Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Truyền thông đa sóng mang và mô phỏng cân bằng kênh DFE-PIC

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Truyền thông đa sóng mang và mô phỏng cân bằng kênh DFE-PIC

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU --------------------------------------------------------------------------------- 1
  Chương 1 - TỔNG QUAN ------------------------------------------------------------------- 2
  1.1 Ứng dụng và xu hướng cải tiến của điều chế đa sóng mang --------------------- 2
  1.2 Các phần chính của luận văn và công việc thực hiện của mỗi phần ----------- 4
  Chương 2- TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU CHẾ ĐA SÓNG MANG -------------------------- 6
  2.1 Giới thiệu điều chế đa sóng mang -------------------------------------------------- 6
  2.2 Mô hình chung của hệ thống đa sóng mang- phương pháp thiết kế dựa
  trên các dãy lọc (filter bank) -------------------------------------------------------------- 6
  Chương 3 - ĐIỀU CHẾ OFDM ------------------------------------------------------------ 8
  3.1 Điều chế OFDM theo cách thông thường ------------------------------------------ 8
  3.2 Ảnh hưởng của nhiễu đa đường và giải pháp tiền tố chu kỳ CP --------------- 12
  Chương 4 - ĐIỀU CHẾ TÍN HIỆU ĐA HÀI CÓ LỌC FMT -------------------------- 15
  4.1 Điều chế FMT bằng cách sử dụng các dãy lọc-------------------------------- 15
  4.2.1 Phát tín hiệu FMT -------------------------------------------------------------- 15
  4.2.2 Nhận FMT ------------------------------------------------------------------------ 21
  4.3 Điều kiện khôi phục hoàn toàn -------------------------------------------------- 24
  4.4 Lọc mẫu (protopyte filter) ------------------------------------------------------ 25
  4.5 OFDM như một dãy lọc (filter bank) ---------------------------------------------- 26
  Chương 5 -CÁC DẠNG OFDM VÀ FMT ------------------------------------------------ 28
  5.1 Điều kiện trực giao------------------------------------------------------------------- 28
  5.2 DMT ----------------------------------------------------------------------------------- 28
  5.3 OFDM cửa sổ ------------------------------------------------------------------------- 29
  4.4 Shaped OFDM và FMT ----------------------------------------------------------- 30
  5.5 OFDM OQAM ----------------------------------------------------------------------- 32
  ii
  5.6 Mô hình OFDM OQAM hiệu quả ------------------------------------------------- 34
  Chương 6 - MÔ HÌNH KÊNH TRUYỀN VÀ ƯỚC LƯỢNG KÊNH ------------------ 38
  6.1 Những đặc tính của kênh truyền và các loại suy hao ---------------------------- 38
  6.2 Mô hình kênh truyền ----------------------------------------------------------------- 43
  6.2.1 Mô hình kênh thay đổi theo thời gian. ---------------------------------------- 43
  6.2.2 Mô hình kênh rời rạc thời gian ------------------------------------------------- 44
  6.2.3 Kênh bất biến thời gian . -------------------------------------------------------- 46
  6.3 Ước lượng và cân bằng kênh -------------------------------------------------------- 47
  6.3.1 Giới thiệu ------------------------------------------------------------------------- 48
  6.3.2 Ước lượng kênh ----------------------------------------------------------------- 48
  6.3.3 Sắp xếp các nhóm pilot --------------------------------------------------------- 52
  6.3.4 Ước lượng kênh có quyết định hồi tiếp --------------------------------------- 52
  6.3.5 Sắp xếp pilot theo hình răng lược --------------------------------------------- 53
  6.3.6 Kỹ thuật nội suy------------------------------------------------------------------ 54
  6.3.7 Nội suy thông thấp--------------------------------------------------------------- 55
  6.3.8 Nội suy trong miền thời gian -------------------------------------------------- 55
  Chương 7- MÁY THU OFDM THÔNG THƯỜNG VÀ BỘ CÂN BẰNG DFEPIC
  --------------------------------------------------------------------------------------------- 57
  7.1 Bộ cân bằng hồi tiếp DFE ----------------------------------------------------------- 57
  7.2 Lỗi lan truyền trong DFE ----------------------------------------------------------- 58
  7.3 Tách sóng đa người dùng (MAI) --------------------------------------------------- 59
  7.4 Bộ tách sóng MLSE tối ưu ---------------------------------------------------------- 60
  7.5 Bộ tách sóng cận phi tuyến ---------------------------------------------------------- 60
  7.6 Khử nhiễu tuần tự (SIC) ------------------------------------------------------------- 61
  7.7 Bộ khử nhiễu song song (PIC) ------------------------------------------------------ 62
  Chương 8- MÔ PHỎNG TÍN HIỆU FMT ----------------------------------------------- 64
  8.1 Công việc liên quan ------------------------------------------------------------------ 64
  iii
  8.2 Ứng dụng trong tách sóng đa người dùng. ---------------------------------------- 65
  8.3 Các tham số mô phỏng tín hiệu FMT-Cách trực tiếp ------------------------ 66
  8.4 Thiết kế lọc mẫu ------------------------------------------------------------------ 66
  8.5 Mô phỏng kênh truyền -------------------------------------------------------------- 68
  8.6 Tín hiệu điều chế FMT --------------------------------------------------------------- 70
  8.7 Ước lượng và cân bằng kênh -------------------------------------------------------- 72
  8.8 Các tham số sử dụng mô phỏng OFDM ----------------------------------------- 74
  8.9 Kết quả FMT so với OFDM --------------------------------------------------------- 75
  7.10 Mô phỏng FMT- Thực hiện theo mô hình hiệu quả --------------------------- 78
  Chương 9- MÔ PHỎNG DFE-PIC -------------------------------------------------------- 83
  9.1 Thiết kế hệ thống nhận -------------------------------------------------------------- 83
  9.2 Tính toán cho hệ thống nhận DFE-PIC. ----------------------------------------- 85
  9.3 Độ phức tạp của hệ thống thu DFE-PIC ------------------------------------------- 87
  9.4 Các tham số mô phỏng và giá trị mô phỏng -------------------------------------- 88
  9.4.1 Tham số mô phỏng OFDM ----------------------------------------------------- 88
  9.4.2 Kích cở của FFT ----------------------------------------------------------------- 89
  9.4.3 Số ký hiệu trong OFDM -------------------------------------------------------- 89
  9.4.4 Hệ số kênh ------------------------------------------------------------------------ 89
  9.4.5 Thông tin kênh truyền ----------------------------------------------------------- 89
  9.4.6 Mô hình nhiễu -------------------------------------------------------------------- 89
  9.4.7 Số vòng lặp ----------------------------------------------------------------------- 90
  9.4.8 Hệ số tỉ lệ ICI -------------------------------------------------------------------- 90
  9.4.9 Hệ số tỉ lệ của mạch phân ngưỡng mềm -------------------------------------- 90
  9.5 Các bước mô phỏng ------------------------------------------------------------------ 94
  9.6 Kết quả mô phỏng DFE-OFDM --------------------------------------------------- 94
  9.6.1 Số lần lặp của PIC --------------------------------------------------------------- 94
  9.6.2 Lỗi lưu truyền do vòng hồi tiếp DFE ----------------------------------------- 96
  iv
  9.6.3 Hệ số tỉ lệ ICI -------------------------------------------------------------------- 99
  Chương 10- KẾT LUẬN ------------------------------------------------------------------- 106
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ------------------------------------------------------------------ 108
  LỜI NÓI ĐẦU
  Trong những năm gần đây, kỹ thuật thông tin vô tuyến đã có những
  bước tiến triển vượt bậc. Sự phát triển nhanh chóng của video, thoại và thông
  tin dữ liệu trên Internet dẫn đến nhu cầu về truyền thông đa phương tiện di
  động đang ngày một gia tăng. Công việc nghiên cứu và phát triển đang diễn ra
  trên toàn thế giới nhằm đưa ra các thế hệ tiếp theo của các hệ thống truyền
  thông vô tuyến băng rộng để đáp ứng nhu cầu nói trên.
  Ở Việt Nam, thông tin vô tuyến liên tục phát triển sôi động và đã có
  nhiều bước tiến mới. Thông tin vô tuyến ngày càng được ứng dụng rộng rãi và
  có tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Tuy tình hình ứng dụng công
  nghệ băng rộng vô tuyến ở Việt Nam chỉ mới bắt đầu triển khai, nhưng cũng
  phần nào cho thấy xu hướng phát triễn mạnh của lĩnh vực này trong tương lai
  không xa.
  Công nghệ truyền thông vô tuyến băng rộng trên thế giới hiện nay chủ
  yếu sử dụng giao diện vô tuyến WCDMA, CDMA 2000, TS-SCDMA. Thế
  nhưng gần đây công nghệ đa sóng mang theo kiểu phân tần đang được quan
  tâm nhất là trong lĩnh vực truyền hình số mặt đất (ví dụ: Mỹ sẽ số hóa toàn bộ
  mạng truyền hình vào 2009 bằng công nghệ đa sóng mang ), nhiều khả năng
  cho thấy giao diện đa sóng mang IP-OFDMA (là giao diện của WiMAX di
  động theo chuẩn 802.16e của IEEE) cũng được đưa vào tiêu chuẩn IMT nhằm
  giải quyết cạnh tranh trong việc sử dụng băng tần.
  Với xu hướng trên, luận văn này thực hiện nghiên cứu hệ thống đa sóng
  mang theo kiểu phân tần mà cụ thể là hệ thống FBMC, mục đích chính là tìm
  hiểu các kỹ thuật đa sóng mang truyền thống đã được sử dụng, cũng như tiến
  hành nghiên cứu và mô phỏng cho các kỹ thuật đa sóng mang mới đang được
  quan tâm. Cùng với công việc trên, luận văn sử dụng kỹ thuật cân bằng kênh
  DFE-PIC cho hệ thống đa sóng mang OFDM và FMT nhằm cân bằng và khử
  nhiễu tín hiệu ở đầu thu qua đó nhằm tìm ra những ưu điểm, nhược điểm và
  đánh giá tính ứng dụng của công nghệ nà

  Xem Thêm: Truyền thông đa sóng mang và mô phỏng cân bằng kênh DFE-PIC
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Truyền thông đa sóng mang và mô phỏng cân bằng kênh DFE-PIC sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status