Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các công trình khoa học đã được công bố có liên quan đến Luận án tiến sỹ Toán học (Nghiên cứu sinh Bùi Tiến Dũng)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các công trình khoa học đã được công bố có liên quan đến Luận án tiến sỹ Toán học (Nghiên cứu sinh Bùi Tiến Dũng)

  Đề tài: Các công trình khoa học đã được công bố có liên quan đến Luận án tiến sỹ Toán học (Nghiên cứu sinh Bùi Tiến Dũng)
  LỜI CAM ĐOAN
  
  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các kết quả và số liệu trong
  luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ một công trình nào khác.
  Tác giả luận án Lời cảm ơn
     
  Con xin ghi tạc công ơn sinh thành và dưỡng dục của Cha mẹ để con khôn lớn nên người.
  Tôi xin ghi ơn tất cả Quý Thầy, Cô đã dạy cho tôi từ thuở ấu thơ cho đến ngày tôi được thành đạt
  hôm nay.
  Kính gửi đến TS. Nguyễn Thành Long, Khoa Toán – Tin của Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên
  Thành phố Hồ Chí Minh, cùng PGS. TS. Nguyễn Hội Nghĩa, Ban Sau Đại Học của Đại Học Quốc Gia
  Thành phố Hồ Chí Minh, lòng biết ơn và tất cả những tình cảm tốt đẹp nhất vì sự tận tụy dạy dỗ của Quý
  Thầy đã dành cho tôi, kể cả những nghiêm khắc cần thiết của Quý Thầy trong việc hướng dẫn cho tôi học
  tập và nghiên cứu khoa học, nhằm giúp tôi được nên người.
  Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến Quý Thầy phản biện độc lập luận án, Quý Thầy trong Hội
  đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Bộ môn, Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Nhà nước, đã đóng góp
  nhiều ý kiến quý báu, giúp cho tôi hoàn thành tốt đẹp luận án này.
  Chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô cùng các Chuyên viên ở Vụ Đại học và Sau Đại học của Bộ
  Giáo Dục và Đào Tạo, và ở Phòng Sau Đại học của Truờng Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  đã tận tình giúp cho tôi hoàn tất các thủ tục học tập và bảo vệ luận án tiến sỹ.
  Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí
  Minh cùng Qúy Thầy, Cô đồng nghiệp thuộc Khoa Khoa học Cơ Bản đã độâng viên và tạo nhiều điều kiện
  thuận lợi cho tôi hoàn tất việc học tập, nghiên cứu khoa học. Đặc biệt xin được cảm ơn Thạc sỹ Ninh
  Quang Thăng, Khoa Trưởng Khoa Khoa Học Cơ Bản của Trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí
  Minh, người lãnh đạo, người anh, và là đồng nghiệp đã luôn sát cánh bên tôi, giúp đỡ rất nhiều cho tôi
  trong sự nghiệp giảng dạy, quản lý tổ chức để cho tôi tập trung hoàn thành được luận án tiến sỹ này.
  Sau cùng, tôi xin gửi tất cả những tình cảm yêu thương và lòng biết ơn đối với gia đình, nơi đã gửi
  gắm ở tôi niềm tin, nơi cho tôi những an lành và sức mạnh, nhờ đó tôi có thể vượt qua khó khăn, trở ngại
  để học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án tiến sỹ của mình.
  Bùi Tiến Dũng
  PHẦN MỞ ĐẦU
  Trong các ngành Khoa học ứng dụng như Vật lý, Hóa học, Cơ học, Kỹ thuật, . thường xuất
  hiện các bài toán biên phi tuyến rất phong phú và đa dạng. Đây chính là nguồn đề tài không bao
  giờ cạn mà rất nhiều các nhà toán học từ trước đến nay quan tâm nghiên cứu. Hiện nay, với những
  thành tựu của Toán học hiện đại, nhiều công cụ sâu sắc dựa vào nền tảng của Giải tích hàm đã
  xâm nhập vào từng bài toán biên phi tuyến cụ thể ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, nhìn một cách
  tổng quát, chúng ta vẫn chưa có một phương pháp toán học chung để giải quyết cho mọi bài toán
  biên phi tuyến. Do đó còn rất nhiều các bài toán biên phi tuyến vẫn chưa giải hoặc giải được một
  phần tương ứng với số hạng phi tuyến cụ thể nào đó.
  Trong luận án này chúng tôi sẽ khảo sát một số bài toán biên có liên quan đến nhiều vấn đề
  trong các ngành Khoa học ứng dụng. Chẳng hạn các phương trình sóng phi tuyến liên kết với các
  loại điều kiện biên khác nhau xuất hiện trong các bài toán mô tả dao động của một vật đàn hồi (
  một dây hoặc một thanh đàn hồi) với các ràng buộc phi tuyến ở bề mặt và tại biên, hoặc mô tả sự
  va chạm của một vật rắn với một thanh đàn nhớt tuyến tính trên một nền cứng hoặc một nền đàn
  nhớt với các ràng buộc đàn hồi phi tuyến ở bề mặt, các ràng buộc liên hệ với lực cản ma sát nhớt.
  Công cụ để khảo sát các bài toán biên trên được chúng tôi sử dụng và trình bày trong luận án là
  các phương pháp của Giải tích hàm phi tuyến như: phương pháp Galerkin, phương pháp compact và
  đơn điệu, phương pháp xấp xỉ tuyến tính liên hệ với các định lý về điểm bất động, phương pháp
  tiệm cận .
  Ngoài phần tổng quan ở chương mở đầu, kết quả chính của luận án sẽ được trình bày trong
  hai chương sau:
  Chương 1: Trong chương này, chúng tôi quan tâm đến một dạng phương trình sóng phi
  tuyến có chứa toán tử Kirchhoff
  ,( ) ( ,, , , , ), 1,0( ), 0 ,
  2 2
  utt  B t u uxx  f x t u u ut u x    t  T (0.1)
  liên kết với điều kiện biên hỗn hợp không thuần nhất
  ,0( ) ,0( ) ( ), ,1( ) (t),
  0 0 1
  u t h u t g t u t g
  x    (0.2)
  và điều kiện đầu
  ( ),
  ~
  ( ), ( )0,
  ~
  ( )0,
  0 1
  u x u x u x u x  t  (0.3) trong đó
  0 1 0 1
  , ,
  ~
  ,
  ~
  B , f , u u g g là các hàm cho trước sẽ được giả thiết ở phần sau và 0 h
  0  là hằng số
  cho trước. Trong phương trình (0.1) các số hạng phi tuyến
  ,( )
  2
  B t u và ( ,, , , , )
  2
  f x t u u ut u phụ thuộc vào tích phân
  ( ) ( , ) .
  1
  2
  2
  
    

   
  N
  i i
  x t dx
  x
  u
  u t (0.4)
  Phương trình (0.1) được tổng quát hóa từ phương trình mô tả dao động của một dây đàn hồi
  (Kirchhoff [16]):
   ( , ) , 0 0 , ,
  y
  u
  2
  0
  2
  0
  y t dy u x L t T
  L
  E
  hu P xx
  L
  tt    


   

  (0.5)
  ơÛ đây u là độ võng,  là khối lượng riêng, h là thiết diện, L là chiều dài sợi dây ở trạng thái ban
  đầu, E là môđun Young và P0
  là lực căng lúc ban đầu. Tuy nhiên, trong nhiều tài liệu sau này (
  xem [13, 15, 23, 24, 30, 39]) vẫn gọi phương trình thuộc dạng (0.5) là phương trình sóng chứa toán
  tử Carrier hoặc ghép tên chung và gọi là phương trình sóng chứa toán tử Kirchhoff-Carrier. Thật ra
  giữa hai bài báo gốc của Kirchhoff (1876)[16] và của Carrier (1945)[7] có sự khác biệt, bởi vì
  chúng tôi tìm thấy trong [7] của Carrier đã công bố năm 1945 thì phương trình không phải thuộc
  dạng (0.5), mà lại là
  ( , ) , 0 0 , ,
  0
  2
  u P0 P1
  u y t dy u
  xx
  x L t T
  L
  tt    
   

  (0.6)
  trong đó
  0 1 P , P là các hằng số dương.
  Trong một số trường hợp riêng của B và f, bài toán Cauchy hay hỗn hợp cho phương trình
  (0.1) đã được nghiên cứu bởi nhiều tác giả như Ebihara, Medeiros và Miranda[13]; Pohozaev[34];
  Frota[14]; Larkin[18]; Santos[36], Tucsnak[38]; Santos-Fereira-Saposo[37]; Yamada[39]. Trong
  hai công trình gần đây (xem [31, 32]), các tác giả Medeiros, Limaco, Menezes đã cho một tổng
  quan các kết quả về khía cạnh toán học có liên quan đến mô hình Kirchhoff-Carrier.
  Trong [14], Frotta chú ý nghiên cứu phương trình sóng cho miền n-chiều
  n
    IR
  ( , ) ( , ), , 0 ,
  2
  utt  B x u u  f x t x   t  T (0.7)
  liên kết với điều kiện biên Dirichlet thuần nhất và điều kiện đầu.
  Thay vì xét (0.7), Larkin[18] nghiên cứu phương trình sóng ( ,, ( ) ) ( ,, ) ( , ), 0 , ,
  2
  utt  B x t u t u  g x t ut  f x t x   t  T (0.8)
  liên kết với điều kiện biên Dirichlet thuần nhất và điều kiện đầu, với


  ( )  ( , ) .
  2 2
  u t u x t dx
  Trong [37], các tác giả Santos-Ferreira-Pereira-Raposo nghiên cứu bài toán với phương trình
  sóng
  ( ) ( ) ,0 1,0( ), 0 ,
  2
  utt  B u u  ut  f u  x    t  T (0.9)
  liên kết với điều kiện biên hỗn hợp phi tuyến và điều kiện đầu.
  Trong [38], Tucsnak nghiên cứu bài toán
  ( , ) 0, 0 , 1 ,0
  1
  0
  2
     


   

  y t dy u x t
  y
  u
  utt a b xx
  (0.10)
  u ,0( t)  ,0 u ,1( t)   u ,1( t)  ,0 t  ,0
  x  t
  (0.11)
  ( ),
  ~
  ( ), ( )0,
  ~
  ( )0,
  0 1
  u x u x u x u x  t  (0.12)
  trong đó a  ,0 b  ,0   0 là các hằng số cho trước. Trong trường hợp này, bài toán (0.10) - (0.12)
  mô tả sự kéo giãn sợi dây.
  Trong [30] Medeiros đã khảo sát bài toán )1.0( - )3.0( với ( ) ,
  2
  f  f u  bu
  ở đây b là một hằng số dương cho trước,  là một tập mở bị chận của .
  3
  IR Trong [15], Hosoya và
  Yamada đã xét bài toán với f f (u) u u,

     trong đó  > 0 ,   0 là các hằng số cho trước.
  Trong [8] Dmitriyeva đã nghiên cứu bài toán
  . ( , ), ( , ) (0, ),
  2
  2
  utt    u  u u   ut  F x t x t  T (0.13)


  2
  1
  2
  2
  ,0 0
  i
  i
  i
  v
  x
  u
  u trên , (0.14)
  ( ),
  ~
  ( ), ( )0,
  ~
  ( )0,
  0 1
  u x u x u x u x  t  (0.15)
  trong đó,   ,0(  ) ,0(  ), vectơ ( , )
  1 2
  v  v v là pháp tuyến đơn vị trên biên  hướng ra ngoài,
  ,6/
  2 2
     h với h, là các hằng số dương. Trong trường hợp này, bài toán (0.13)-(0.15) mô tả dao
  động phi tuyến của một bản hình vuông có tải trọng tĩnh.
  Trong [26], N.T Long và các tác giả đã nghiên cứu sự tồn tại và duy nhất nghiệm của bài
  toán . ( ) ( , ), ( , ) ,0( ),
  2 2 1
  utt   u  B u u  ut ut  F x t x t  T
  
    (0.16)
  ,0  0  v
  u
  u trên  , (0.17)
  ( ),
  ~
  ( ), ( )0,
  ~
  ( )0,
  0 1
  u x u x u x u x  t  (0.18)
  trong đó  > ,0  > ,0 0 <  < 1 là các hằng số cho trước và  là một tập mở bị chận của .
  n
  IR
  Bằng cách tổng quát kết quả của [8, 26], các tác giả N.T Long và T.M. Thuyết [27] đã xét
  bài toán
  . ( ) ( , ) ( , ), ( , ) ,0( ),
  2
  2
  utt    u  B u u  f u ut  F x t x t  T (0.19)
  ,0  0  v
  u
  u trên  , (0.20)
  ( ).
  ~
  ( ), ( )0,
  ~
  ( )0,
  0 1
  u x u x u x u x  t  (0.21)
  Trong [9], Alain Phạm đã nghiên cứu sự tồn tại và dáng điệu tiệm cận khi   0 của
  nghiệm yếu của bài toán )1.0( - )3.0( với B  1 liên kết với điều kiện biên thuần nhất Dirichlet
  u ,0( t)  u ,1( t)  ,0 (0.22)
  ở đây số hạng phi tuyến có dạng ,( ).
  1
  f   f t u Sau đó, trong [10] Alain P.N. Định và N.T. Long đã
  xét bài toán )1.0( - )3.0( với B  1 và số hạng phi tuyến có dạng
  ,( , )
  1 t
  f   f t u u (0.23)
  Trong [21] N.T. Long và T.N. Diễm đã khảo sát phương trình sóng phi tuyến
  ( ,, , , ) ( ,, , , ), 1,0( ), 0 , u
  tt  u
  xx  f x t u u
  x
  u
  t   f
  1
  x t u u
  x
  u
  t
  x   t  T 0.24)
  liên kết với điều kiện đầu (0.3) và điều kiện biên hỗn hợp thuần nhất
  ,0( ) ,0( ) ,1( ) ,0( ) 0, u
  x
  t  h
  0
  u t  u
  x
  t  h
  1
  u t  (0.25)
  trong đó
  0 1
  h , h là các hằng số dương cho trước.
  Trong trường hợp ([ ]1,0 ,0[ ) )
  2 3
  f C    IR và ([ ]1,0 ,0[ ) ),
  1 3
  1
  f C    IR trong [12] thu được
  kết quả thu được liên quan đến khai triển tiệm cận của nghiệm bài toán nhiễu đến cấp 2 theo một
  tham số  đủ nhỏ. Kết quả này tiếp tục được mở rộng trong [24] với phương trình sóng phi tuyến có
  chứa toán tử Kirchhoff:
  ( ,, , , ) ( ,, , , ),
  [ ( ) . ( )]
  1
  2
  1
  2
  0
  x t x t
  tt x x xx
  f x t u u u f x t u u u
  u b B u B u u


   
    
  (0.26) liên kết với điều kiện )3.0( và .0( 22) trong đó 0 b
  0  là hằng số cho trước và
  ( ), ( ), ,0 0
  1
  1
  1
  2
  B C IR B C IR B  B  là các hàm cho trước.
  Trong chương này, chúng tôi tập trung giải quyết hai vấn đề:
  Vấn đề thứ nhất: Chúng tôi liên kết bài toán với một dãy qui nạp tuyến tính hội tụ mạnh
  trong các không gian hàm thích hợp và chứng minh sự tồn tại địa phương và duy nhất nghiệm của
  bài toán bằng phương pháp Galerkin thông dụng kết hợp với phương pháp compact. Chú ý rằng
  phương pháp tuyến tính hóa trong chương này cũng như trong các bài báo [6, 10, 21, 23, 24, 33]
  không thể sử dụng trong các bài báo [3, 5, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 29, 30, 34]
  Vấn đề thứ hai: Chúng tôi khảo sát bài toán nhiễu
  ( ,, , , , ) .ε ( ,, , , , )
  [ ,( ) .ε ,( )]
  2
  1
  2
  2
  1
  2
  x t x x t x
  tt x x xx
  f x t u u u u f x t u u u u
  u B t u B t u u
   
   
  (0.27)
  và tìm cách khai triển tiệm cận của nghiệm yếu ( , )
  ε
  u x t đến cấp N+1 theo một tham số bé .
  Trong vấn đề thứ nhất, trước hết chúng tôi chứng minh sự tồn tại địa phương và duy nhất
  nghiệm của bài toán (0.1) - (0.3) tương ứng với điều kiện biên hỗn hợp thuần nhất
  ( ) ( ,, , , , ), 1,0( ), 0 ,
  2 2
  utt  B ux uxx  f x t u ux ut ux
  x    t  T (0.28)
  ,0( ) ,0( ) ,1( ) ,0 u
  x
  t  h
  0
  u t  u t  (0.29)
  ( ),
  ~
  ( ), ( )0,
  ~
  ( )0,
  0 1
  u x u x u x u x  t  (0.30)
  trong đó
  0 1
  ~
  ,
  ~
  B , f , u u là các hàm cho trước. Ở đây, số hạng phi tuyến ở vế phải của (0.28) xác định
  bởi hàm f được giả sử rằng ([ ]1,0 )
  0 3
       
  f C IR IR IR và thêm một số điều kiện phụ.
  Kế tiếp chúng tôi mở rộng việc khảo sát cũng với phương trình sóng phi tuyến có chứa toán
  tử Kirchhoff-Carrier nhưng lại liên kết với điều kiện biên hỗn hợp không thuần nhất như sau:
  ,( ) ( ,, , , , ), 1,0( ), 0 ,
  2 2
  utt  B t ux uxx  f x t u ux ut ux
  x    t  T (0.31)
  ,0( ) ,0( ) ( ), ,1( ) (t),
  0 0 1
  u t h u t g t u t g
  x    (0.32)
  ( ),
  ~
  ( ), ( )0,
  ~
  ( )0,
  0 1
  u x u x u x u x  t  (0.33)
  trong đó
  0 1 0 1
  , ,
  ~
  ,
  ~
  B , f , u u g g là các hàm cho trước sẽ được giả thiết sau. Bằng việc đặt ẩn phụ thích
  hợp, chúng tôi đưa bài toán (0.31) - (0.33) về bài toán có điều kiện biên thuần nhất thuộc dạng
  (0.28) - (0.30) với sự điều chỉnh lại các hàm
  0 1
  ~
  ,
  ~
  B , f , u u trong (0.28) - (0.30) thành các hàm 0 1
  ~
  ,
  ~
  ,
  ~
  ,
  ~
  B f v v . Tuy nhiên để giải bài toán (0.31) - (0.33) thì giả thiết ([ ]1,0 )
  0 3
       
  f C IR IR IR
  không đủ mà phải là ([ ]1,0 ),
  1 3
       
  f C IR IR IR dĩ nhiên cũng phải bổ sung thêm một số điều
  kiện phụ. Mặt khác cho dù ([ ]1,0 ),
  1 3
       
  f C IR IR IR thì với các dữ kiện
  0 1
  ~
  ,
  ~
  ,
  ~
  ,
  ~
  B f v v cho bài
  toán (0.31) - (0.33) cũng không áp dụng trực tiếp kết quả đã khảo sát cho bài toán (0.28) - (0.30).
  Điều này cho thấy rằng bài toán (0.28) - (0.30) là trường hợp riêng của bài toán (0.31) - (0.33),
  nhưng về kết quả thì lại là không. Chính vì vậy, chúng tôi vẫn phải trình bày hai bài toán (0.1) -
  (0.3) tương ứng với hai điều kiện biên thuần nhất và không thuần nhất.
  Trong vấn đề thứ hai, để xây dựng ý tưởng và cơ sở lập luận, trước tiên chúng tôi khảo sát
  phương trình nhiễu
  ( ,, , , , ) .ε ( ,, , , , )
  [ ,( ) .ε ,( )]
  2
  1
  2
  2
  1
  2
  x t x x t x
  tt x x xx
  f x t u u u u f x t u u u u
  u B t u B t u u
   
   
  0.34)
  liên kết với (0.32) và (0.33). Khi đó với các giả thiết thích hợp về
  0 1 0 1
  , ,
  ~
  ,
  ~
  B , f , u u g g , chúng tôi thu
  được một nghiệm yếu ( , )
  ε
  u x t có khai triển tiệm cận đến cấp 3 theo một tham số  đủ nhỏ.
  Kế tiếp, chúng tôi mở rộng việc khai triển tiệm cận đến cấp cao hơn cho phương trình nhiễu
  ( ,, , , , ) .ε ( ,, , , , )
  [ ( ) .ε ( )]
  2 2
  2
  1
  2
  x t x x t x
  tt x x xx
  f x t u u u u f x t u u u u
  u B u B u u
   
   
  (0.35) liên kết với (0.29)
  và (0.30). Chúng tôi thu được một nghiệm yếu ( , )
  ε
  u x t có khai triển tiệm cận đến cấp N+1 theo một
  tham số  đủ nhỏ và các giả thiết thích hợp cho
  0 1
  ~
  ,
  ~
  B , f , u u .
  Các kết quả này đã được công bố trong hai bài báo [d1, d2]
  Chương 2: Chúng tôi xét phương trình sóng phi tuyến liên kết với một phương trình tích
  phân phi tuyến chứa giá trị biên. Bài toán đặt ra là tìm một cặp hàm (u, P) thỏa
  u u f (u,u ) ,0 x 1,0( ), 0 t T ,
  tt  xx  t      (0.36)
  u ,0( t)  P(t), u ,1( t)  ,0
  x
  (0.37)
  ( )0, ( ), ( )0, ( ),
  0 1
  u x u x u x u x  t  (0.38)
  trong đó
  0 1
  f , u , u là các hàm cho trước thỏa một số điều kiện nào đó sẽ được giả thiết sau. Ẩn
  hàm u(x,t) và giá trị biên chưa biết P(t) thỏa một phương trình tích phân phi tuyến 
     
  t
  P t g t H u t K t s u s ds
  0
  ( ) ( ) ( ,0( )) ( , ,0( )) , (0.39)
  trong đó g, H và K là các hàm cho trước.
  Bài toán (0.36) - (0.39) đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu theo nhiều kiểu điều kiện
  biên khác nhau tương ứng với các ý nghĩa cơ học nào đó, chẳng hạn như :
  Trong [1], N.T. An và N.Đ. Triều và trong [20] N.T. Long, Alain P.N. Định đã xét bài toán
  (0.36), (0.38) liên kết với điều kiện biên
  u ,0( t)  P(t), u ,1( t)  ,0
  x
  (0.40)
  trong đó ẩn hàm u(x,t) và giá trị biên chưa biết P(t) thỏa bài toán Cauchy cho phương trình vi phân
  thường
  ('' ) ( ) ,0( 0 ,) ,
  2
  P t  P t  hu
  tt
  t  t  T (0.41)
  )0( , )0(' , P  P0 P  P1
  (0.42)
  ở đây
  0 1   ,0 h  ,0 P , P là các hằng số cho trước [1, 20].
  Trong [1] đã nghiên cứu một trường hợp đặc biệt của bài toán (0.36), (0.38) (0.41), (0.42) với
  0 u
  0  u
  1  P0  và
  ( , ) . ,
  t t
  f u u  Ku   u (0.43)
  với K và  là các hằng số dương cho trước. Trong trường hợp này bài toán (0.36), (0.38), (0.41),
  (0.42) là mô hình toán học mô tả sự va chạm của một vật rắn và một thanh đàn nhớt tuyến tính có
  một đầu đặt trên một nền cứng.
  Bằng việc giải bài toán (0.41), (0.42) ta thu được P(t) biểu thị theo , , , , (0,t)
  0 1 tt P P  h u và
  sau khi tích phân từng phần, ta được

     
  t
  P t g t hu t k t s u s ds
  0
  ( ) ( ) ,0( ) ( ) ,0( ) , (0.44)
  trong đó


     
  ( ) sin .
  ( 0( ))sin ,
  1
  ( ) ( 0( )) cos
  0 0 1 1
  k t h t
  g t P h u t P hu t
     (0.45)
  Bằng cách khử bớt một ẩn hàm P(t) thì điều kiện biên (0.37) có dạng


  Xem Thêm: Các công trình khoa học đã được công bố có liên quan đến Luận án tiến sỹ Toán học (Nghiên cứu sinh Bùi Tiến Dũng)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các công trình khoa học đã được công bố có liên quan đến Luận án tiến sỹ Toán học (Nghiên cứu sinh Bùi Tiến Dũng) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status