Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Lý thuyết Nevanlinna cho siêu mặt P-ADIC

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Lý thuyết Nevanlinna cho siêu mặt P-ADIC

  Đề tài: Lý thuyết Nevanlinna cho siêu mặt P-ADIC
  LỜI CÁM ƠN
  Lời đầu tiên, trong luận văn này, tôi xin gởi đến PGS.TS Mỵ Vinh Quang, người
  thầy đã hướng dẫn tận tình và hết lòng giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và
  làm luận văn, lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất.
  Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đối với quý thầy PGS.TS Bùi Tường Trí, PGS.TS
  Bùi Xuân Hải, TS Trần Huyên, quý thầy đã trực tiếp giảng dạy, trang bị cho tôi
  kiến thức cơ bản làm nền tảng cho quá trình học tập, nghiên cứu.
  Tôi vô cùng cảm ơn Ban Giám Hiệu, quý Thầy Cô khoa Toán – Tin, quý Thầy Cô
  phòng Sau Đại Học Trường Đại Học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều
  kiện thuận lợi cho tôi được học tập và hoàn thành luận văn.
  Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè đã động viên, giúp đỡ và tạo
  mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn
  này.
  Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2007
  Nguyễn Ngọc Huy
  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Giải tích p-adic là chuyên ngành mới của Toán học đang phát triển và có nhiều
  ứng dụng, đặc biệt, trong Lý thuyết số hiện đại.
  Lý thuyết Nevanlinna cho hàm phân hình p-adic một biến đã được nghiên cứu
  bởi các tác giả như Hà Huy Khoái, Mỵ Vinh Quang, Butabaa Năm 1988, trong
  [3], Hà Huy Khoái và Mỵ Vinh Quang lần đầu tiên xây dựng được công thức
  Poisson – Jensen cho hàm chỉnh hình p-adic và lý thuyết Nevanlinna cho siêu mặt
  hàm phân hình. Sau đó, nhiều tác giả tiếp tục phát triển lý thuyết theo nhiều hướng
  khác nhau.
  Trong [4], Hà Huy Khoái đã mở rộng vấn đề nghiên cứu cho các hàm chỉnh
  hình nhiều biến. Tuy nhiên, Hà Huy Khoái chỉ nêu tóm tắt các ý tưởng, kết quả
  dưới dạng hình học.
  Chính vì vậy chúng tôi chọn đề tài “Lý thuyết Nevanlinna cho siêu mặt p-adic”
  để tiếp tục nghiên cứu một cách đầy đủ, chi tiết hơn về độ cao của hàm chỉnh hình
  p-adic nhiều biến và áp dụng nó để nghiên cứu lý thuyết phân phối giá trị cho siêu
  mặt p-adic.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Xây dựng công thức đầy đủ và hoàn chỉnh với các chứng minh đầy đủ, chi tiết
  cho độ cao của hàm Chỉnh hình p-adic và xây dựng được 2 định lí cơ bản cho Lý
  thuyết Nevanlinna cho siêu mặt p-adic.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Chúng tôi sẽ nghiên cứu độ cao của hàm Chỉnh hình p-adic một biến và nhiều
  biến, lý thuyết phân phối giá trị cho siêu mặt p-adic.
  4. Cấu trúc luận văn
  Do những mục đích nói trên, toàn bộ luận văn bao gồm 3 chương.
  Chöông 1: Nhöõng kieán thöùc cô baûn
  Trong chöông ñaàu tieân naøy, chuùng toâi trình baøy moät soá kieán thöùc cô baûn chaúng
  haïn nhö chuẩn treân moät tröôøng, chuẩn phi Archimede ñaày ñuû, xaây döïng caùc
  tröôøng soá p-adic p p
  _ ^, và một số tính chất cần thiết cho hai chương sau.
  Chöông 2: Đoä cao cuûa haøm chænh hình p-adic
  2
  Trong chương này, chúng tôi nêu khái niệm haøm chænh hình p-adic, cũng như ñöa
  ra khaùi nieäm ñoä cao cuûa haøm chænh hình p-adic. Đặc biệt, neâu leân moät soá tính chaát
  lí thuù veà ñoä cao cuûa haøm chỉnh hình p-adic maø seõ ñöôïc môû roäng leân cho haøm
  nhieàu bieán ôû chöông 3.
  Chương 3: Độ cao của hàm chỉnh hình nhiều biến và lý thuyết Nevanlinna
  cho siêu mặt
  Trong chương này, chúng tôi xây dựng công thức Poisson – Jensen p-adic cho hàm
  nhiều biến cũng như mở rộng lý thuyết Nevanlinna cho siêu mặt.
  Tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng do năng lực có hạn nên luận văn này chắc chắn
  không tránh khỏi những thiếu xót, tôi rất mong được sự thông cảm và góp ý sâu sắc
  của quý Thầy Cô.


  Xem Thêm: Lý thuyết Nevanlinna cho siêu mặt P-ADIC
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lý thuyết Nevanlinna cho siêu mặt P-ADIC sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status