỉnh
  nghiên cứu . 52
  3.1.1. Kết quả điều tra tỷ lệ lợn con bị tiêu chảy và chết ở các lứa tuổi . 53
  3.2. Kết quả xác định số lượng vi khuẩn đường ruột ở lợn con 56
  3.2.1. Kết quả xác định số lượng vi khuẩn hiếu khí, Salmonella spp và
  E. coli ở lợn con . 55
  3.2.2. Kết quả xác định số lượng vi khuẩn yếm khí và Cl. perfringens ở
  lợn con 59
  3.3. Kết quả phân lập vi khuẩn E. coli, Salmonella spp. và Cl. perfringens
  ở lợn con . 63
  3.4. Kết quả xác định một số đặc tính sinh hoá của các chủng vi khuẩn phân
  lập được ở lợn con tiêu chảy . 67
  3.4.1. Kết quả xác định một số đặc tính sinh hóa của các chủng vi khuẩn
  E. coli 67
  3.4.2. Kết quả xác định một số đặc tính sinh hóa của các chủng vi khuẩn
  Salmonella spp 68
  3.4.3. Kết quả xác định một số đặc tính sinh hóa của các chủng vi khuẩn
  Cl. perfringens . 70
  3.5. Kết quả xác định type của các chủng vi khuẩn E. coli, Salmonella spp
  và Cl. perfringens phân lập được ở lợn con tiêu chảy 71
  3.5.1. Kết quả xác định type của các chủng vi khuẩn E. coli . 71
  3.5.2. Kết quả xác định type của các chủng vi khuẩn Salmonella spp . 72
  3.5.3. Kết quả xác định type của các chủng vi khuẩn Cl. perfringens 75
  3.6. Kết quả xác định khả năng dung huyết của các chủng E. coli phân lập
  được ở lợn con tiêu chảy . 77
  3.7. Kết quả xác định kháng nguyên bám dính của E. coli và Salmonella
  spp phân lập được từ lợn con tiêu chảy 78
  3.8. Kết quả xác định độc lực và độc tố của các chủng vi khuẩn phân lập
  được ở lợn con tiêu chảy . 80
  3.8.1. Kết quả xác định các yếu tố gây bệnh của các chủng vi khuẩn E. coli
  phân lập được 82
  3.8.2. Kết quả xác định độc lực của vi khuẩn Salmonella spp phân lập
  được ở lợn con tiêu chảy . 87
  3.8.3. Kết quả xác định độc lực của vi khuẩn Cl. perfringens phân lập được
  ở lợn con tiêu chảy 91
  3.9. Kết quả xác định khả năng mẫn cảm với kháng sinh của các chủng vi
  khuẩn phân lập được . 93
  3.9.1. Kết quả xác định khả năng mẫn cảm với kháng sinh của các chủng vi
  khuẩn E. coli phân lập được . 95
  3.9.2. Kết quả xác định khả năng mẫn cảm với kháng sinh của các chủng vi
  khuẩn Salmonella spp. phân lập được 97
  3.9.3. Kết quả xác định khả năng mẫn cảm với kháng sinh của các chủng vi
  khuẩn Cl. perfringens phân lập được 99
  3.10. Kết quả phòng và điều trị hội chứng tiêu chảy ở lợn con 98
  3.10.1. Kết quả đánh giá bước đầu về chế tạo thử nghiệm autovacxin đa giá 100
  3.10.2. Kết quả kiểm tra an toàn và hiệu lực của autovacxin trên động vật
  thí nghiệm . 102
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 116
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC  MỞ ĐẦU
  Trong những năm qua, nghề chăn nuôi lợn ở nước ta phát triển mạnh, tăng
  nhanh số lượng và được cải tiến nhiều về chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày
  càng cao của tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển
  chăn nuôi, tình hình dịch bệnh cũng diễn biến hết sức phức tạp, một số dịch bệnh
  nguy hiểm như bệnh tai xanh, lở mồm long móng hàng năm làm chết nhiều
  lợn và gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi. Ngoài ra, một trong những
  bệnh thường gặp phổ biến ở lợn là hội chứng tiêu chảy cũng gây thiệt hại lớn về
  kinh tế do tỷ lệ mắc và chết cao, tốn kém thuốc điều trị. Đánh giá sự thiệt hại do
  tiêu chảy gây ra trong chăn nuôi, Lê Minh Chí (1995) [4], cho thấy có tới 70-
  80% sự tổn thất về số lượng của gia súc là ở thời kỳ bú sữa, trong đó 80-90% là
  do hậu quả của tiêu chảy gây ra. Theo Đào Trọng Đạt và cs (1996) [9], lợn con
  mắc tiêu chảy sau khi khỏi thường bị còi cọc, chậm lớn, sinh trưởng chậm từ 26-
  40%, tiêu tốn thức ăn cao, giảm sức đề kháng nên dễ mắc các bệnh kế phát, hiệu
  quả chăn nuôi thấp.
  Hội chứng tiêu chảy ở lợn con do nhiều nguyên nhân gây nên, có nguyên
  nhân là nguyên phát hoặc nguyên nhân là thứ phát kết hợp với yếu tố bất lợi của
  ngoại cảnh tác động như sự thay đổi đột ngột của điều kiện thời tiết, khí hậu; sai
  sót trong chăm sóc, quản lý; môi trường vệ sinh kém . tạo điều kiện thuận lợi
  cho nhiều loài vi sinh vật phát triển, trong đó có các vi sinh vật gây bệnh. Những
  yếu tố trên đã tác động lên cơ thể lợn con, làm giảm sức đề kháng và phát sinh
  nhiều bệnh trong đó có hội chứng tiêu chảy. Các tác giả trong và ngoài nước khi
  nghiên cứu về vấn đề này đã cho thấy một số vi khuẩn đường ruột như E. coli,
  Salmonella spp., Cl. perfringens có vai trò quan trọng trong quá trình gây rối
  loạn tiêu hóa ở lợn con.
  Một số tác giả trong nước như Đỗ Trung Cứ (2004) [5]; Lê Văn Dương
  (2010) [8]; Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2011) [25]; . đã nghiên cứu hội chứng tiêu chảy
  ở lợn và biện pháp phòng trị. Các tác giả trên đã nghiên cứu nguyên nhân do vi
  khuẩn như Salmonella, E. coli hoặc Cl. perfringens gây ra và cho thấy những tác
  hại do tiêu chảy gây ra đối với lợn là rất lớn. Tuy nhiên, việc nghiên cứu sự xuất
  hiện đồng thời của ba loại vi khuẩn là E. coli, Salmonella spp., Cl. perfringens
  và vai trò gây bệnh của chúng trong hội chứng tiêu chảy ở lợn con và xây dựng
  biện pháp phòng trị thích hợp là một vấn đề cấp thiết thì chưa được nghiên cứu
  một cách đầy đủ, toàn diện và hệ thống. Vì vậy, chúng tôi tiến hành triển khai đề
  tài: "Nghiên cứu vai trò của E.coli, Salmonella và Clostridium perfringens gây
  tiêu chảy ở lợn tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc và biện pháp phòng trị”
  nhằm có
  những hiểu biết sâu hơn và giảm thiểu thiệt hại do tiêu chảy gây ra cho lợn con
  tại một số tỉnh phía Bắc, góp phần tăng thu nhập cho người chăn nuôi.
  * Mục tiêu của đề tài:
  - Xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn E. coli, Salmonella và Cl.
  perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn con, tuyển chọn các chủng vi khuẩn
  đủ điều kiện để chế tạo chế phẩm phòng bệnh.
  - Xây dựng và đề xuất một số biện pháp phòng trị tiêu chảy ở lợn con đạt
  hiệu quả cao.

  Xem Thêm: Nghiên cứu vai trò của E. coli, Salmonella, Clostridium perfringens gây tiêu chảy ở lợn tại 3 tỉnh miền núi phía bắc và biện pháp phòng trị
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu vai trò của E. coli, Salmonella, Clostridium perfringens gây tiêu chảy ở lợn tại 3 tỉnh miền núi phía bắc và biện pháp phòng trị sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status